120 jaar geleden: creatie van “Het Gezin Van Paemel”

120 jaar geleden: creatie van “Het Gezin Van Paemel”

Het Multatulitheater is een Gents amateurgezelschap dat ontstond in 1874, in de schoot van de socialistische arbeidersbeweging. Aanvankelijk was het een groepje jonge arbeiders (“de jonge socialisten”) die geëngageerde liederen en gedichten zongen en declameerden in verscheidene Gentse café’s. Twee jaar later werd een toneelafdeling opgericht.

Lees verder “120 jaar geleden: creatie van “Het Gezin Van Paemel””

Dertig jaar geleden: “The dumb waiter” van Harold Pinter in NTG

Dertig jaar geleden: “The dumb waiter” van Harold Pinter in NTG

Harold Pinter debuteerde met de eenakters “The Room” en “The dumb waiter” (De dienstlift) in 1957. Dit laatste stuk werd in een regie van Sam Bogaerts en een decor van Stefaan Depover & Valentine Kempynck op 26/9/1992 opgevoerd in het NTG door Jef Demedts (Ben) en Bob Van der Veken (Gust).

Lees verder “Dertig jaar geleden: “The dumb waiter” van Harold Pinter in NTG”

Frans Redant (1945-2022)

Frans Redant (1945-2022)

Zelfs als hij met vakantie is, volgt dagbladjournalist Dirk Musschoot de actualiteit nog steeds op de voet. Zo weet hij mij vandaag te melden dat de Antwerpse theaterman Frans Redant op 23 april is overleden. In 1987, toen hij nog dramaturg was van het N.T.G., ben ik hem gaan interviewen voor De Rode Vaan…

Lees verder “Frans Redant (1945-2022)”

25 jaar geleden: Cultuur in Gent (80)

25 jaar geleden: Cultuur in Gent (80)

U geloofde niet dat er op 1 april een voorstelling van « Baron von Munchhausen » was in de Tinnen Pot ? Toch was het zo. Maar het is niet erg, want u krijgt vandaag — en dat nog tot en met zondag — opnieuw een kans, telkens om 14.30 u. * De legende wil dat de baron contact heeft gehad met die andere fantast, Giacomo Casanova. Toch maakt Hugo Matthysen van « Casanova’s thuisreis » geen farce á la « Kulderzipken », maar een sterke tekst, die dicht aanleunt bij het origineel van Arthur Schnitzler en slechts af en toe « den Hugo » verraadt. Zeer sterke prestatie overigens voor Jef Demedts, die hiermee pas aan zijn alleréérste monoloog toe is ! * Vanavond te zien in de Minard, terwijl in het NTG zelf « Het dispuut van Valladolid » loopt. Zoals gezegd gaat het erom of indianen nu al dan niet een ziel hebben. Datzelfde dispuut is ook te zien in de film « The Mission » (foto), en wat wil het toeval ? Vanavond is in de Sint-Michielskerk het Coral de Camara de Burgos te gast, die naast « Music for a sanctuary » van Karl Jenkins, ook uittreksels brengt uit de soundtrack van « The Mission » ! (HLN, 2/4/97)

25 jaar geleden: Cultuur in Gent (69)

25 jaar geleden: Cultuur in Gent (69)

Het ideale weekend van de toneelliefhebber: deze namiddag om 15 uur in de Kopergietery « Soms verdwaal ik in een draak » van Theater Artemis, gevolgd om door de première van « Casanova’s thuisreis » van Hugo Matthysen door Jef Demedts (foto) in de Minard en morgen om 15 uur « Variaties omtrent eend » door La Barraca in hun eigen gezellige zaaltje op de Muinkkaai. * De muziekliefhebber daarentegen opteert vandaag om 14 uur voor Bob Savenberg in de FNAC en vanavond voor het Stadsconcert met het barokorkest Les Rumeurs Souterraines. * Morgen is hij of zij om 15 uur alweer op post voor het strijkkwartet van Franz Schubert, « Der Tod und das Mädchen ». En ’s avonds is er natuurlijk de La Bohème–happening op het Sint-Baafsplein. Maandagavond is er nog een pousse-café met Willem Vermandere in Trefpunt. * En tussen de plooien valt het optreden van flamenco-groep Tacon in De Wilde Zee (Cataloniëstraat) op zondagnamiddag.

35 jaar geleden: “King Lear” in het NTG

35 jaar geleden: “King Lear” in het NTG

Wanneer Lear, koning van Brittannië, op hoge leeftijd besluit zijn machtige rijk te verdelen onder zijn drie dochters, betekent dat het begin van een donkere en angstaanjagende tijd. Belust op macht vleien Goneril en Regan, de twee oudste dochters, hun vader met listige tongen. Maar Cordelia, tot dan toe de lieveling van haar vader, weigert hieraan mee te doen en tracht haar gevoelens oprecht uit te drukken. Dit bevalt Lear echter niet. Hij wordt kwaad, onterft Cordelia, verdeelt zijn rijk en beslist afwisselend bij zijn beide dochters te verblijven. Pas wanneer Cordelia, samen met de koning van Frankrijk het Kanaal is overgestoken, worden hem de ogen geopend. Nu zij de macht in handen hebben laten Regan en Goneril hun vader immers categoriek vallen. Razend en met nog slechts de nar als gezel, vlucht Lear naar de heide. Daar doet een onweer de waanzin die in hem sluimert losbarsten. Lear zint op wraak…

Lees verder “35 jaar geleden: “King Lear” in het NTG”

45 jaar geleden: “Het proces” in het NTG

45 jaar geleden: “Het proces” in het NTG

Bij het begin van het seizoen 1976-77 was Jacques Van Schoor directeur van het NTG geworden. Een van zijn eerste beleidsdaden was Anita Van den Berghe aanstellen om wat te doen aan de teruglopende belangstelling. Met haar team van medewerkers (waarbij o.m. Jan Seurinck) slaagde ze er even in het gemiddelde op te drijven tot 300 per voorstelling, maar na enige tijd zakte het opnieuw. Ikzelf woonde toen nog niet in Gent en schreef dus ook nog geen recensies voor De Rode Vaan (al werkte ik daar wel al), dat deed Firmin De Gryse. Ik deed wel de eindredactie. Een paar titels komen mij dan ook nog min of meer bekend voor. Zo o.a. “Het proces” van Peter Weiss naar de bekende roman van Franz Kafka in een regie van Walter Tillemans.

Lees verder “45 jaar geleden: “Het proces” in het NTG”

RAT zet tanden in bende van vier

RAT zet tanden in bende van vier

Het verdict is gevallen. De Raad van Advies voor Toneelkunst (RAT) heeft z’n jaarlijkse beoordeling bekend gemaakt aan cultuurminister Dewael en het nu is aan hem om daaruit de passende conclusies te trekken. Tot hiertoe werden deze adviezen principieel niet aan de pers medegedeeld, omdat — althans volgens voorzitter Hugo Meert — het al dan niet opvolgen van het advies door de minister dan een politieke interpretatie zou krijgen. Toch is een jonge en dynamische, maar (dus?) ook nogal impulsieve confrater van « De Gentenaar » achter een paar adviezen gekomen die hij dan ook publiek heeft gemaakt, maar waarbij hij zich helaas beperkt tot theaters die in het Gentse werkzaam zijn of er soms op bezoek komen. Daarbij is hij overigens De Vieze Gasten vergeten.

Lees verder “RAT zet tanden in bende van vier”