Barbra Streisand wordt tachtig…

Barbra Streisand wordt tachtig…

Morgen wordt de Amerikaanse zangeres en actrice Barbra Streisand tachtig jaar. Ik ben nooit een fan geweest en heb dus ook nooit iets over haar geschreven, noch over haar platen, noch over haar films. Bij De Rode Vaan heeft Lode De Pooter destijds wel aandacht aan haar besteed n.a.v. de eerste film die ze zelf heeft geregisseerd, “Yentl”…

Lees verder “Barbra Streisand wordt tachtig…”

Antoine Blondin (1922-1991)

Antoine Blondin (1922-1991)

Het is vandaag precies honderd jaar geleden dat de Franse schrijver Antoine Blondin werd geboren. Blondin is vooral om twee redenen bekend: hij was wielerjournalist en hij kon iedereen onder tafel drinken. Dit laatste deed hij dus ook in de Ronde van Frankrijk. In de tijd dat De Rode Vaan nog de Tour volgde, moet hij ooit zelfs Lode De Pooter klein hebben gekregen en dat wil wat zeggen! Dat was nog in de tijd dat journalisten de dag nadien hun roes konden uitslapen in de wagen en dat een confrater van een ander blad (wat eigenlijk een tautologie is: confraters zijn twee journalisten die over hetzelfde schrijven maar in diverse bladen, collega’s daarentegen werken voor hetzelfde blad, maar kunnen over heel andere onderwerpen schrijven) desnoods insprong om kopij te leveren. Goed, ik heb die tijden zelf niet meer meegemaakt, maar ik ben toch blij dat ik er nog heb horen over vertellen. Op dit moment lijkt het me echter helemaal niet leuk meer om journalist te zijn. En dan blijft het al eender of het over wielrennen of over politiek gaat…

Lees verder “Antoine Blondin (1922-1991)”

Michel de Ghelderode (1898-1962)

Michel de Ghelderode (1898-1962)

Het is zal morgen al zestig jaar geleden zijn dat de Franstalige auteur van Vlaamse origine, Michel de Ghelderode, is overleden. De Ghelderode was eigenlijk één van de pseudoniemen van Adémar Adolphe Louis Martens, andere, minder bekende, waren Philostene Costenoble, Jac Nolan en Babylas. Hij schreef meer dan zestig toneelstukken, honderd verhalen, artikels over kunst en folklore en 20.000 brieven. Zijn stijl typeert zich door een verontrustende fantasie, vaak macaber, wreed en grotesk. Zelf heb ik niet zoveel ervaring met het werk van de Ghelderode. Ik heb enkel een korte recensie over een TV-spel gevonden en enkele bedenkingen bij de monoloog van Jo Decaluwe.

Lees verder “Michel de Ghelderode (1898-1962)”

Veertig jaar geleden: “De vijfde windstreek”

Veertig jaar geleden: “De vijfde windstreek”

Het loont natuurlijk altijd de moeite om mensen als Jorge Semprun (schrijver) en Yves Montand (acteur en zanger) aan het woord te horen. Dus geen bezwaar tegen hun optreden in De vijfde windstreek-aflevering (31-3-82) die een portret van deze in het Frans schrijvende Spaanse auteur bracht. Wij kunnen gerust luisteren naar het betoog van mensen die eens lid waren van een KP en daar nadien van weggingen. Wanneer evenwel deze evolutie op een zo emotievolle en anti-KP manier verteld wordt als Y.M. dat in zijn begeleidend commentaar meende te moeten doen (hij heeft de jongste jaren een brevet genomen op soortgelijke aanpak) dan begint men echter wel enigszins te twijfelen aan de sereniteit van zulk een portret. En wanneer interviewer Piet Piryns (foto) — tussen enkele trekjes aan de sigaret — ook nog in die richting duwt, worden de vraagtekens nog groter. Ja, op het grote Semprun-interview wachten wij nog steeds…

Referentie
Lode De Pooter in De Rode Vaan nr.15 van 1982

Veertig jaar geleden: “Zal ik es wat vragen, dokter?”

Veertig jaar geleden: “Zal ik es wat vragen, dokter?”

« Zal ik es wat vragen, dokter? » handelde veertig jaar geleden over contraceptie (16-3-82). De dokters van dienst gaven daarover eerst een zakelijke uitleg d.w.z. zij beschreven de onderscheiden middelen die daarvoor kunnen gebruikt worden gaande van de pil alover het spiraaltje tot het condoom. Ook de sterilisatie bij vrouw en man kwamen ter sprake. Aan de hand van vragen uit het publiek werd vooral uitleg gegeven over de psychologische aspecten die bij een en ander komen kijken. Zulke soort uitzendingen (ook de aflevering van « Een vinger in de pap » van 18.3 was aan voorlichting gewijd, meer bepaald i.v.m. de « puber-tijd ») hebben op de toeschouwers natuurlijk een onderscheiden impact, in verhouding met hun voorafgaande kennis en ervaring. Toch menen wij dat ze nuttig blijven daar er in Vlaanderen nog altijd heel wat taboes blijven bestaan omtrent de seksualiteit. Het is eerst wanneer het algemeen peil van de kijkers fel opgetrokken zal zijn (maar hoe dit te meten ?) dat men naar een vlottere aanpak van het programma als dusdanig kan streven. Nu valt er eerst nog veel gewoon pionierswerk te doen.

Referentie
Lode De Pooter, Nog altijd nuttig, De Rode Vaan, 25 maart 1982

Veertig jaar geleden: de kogel is door het scherm

Veertig jaar geleden: de kogel is door het scherm

De beslissing is dus gevallen. De Raad van Beheer van de BRT heeft veertig jaar geleden een beslissing getroffen inzake de besparingen op radio en tv voor 1982. Op een persconferentie, daags nadien, heeft de voorzitter van deze raad in aanwezigheid van eerder gelaten omroepdirecteurs, de details van deze budgetvermindering toegelicht. In het totaal dient er 230 miljoen frank bezuinigd te worden d.w.z. dat de werkingskredieten in vergelijking met vorig jaar verminderen met 22 % voor de televisie en 15 % voor de radio.

Lees verder “Veertig jaar geleden: de kogel is door het scherm”