Dertig jaar geleden: te oud voor de radio

Dertig jaar geleden: te oud voor de radio

Iets wat ik ook reeds helemaal was vergeten: dertig jaar geleden werd ik te oud bevonden om voor de radio te werken. Dat vond ik wel een merkwaardige redenering dus heb ik mij daar niet zo maar bij neergelegd. En effectief, ik heb een aantal keren mogen meewerken aan programma’s van Jan Wauters. Maar ik moest al vlug toegeven: het was niet echt mijn medium (ik verging telkens van de zenuwen), bovendien had Jans rechterhand Luc Van Langenhoven zware kritiek op mijn uitspraak (als ikzelf streekgenoten Tom Lanoye of Herman Brusselmans bezig hoor, kan ik daar volledig inkomen). Maar wat de doorslag gaf om er na een drietal bijdragen vanuit het Kuipke mee te stoppen, was dat Jan mij vroeg om in het vervolg ook verslag uit te brengen van de thuiswedstrijden van A.A.Gent.

Lees verder “Dertig jaar geleden: te oud voor de radio”

95 jaar Sint-Genesius

95 jaar Sint-Genesius

Het amateurtoneelgezelschap Sint-Genesius uit Sint-Niklaas is gegroeid uit de oud-leerlingenbond van de broeders Hiëronymieten, de school waar ik ook nog een jaar les heb gegeven (schooljaar 1973-74). Er was een eerste toneelvoorstelling op 8 december 1873 al is het jaartal niet zeker, het kan één of twee jaren vroeger geweest zijn. De naam Genesius bestond toen echter nog niet. Ook niet toen in 1907 ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van de school op 16 juni de ‘Standzegelen’ van de bond waaruit Sint-Genesius zou ontstaan werden vastgesteld en goedgekeurd in de Algemene Vergadering der Oud-leerlingen. De vereniging bracht oorspronkelijk uitsluitend mannentoneel, zoals het hoorde in die tijd. Pas op 25 maart 1928 wordt een eerste keer gespeeld onder de naam Sint-Genesius, en ook een eerste keer ‘gemengd’! ‘Maskeroen’ is het stuk, maar we mogen gerust aannemen dat het optreden van vrouwen al revolutionair genoeg was, zonder dat ze bloot zouden gaan, zoals dat jaren later bij Hugo Claus het geval was.

Lees verder “95 jaar Sint-Genesius”

25 jaar geleden: cultuur in Gent (292)

25 jaar geleden: cultuur in Gent (292)

25 jaar geleden namen we afscheid van « Torch song trilogy », een stuk dat alweer in aanmerking zou kunnen komen voor extra-voorstellingen, zonder dat men daarvoor de broek moet laten zakken (zelfs op scène gebeurt dat deze keer niet, wat mijnheer Kielemoes wel plezier zal doen). Het is dus wel erg unfair om de bijval in het NTG toe te schrijven aan een niveauverlaging. Met de keuze van zijn stukken speelt Jean-Pierre De Decker wel in op wat de mensen aanspreekt maar wat is daar verkeerd aan ? ★ Dat doet ook Eddy Daese met zijn “Paparazzi”, die eveneens vanavond hun fototoestellen opbergen in het Van Crombrugghe Genootschap. Als dergelijke stukken tevens tot nadenken aanzetten, dan is dat zelfs lekker meegenomen! ★ Wie wel letterlijk zijn broek afsteekt, is Tom Lanoye (foto Arthur Los via Wikipedia) die vanavond een extra-voorstelling geeft van « Gespleten en bescheten » in Vooruit. ★ En morgen om 11.30 uur is Bert André te gast bij Freek Neirynck in de Foyer van het NTG. Misschien vertelt hij nog eens de anekdote toen hij voor “Midzomernachtsdroom” een stramien ging “passen” in een ijzerwinkel. (HLN, 21/2/1998)

25 jaar geleden: cultuur in Gent (284)

25 jaar geleden: cultuur in Gent (284)

Vooruit bracht 25 jaar geleden twee stukken, die toch wel in dezelfde lijn liggen. Wie graag vergelijkt, gaat dus vandaag naar het ene en morgen naar het andere. Je hebt de keuze tussen « Oleanna » van David Mamet door Dito Dito in de Minard en « Eros en de eenzame man » van Louis Paul Boon door Tom Van Dyck (foto Radio 1) in de Domzaal. ★ In « Oleanna » ontwikkelt zich een sinister machtsspel tussen een oudere prof en zijn jonge studente. Mamet haakt hier in op de discussie rond « political correctness » in de Verenigde Staten. Dat « ongewenste intimiteiten » vaak centraal staan in deze discussie (naast racisme, maar daar gaat het hier niet over) staat als een paal boven water. Vraag dat maar aan mister president himself. ★ Louis Paul Boon gaf zijn postuum verschenen werk zelf de ondertitel « een droefgeestig en schandelijk pornoverhaal ». En sommigen namen hem ook op zijn woord, zoals Tom Lanoye onlangs nog in «Gespleten en bescheten» hekelde. Maar in de opvoering van Tom Van Dyck ligt de nadruk eerder op het droefgeestige, zodat sensatiezoekers gewaarschuwd zijn. (HLN, 10/2/1998)

Ter gelegenheid van Gedichtendag: Miguel Declercq

Ter gelegenheid van Gedichtendag: Miguel Declercq

De bijbel en poëzie, daar is het gewone volk gevoelig voor.” Aldus priester-dichter Anton van Wilderode toen ik hem bij leven en welzijn ging interviewen. Maar met alle respect voor mijn en bijvoorbeeld ook Tom Lanoye’s leermeester, dat vond ik eigenlijk toch echte “kalotenpraat”. Ik sluit mij eerder aan bij Hugo Claus als die beweert: “Iedereen schrijft gedichten als hij zestien is, alleen de naïevelingen gaan gewoon door.”

Lees verder “Ter gelegenheid van Gedichtendag: Miguel Declercq”

Veertig jaar geleden: de Tom Tom Club

Veertig jaar geleden: de Tom Tom Club

Gent bij valavond, de « Brug », de Blandijnberg, je bent in goed gezelschap, de eind-jaren-zestig herinneringen duiken op. Je stapt auditorium C binnen : uit de boxen soulmusic. Om maar te vertellen dat daar de punkdichter Tom Lanoye de première van zijn solo-verzenshow « Jamboree » zal geven.

Lees verder “Veertig jaar geleden: de Tom Tom Club”

25 jaar geleden: Cultuur in Gent (220)

25 jaar geleden: Cultuur in Gent (220)

Morgen is het een historische dag voor het Vlaamse theater. En toch ook weer niet. Om maar te zeggen dat Blauwe Maandag het de pers niet makkelijk maakt. Morgen vindt namelijk van 11 tot 11 in de Vooruit de eerste marathon-voorstelling plaats van de Shakespeariaanse koningsdrama’s, die door Tom Lanoye (foto Arthur Los via Wikipedia) tot « Ten oorlog » werden bewerkt. Maar het wordt gepresenteerd als een « try-out », net als alle voorstellingen tot 22 november. Dan pas mogen we over de première berichten, terwijl al een flink deel van het lezerspubliek de voorstelling heeft meegemaakt. ’t Lijkt me typisch iets dat alleen Blauwe Maandag zich kan permitteren * Het NTG van zijn kant heeft het gratis aperitiefconcert door het fluitkwartet Focus verplaatst naar morgennamiddag 17 uur * Vanavond is de Fangclub present in de Rode Pomp. De Fang–clubleden zijn de aanhangers van klarinettist Fang Song, die des te meer opgetogen zullen zijn, aangezien hij daar optreedt samen met Muriel Bialek, Traudi Helmberger en Peter Oerlemans. Op het programma onder meer het Kegelstatt-trio van W.A.Mozart. (HLN, 8/11/1997)