120 jaar geleden: creatie van “Het Gezin Van Paemel”

120 jaar geleden: creatie van “Het Gezin Van Paemel”

Het Multatulitheater is een Gents amateurgezelschap dat ontstond in 1874, in de schoot van de socialistische arbeidersbeweging. Aanvankelijk was het een groepje jonge arbeiders (“de jonge socialisten”) die geëngageerde liederen en gedichten zongen en declameerden in verscheidene Gentse café’s. Twee jaar later werd een toneelafdeling opgericht.

Lees verder “120 jaar geleden: creatie van “Het Gezin Van Paemel””

Marc Van Eeghem (1960-2017)

Marc Van Eeghem (1960-2017)

Het is al vijf jaar geleden dat de Brugse acteur Marc Van Eeghem is overleden aan prostaatkanker. De ziekte was reeds in 2010 vastgesteld en op een bepaald moment werd de jongere broer van Kurt Van Eeghem zelfs genezen verklaard, maar niet zo heel lang geleden werd vastgesteld dat de kanker was uitgezaaid naar het bekken. Van dan af is het snel gegaan.

Lees verder “Marc Van Eeghem (1960-2017)”

Carlos Tindemans (1931-2002)

Carlos Tindemans (1931-2002)

Vandaag is het al twintig jaar geleden dat Carlos Tindemans is overleden. Hij was de eerste docent theaterwetenschappen in Vlaanderen en kon bogen op een internationale reputatie. Hij had een grote belangstelling voor de nieuwste ontwikkelingen en tegen provincialisme en amateurisme kon hij bijzonder van leer trekken. “Het Vlaamse theater zou professioneel zijn, of niet zijn,” was zijn credo. Dat hij een uitgesproken visie had, bewees hij als medeopsteller van het legendarische document T 68, waarin hij met Hugo Claus en Alex van Royen een project uittekende voor het theater in Zuid-Nederland. In de jaren zeventig verlegde hij zijn aandacht naar reflectie en theorie. Hij werd de eerste academische theaterwetenschapper. Door zijn pionierswerk stoomde hij een hele lichting critici en theaterspecialisten klaar. Steeds begaan met het niveau waarop aan theaterkunde werd gedaan, richtte hij in 1992 Thersites op, de vereniging die zou bijdragen tot de bevordering van de theaterkritiek. Kortom, geen dag is beter geschikt om even een beetje te reflecteren over het theater…

Lees verder “Carlos Tindemans (1931-2002)”

Tien jaar geleden: Cicero en de theorie van de welsprekendheid

Tien jaar geleden: Cicero en de theorie van de welsprekendheid

Tien jaar geleden werden de Catilinarische Redevoeringen van de Romeinse schrijver én advocaat Cicero (60 vr. Christus) bewerkt tot een theaterstuk. De bewerking was van de hand van theaterschrijver Daniël Gybels (zelf ook advocaat), die de pleidooien heeft belicht vanuit een hedendaagse reflexie. De “politiek correcte puritein” Cicero krijgt een menselijk gelaat, temidden de intriges van macht, temidden politieke afrekeningen en temidden één van de meest groteske samenzweringen uit de wereldgeschiedenis. Cicero stapt geregeld uit zijn “rol” en denkt na over de mens die achter de vijand schuilt en over de mens die hijzelf is… als hij zijn toga even vergeet. Zo blijken vijanden uiteindelijk vaak gelijkgestemde zielen te zijn. Zo zijn – als van alle tijden – zogezegd grotere belangen vaak pure eigenbelangen. Zo worden zogenaamd dappere macho’s erg kwetsbare wezels en speelt, in een mannenwereld van macht, de vrouw nog altijd, of toch meestal, de stille hoofdrol. Guido Vanderauwera geeft, vanuit een gedroomde type-casting, met Romeins elan stevig gestalte aan Cicero, als de imposante, wijze, soms zachtmoedige, doch zeer gedreven staatsman-consul. Jo Decaluwe voert de regie in Theater Tinnenpot in Gent.

Lees verder “Tien jaar geleden: Cicero en de theorie van de welsprekendheid”

Dertig jaar geleden: Dinska Bronska met “De getuigen” en “Moratorium”

Dertig jaar geleden: Dinska Bronska met “De getuigen” en “Moratorium”

Dinska Bronska speelde zich dertig jaar geleden in de kijker met een opgemerkte enscenering van twee oudere eenakters van Hugo Claus, De getuigen en Moratorium. De groep beschikte in die tijd over een ruimte waarin dertig mensen kunnen plaatsnemen, maar er zijn géén vaste theaterzetels, want men wil helemaal vrij zijn wat de vormgeving betreft. In een beginfase zal de zaal trouwens voornamelijk dienen als repetitieruimte, want Dinska Bronska zelf wil juist de straat op, of althans toch naar speciale lokaties zoals stations e.d. Eigenlijk hoort de “zaal” immers gewoon bij het huis van de kern van Dinska Bronska, Anouk David en Walter Janssens.

Lees verder “Dertig jaar geleden: Dinska Bronska met “De getuigen” en “Moratorium””

Tien jaar geleden: Frank Van Laecke maakt musical-bewerking van “Ben X”

Tien jaar geleden: Frank Van Laecke maakt musical-bewerking van “Ben X”

Ooit schreef ik: welke idioot kwam er ooit op de idee om van het verhaal van Anne Frank een musical te maken? Maar blijkbaar was dit geen idioot, maar een trendsetter. Ook het verhaal dat Nic Balthazar schreef over de autistische jongen “Ben X” werd nu door Frank Van Laecke (foto Paul De Backer) tot een musical omgewerkt, alsof het boek, het toneelstuk en de film nog niet volstonden. De muziek werd uiteraard geschreven door Dirk Brossé, die op dat vlak al ervaring had met onderwerpen als Sacco en Vanzetti en Daens.

Lees verder “Tien jaar geleden: Frank Van Laecke maakt musical-bewerking van “Ben X””