Wim De Wulf (1956-2016)

Wim De Wulf (1956-2016)

Bijna drie jaar geleden was ik op zoek naar een foto van Wim De Wulf en zo kwam ik tot mijn verbijstering te weten dat hij al twee jaar eerder was overleden! Op 25 augustus 2016 schreef Roger Arteel een in memoriam waaruit ik hieronder enkele passages bloemlees, maar ik weet niet hoeveel tijd er tussen dit in memoriam en het eigenlijke overlijden ligt. Het blijkt uiteindelijk op 29 juli te zijn. Hij “was al een tijdje ziek” zeggen sommige overlijdensberichten, dan weet je al hoe laat het is…

Lees verder “Wim De Wulf (1956-2016)”

Veertig jaar geleden: het gaat je wél aan…

Veertig jaar geleden: het gaat je wél aan…

Het Gentse theater Symptoom verdient werkelijk alle lof voor de manier waarop ze met de creativiteit van jonge mensen weten om te springen. Hebben we in De Rode Vaan nr 12 van 1981 reeds luidruchtig de loftrompet gestoken over hun tienerproductie (met Abbedoe), dan kunnen we dat nu (iets gedempter) ook doen voor “Snerte vioja” van Peperkoreke, een groep jongeren tussen zeven en dertien jaar.

Lees verder “Veertig jaar geleden: het gaat je wél aan…”

Brokkelige Blokken

Brokkelige Blokken

Ondanks de rode kaart voor theater Poëzien (die met het puur visuele « De feen van Niks » nochtans heeft geprobeerd de kritiek « onvoldoende dramatisering van de gebrachte teksten » in extremis nog te ondervangen) en de ongunstige beoordeling van de KJT-mastodont heeft de Raad van Advies voor Toneelkunst (RAT) zich, zoals enkele weken geleden reeds aangestipt, onverwacht positief uitgelaten over het kinder- en jeugdtheater in Vlaanderen. Dit duidelijk als illustratie van de zegswijze « beter laat dan nooit » want alhoewel het Speeltheater en Stekelbees (beide uit Gent) zeker deze late erkenning verdienen, is het toch de vraag waaraan ze die eer precies nu te danken hebben, nu beide theaters zich juist zijn gaan bezinnen over hun taak en functie, omdat ze zelf inzagen dat ze aan dringend vernieuwing toe waren.

Lees verder “Brokkelige Blokken”

Veertig jaar geleden: wijs, jong!

Veertig jaar geleden: wijs, jong!

Het begon al met de titel. Zo beginnen vaak oprisperig-zure kritieken en zo begint ook de onze… maar hij eindigt er ook mee. Inderdaad, buiten de niet zo welluidende noch goed gekozen slogan “Dood ’t gewoon of de oorlog 14-18”, hebben wij weinig aan te merken op de schitterende voorstelling door een tiental jongeren (blijkbaar middelbare scholieren) die zich onder de naam Abbedoe koesteren onder de vleugels van het progressieve Symptoomtheater uit Gent dat op diverse fronten actief is.

Lees verder “Veertig jaar geleden: wijs, jong!”

35 jaar geleden: Peer van der Kreeft aan het lijntje

35 jaar geleden: Peer van der Kreeft aan het lijntje

Hoe zou het nog met Peer van der Kreeft zijn? Vroeger woonde hij in mijn straat en kwam ik hem wel eens tegen, maar nu is het toch al een tijdje geleden dat ik hem nog eens heb gezien. En het interview dat ik met hem had in onze rubriek “aan het lijntje” is ondertussen ook alweer 35 jaar geleden.

U hebt het ongetwijfeld vorige week ook in de krant gelezen : de eerste vijf deelnemers aan het Noord-Zuidprogramma van AFS zijn vertrokken. Dit betekent in mensentaal dat vijf jonge mensen voor vijf jaar naar Ghana vertrokken zijn om daar les te gaan geven. Om over dit project en over de organisatie die achter dit alles steekt wat meer te weten te komen haalden we de programma-coördinator, Peer van der Kreeft, aan onze lijn. Dezelfde Peer die met Theater Symptoom er steeds bij de eersten bij is als er ergens strijdliederen dienen gezongen of als zang een teken van solidariteit moet worden. Om te beginnen vroegen we hem uiteraard wat AFS Interculturele Programma’s vzw is…
P.v.d.K. : AFS is de afkorting van American Field Services. Het is een organisatie die sinds de tweede wereldoorlog uitwisselingen van studenten organiseert. Studenten die dan bij families verblijven. Oorspronkelijk waren dat uitwisselingen tussen Amerika en Europa, maar achteraf is dat dan — gelukkig — verruimd. Er zijn nu uitwisselingen met Japan, Ghana, Sri Lanka, Nicaragua en ga maar door. Een zevental jaren geleden is de Europese federatie van die AFS ontstaan — dit betekent dat de nationale afdelingen zich tot een Europese federatie verenigd hebben en van daaruit is de stimulans gegeven tot veel ruimere programma’s die naar andere groepen dan enkel middelbare scholieren toe werken. Men is dan begonnen met programma’s voor werkende jongeren, werklozen, migranten enz… Een voorbeeld daarvan is b.v. een klas met Turkse en Belgische kinderen die voor drie weken naar Turkije gaan of een groep leraars die met Marokkaanse kinderen werken die voor drie weken naar Marokko gaan enz… Al bij al heeft de vlag, dus de naam American Field Services, niet veel meer te maken met de lading. Maar je weet, een naam veranderen met een bepaalde traditie is niet eenvoudig en niet altijd wenselijk.
— Deze keer is er dus een programma begonnen dat in de sfeer van de ontwikkelingshulp ligt ?
P.v.d.K.
: Inderdaad, de vijf jonge leraars die vertrokken zijn, kaderen in wat wij noemen onze Noord-Zuid-dialoog, programma’s dus met Afrika. Het is een koppeling van ontwikkelingswerk en pure culturele uitwisseling.
— Waarom is Ghana uitgekozen om deze eerste groep naartoe te zenden ?
P.v.d.K.
: Om te beginnen is dat te wijten aan het feit dat AFS-Ghana, sterk uitgebouwd is en zelf de vraag heeft gesteld aan Europa. In Ghana is er een enorm gebrek aan leraars, dus konden we op de vraag ingaan om leraars te sturen.
— Wie betaalt dat allemaal ?
P.v.d.K.
: Het ABOS betaalt dit voor het grootste deel. Die mensen zijn vertrokken als vrijwilliger met het statuut van voluntariaat zoals een ganse reeks mensen vertrekken die aan ontwikkelingshulp gaan doen. Daardoor zijn de grootste kosten gedekt, behalve onze organisatiekosten.
— En waar halen jullie de centen ?
P.v.d.K
: We worden door de overheid gesubsidieerd als jongerenvereniging. Bepaalde programma’s worden daarnaast nog gesubsidieerd door de EEG. Dat betekent allemaal echter niet dat we niet voortdurend naar geld moeten zoeken om onze programma’s verder te kunnen doorvoeren.
— Wat zijn de directe toekomstplannen ?
P.v.d.K
: Volgend jaar begint het Jaar van de Jeugd en deze eerste groep jonge leraars die vertrokken is kadert ai in onze activiteiten voor dat jaar. We willen volgend jaar een soortgelijke groep sturen naar Kenia en er zijn gesprekken aan de gong om het ook te doen met Senegal en Zimbabwe. Bovendien denken we aan een programma in de landbouwsector, opnieuw met Ghana. Het zou eruit bestaan dat jonge Belgische landbouwers een korte periode naar daar vertrekken om er — samen met Afrikaanse jonge boeren — op een soort proefboerderij een aantal landbouwmethodes uit te proberen. Het ligt voor de hand dat de jonge landbouwers die we willen sturen mensen zijn die ook bij ons op zoek zijn naar andere manieren om aan landbouw te doen. Geen professoren dus in agricultuur, maar jonge gasten die hier meer ecologisch of kleinschaliger willen boeren.
Leraars, boeren en andere geïnteresseerden in ontwikkelingswerk en culturele uitwisseling kunnen terecht bij AFS, Interculturele Programma’s aan de Meilaan 84 te 1200 Brussel (tel. 02/762.94.21). Ondergetekende boert hier ondertussen verder…

Lees verder “35 jaar geleden: Peer van der Kreeft aan het lijntje”

Over dramastudio’s, bezigheidstherapieën en schoolfeestjes

Over dramastudio’s, bezigheidstherapieën en schoolfeestjes

35 jaar geleden woonde ik toevallig zowel een schoolfeest (foto) als een kindervoorstelling bij. Welk schoolfeest, dat blijft eender; de voorstelling betrof “Te laat” door Peperkoreke.

Lees verder “Over dramastudio’s, bezigheidstherapieën en schoolfeestjes”

570 jaar geleden: oprichting van “De Fonteine”, de oudste rederijkerskamer van Gent

570 jaar geleden: oprichting van “De Fonteine”, de oudste rederijkerskamer van Gent

Rob Ehrenstein laat zijn “theatergeschiedenis der Nederlanden” starten in Gent, in de elfde eeuw. Het betreft namelijk het kerstspel “Ordo stellae” dat wordt toegeschreven aan ene Theodoricus uit de Sint-Pietersabdij (later zou hij abt worden in Sint-Truiden). Het is echter pas in de 15de eeuw dat met het ontstaan van de rederijkerskamers er ook eerste gespecialiseerde schouwburgen komen. Zo ook in Gent, waar de Loofblomme, Iverige Jonckheit, Jhesus met der Balsemblomme, Mariën Theeren, De Fonteine en Broedermin en Taelyver (later bekend onder de meer populaire naam De Melomanen) actief zijn. In het Schepenhuis hadden de achtbare heren schepenen toen immers een ontspanningszaal ingericht die ze de naam “Comediante Caemere” meegaven. Na verloop van tijd mochten ook andere burgers (maar dan toch “burgers”) van het spektakel komen genieten.

Lees verder “570 jaar geleden: oprichting van “De Fonteine”, de oudste rederijkerskamer van Gent”