270 jaar geleden: Joannes de Schepper opgeknoopt in Aalst

270 jaar geleden: Joannes de Schepper opgeknoopt in Aalst

Het is vandaag 270 jaar geleden dat Joannes de Schepper werd opgeknoopt in Aalst, zoals binnenkort ook zal te zien zijn in de VTM-reeks over “De Bende van Jan De Lichte” (zie bovenstaande foto).

De moeder van Jan de Lichte was immers niemand minder dan Elizabeth de Schepper, geen idee echter of ze tot mijn voorouders behoort, al was een deel van de bende effectief aan de slag in de omgeving van Temse. Net als haar echtgenoot Joos de Lichte wordt ze in 1750 veroordeeld tot geseling en levenslange verbanning. Ze was toen zeventig jaar oud en het kranige besje loochende dat ze vroeger al eens een veroordeling had opgelopen. Maar twee jaar eerder was ze in Aalst zowaar reeds gegeseld en levenslang verbannen en nog twee jaar vroeger was ze gebrandmerkt (met de letter V) en verbannen voor vijftien jaar (wat ook wel op levenslang neerkwam op haar leeftijd).
Ook haar broer Salomon (de “kapitein” zoals hij door z’n bende werd genoemd) was als stelende oom een lichtend voorbeeld voor Jan De Lichte. Van hem is de uitspraak dat de familie De Schepper “befaemt, aensien en gereputeert geweest (is) voor dieven.” De veroordelingen waren inderdaad voornamelijk op basis van “diefstal”, maar de familie De Lichte-De Schepper was zo arm dat die mensen wel moesten stelen om te overleven. Dat “stelen” bestond dan ook in graan van een akker of fruit van de bomen. In het beste geval zocht ook al eens een “kieken” de weg naar hun schamele huisje op…
Maar dit laatste was eerder een specialiteit van Salomons zoon Joannes die de familie “een slechte naam” gaf. Hij heeft er dan ook zwaar voor moeten boeten in het Steen te Aalst. Omdat hij niet wilde bekennen, zelfs niet na herhaalde martelingen, kwam hij er met verbanning vanaf, maar daar stoorde hij zich niet aan, zodat hij bij een razzia werd opgepakt en op 3 december 1748 opgeknoopt in Aalst.

Lees verder “270 jaar geleden: Joannes de Schepper opgeknoopt in Aalst”

Voorstelling boek “Een harde vriendschap”

Voorstelling boek “Een harde vriendschap”

Op 8 december om 18:00 presenteren het Louis Paul Boon Genootschap en het Willem Elsschot Genootschap in de splinternieuwe Aalsterse bibliotheek Utopia het boek: “Een harde vriendschap: de briefwisseling tussen Louis Paul Boon en Willem Elsschot” – nieuwe uitgebreide editie, in aanwezigheid van beide auteurs Jos Muijres en Vic van de Reijt. Nadien kan u aanschuiven voor een hutsepot, één van de lievelingsgerechten van Louis Paul Boon.
Lees verder “Voorstelling boek “Een harde vriendschap””

45 jaar geleden: op bezoek bij Louis Paul Boon

45 jaar geleden: op bezoek bij Louis Paul Boon

Vandaag is het al 45 jaar geleden dat ik met prof.Van Elslander en nog een paar andere studenten Germaanse (o.a. Lukas De Vos en Kristien Ketels, meen ik mij te herinneren) bij Louis Paul Boon in Erembodegem op bezoek was, met de vraag of wij de week daarop met een bus vol van dergelijk gespuis even halt mochten houden in de Vogelenzang nummer vijf. Eender wie zou teruggeschrokken zijn voor zo’n waanzinnig voorstel. Niet Boon echter, zodat een week later zijn huis en tuin overrompeld werden door zo’n honderdtal jonge mensen. “Fans”, als het ware.
Lees verder “45 jaar geleden: op bezoek bij Louis Paul Boon”

Lya De Putti (1897-1931)

Lya De Putti (1897-1931)

Ik ben op dit moment de vroegste Boontjes aan het lezen, dat wil zeggen die uit 1959-60. En op 5 maart heeft Louis Paul Boon het hierin over “verdwenen, gestorven en erger nog, eeuwenoud geworden” Hollywood-actrices, die hij zo graag “in een filmpje van toen, weer levend (wou) zien worden.” (*) En hij heeft het dan o.a. over Theda Bara, Louise Brooks en Lilian Gish, maar ook dus over deze Lya De Putti, die ik helemaal niet kende en waarover ik dan ook graag wat meer wou vernemen…
Lees verder “Lya De Putti (1897-1931)”