Wilfried Martens (1936-2013)

Wilfried Martens (1936-2013)

Het is al vijf jaar geleden dat Wilfried Martens is overleden (foto Wikipedia). Ik wil niet in de soep spuwen, want voor mijn part mag de uitdrukking “van de doden niks dan goeds” zeker voor een deel toepasselijk zijn op bijna eender wie recentelijk komt te overlijden (*), maar het is natuurlijk een feit dat tijdens de zogenaamde “glorieperiode” van Wilfried Martens (de jaren tachtig dus) ik op De Rode Vaan werkte en daar vonden we Wilfried Martens helemààl niet zo bijzonder. Integendeel, bij ons kreeg hij bijna van alles de schuld (**), zelfs van de teloorgang van de kermiskoers in Hamme! (***)
Lees verder “Wilfried Martens (1936-2013)”

« Wilfried wurgt wielerwedstrijden ! »

« De sport is de dag van vandaag een zeer groot element in de ontspanning voor de mensen. En vooral de wielersport is erg populair in Vlaanderen. Door de maatregelen van de regering wordt deze sport echter aangetast, zodat het zeer moeilijk wordt om de mensen nog aan te trekken om naar een wielerwedstrijd te komen. Door Wilfried Martens en de zijnen kosten wielerwedstrijden nu immers veel geld, wat de organisatoren op hun beurt bij de toeschouwers trachten te halen. Daarom ben ik als communist in het bestuur gegaan van de wielerclub Nering door Sport van Hamme, omdat ik vind dat het de taak is van een communist om naast de mensen te gaan staan en mee te leven met hun problemen en hen te helpen en via acties duidelijk te maken dat zij door de overheid werkelijk alles worden afgenomen. »
Lees verder “« Wilfried wurgt wielerwedstrijden ! »”

Wilfried danst

Martin De Jonghe wordt vandaag 65. Ik vind het moeilijk om de man te omschrijven. Is hij een cabaretier? Een radiomaker? Een lolmaker? Feit is dat zijn grootste succes het singeltje “Vercruusse danst” was. Vercruusse was één van de typetjes waarachter De Jonghe schuil ging. Zelf heb ik die tekst destijds in De Rode Vaan voor de Minibrokjes (de komisch bedoelde rubriek op de laatste pagina) bewerkt tot een ontmoeting tussen onze toenmalige premier Wilfried Martens en de Iron Lady Margaret Thatcher.
Lees verder “Wilfried danst”

Over de Provence, cols, Tour, La Marmotte… een zalige vakantie

Frankrijk boetseerde opnieuw de vakantie van Luc De Ryck. ‘n Week met vrouwlief in Montbrun les Bains (Provence), ‘n week met de wielerkompanen in Valmeinier (Franse Alpen), terwijl de echtgenote in het nabije Valloire pleisterde. “‘n zalige, zonnige, zomerse, zuiderse, zorgeloze, zweetrijke vakantie, die bedelt om herhaling!” zo vat hij het samen. Ziehier zijn verslag…
Lees verder “Over de Provence, cols, Tour, La Marmotte… een zalige vakantie”

Gene whisky!

« Ha, de Sjarel ! Wat drinkte, jong ? Jeanneke ! Twee pintjes ! Ewel, hoe is’t, nog altijd geen werk ? ’t Zijn nogal tijden, hé jongen. Enfin, voor ons, werkmensen, want die rijke luizen die worden d’r nie slechter van, zulle. Allé hedde g’hoord wa veur kado’s ze nu weer krijgen van Martens ? Ewel, die vrijstelling van belastingen veur nieuwe N.V.’s, bedoel ‘k. Zeg, da’s een miljoenenzaak, zulle manneke ! Och jong, ’t gaat hier nog just worden gelijk as in Amerika. De rijken in ne cadillac en de sukkelaars kreperen op straat.
Wa zegde ? Hoe dat mee onze Lowie is die in den tijd naar ginds is vertrokken ? Bah, mee hem is’t nie zo slecht. Die is nu op pensioen en in den tijd heeft hij wel een censke kunnen opzij leggen, zodat hij ’t vlees nog op zijnen boterham kan betalen. Maar ’t is d’r anders uuk erg, zulle jong, héél erg, zelfs. Allé, neem nu de zeun van ons Irma. Ge weet da toch, hé, dat Irma van onze Lowie mee nen echte Amerikaan getrouwd is ? En die heure kleine, Gerry, da’s natuurlijk uuk nen echte, niewaar. Ewel, da manneke is nu 19 en ’t enige waar dat hij naartoe kan, dat is ’t leger. Hij werkte van z’n 16de op de Ford, just gelijk as zijn vader, maar nu zitten z’alletwee al meer dan een jaar zonder werk. Driehonderdduizend hebbe z’er op straat gezet ! En ’t enige waarveur da ze nog volk vragen, daarveur moet ge nen diplom emme. En da heeft da manneke nie, hé. D’enige die genen diplom vragen, da’s ’t leger. Maar zoude gij nu in ’t Amerikaans leger willen gaan ? ’t Zijn verdju de grootste oorlogsstokers ter wereld ! Hoe zittet, drinke we’r nog ene ? Ach, ‘k zallekik wel betalen, jong, een pintje kan d’r gelukkig nog af. Maar gene whisky, hé ». (De Rode Vaan nr.11 van 1982)

Krokussen: ja, De Croo kussen: nooit!

« Had ik nu maar voor Martens gestemd, hé ! Wa zegde ? Wilfried ? Bijlange nie, dedju, René Martens of hebde dij de uitzending van de Ronde van Vlaanderen nie gezien soms ? Mee op die kerel te wedden moet er nogal wa geld te verdienen geweest zijn. En da’s nodig nu, zulle, al was’t maar om mijnen trein te kunnen blijven betalen. Ah ja, da’s waar ook, over treinen gesproken, hebde gij ook gezien dat De Croo in ne volgwagen zat ? Die heeft nogal lef, hé, da manneke ! ’t Schijnt da de mensen die hem zagen langs de weg kwaad « Aprilvis » riepen naar hem en dat hij d’r nog moest mee lachen ook. Ge weet da toch, hé, da justekes op den dag da de tarieven zo omhoog gaan, da meneer de minister aprilmopke speelt op de BRT en de mensen wijsmaakt da ze dien dag voor niks mochten rijen mee den trein. ‘k Dacht eerst nog da’t nen acteur was die een goei imitatie dee, maar ’t was begot Crooke zelf ! Da’s toch ’t platste van ’t platte, niewaar ? « Krokussen : ja, De Croo kussen: nooit ! » heb ik ergens op ne foto van een actie gezien, van de mannen van Sabena, geloof ‘k. Da vindekik veel beter gevonden dan die zogezegde « mop » van De Croo zelf, zulle ! Dienen De Croo die heeft geen niveau. Ah, verdomme, nu ben ik zelf ook al aan ’t rijmen ! » (De Rode Vaan van 8 april 1982)

Politiek, ook bij de jeugd een blinde vlek

Bij de jongste verkiezingen was u wellicht het meest onthutst bij de vaststelling dat het kiezerspubliek het fabeltje van het zogenaamde « herstelbeleid » van Wilfried Martens heeft geslikt. Ik niet. Tamelijk vroeg op de avond was immers ene professor De Wachter aan het woord geweest die een onderzoek had verricht naar de politieke kennis van de doorsnee Belg. Hieruit bleek o.a. dat ongeveer dertig procent niet eens weet wie de eerste minister van dit klerelandje is, dat niet minder dan 45 % niet weet welke coalitie er aan het bewind is en dat zo maar eventjes 80 % niet weet dat Gaston Geens de voorzitter is van de Vlaamse deelregering (in Wallonië scoort Jean-Marie Dehousse zelfs nog 5 % hoger) !
Lees verder “Politiek, ook bij de jeugd een blinde vlek”