Ivo Goris (1943-2013)

Ivo Goris (1943-2013)

Het is ook al tien jaar geleden dat Ivo Goris, de vroegere directeur van de Ancienne Belgique is Brussel is gestorven. De manier waarop ik zijn dood heb vernomen, was wel schrikken voor mij! Ik kwam namelijk op Facebook een artikel van mezelf tegen omdat die persoon mijn interview met Ivo Goris uit 1984 heeft gebruikt om te melden dat zijn “nonkel Ivo” is overleden…

Lees verder “Ivo Goris (1943-2013)”

175 jaar geleden: Gent roept om “De Vlaamse Leeuw”

175 jaar geleden: Gent roept om “De Vlaamse Leeuw”

Op 27 februari 1848 vraagt het publiek van de Minardschouwburg in Gent aan het eind van een toneelvoorstelling van Broedermin en Taelyver om de Vlaamse Leeuw aan te heffen: een teken van collectieve weerbaarheid. Vanaf dat moment verspreidt het lied zich langs allerlei wegen naar andere Vlaamse steden en gewesten, tot het omstreeks de eeuwwisseling de algemeen aanvaarde status van Vlaams volkslied verwerft.

Lees verder “175 jaar geleden: Gent roept om “De Vlaamse Leeuw””

105 jaar geleden: Jong-Vlaanderen schaart zich achter de vernederlandsing van de Gentse universiteit

105 jaar geleden: Jong-Vlaanderen schaart zich achter de vernederlandsing van de Gentse universiteit

Hoezeer de collaboratie tijdens de Eerste Wereldoorlog verschilde van die tijdens de Tweede Wereldoorlog, bleek nog eens vandaag 105 jaar geleden. De beweging Jong-Vlaanderen schaarde zich toen achter de vernederlandsing van de Gentse universiteit door de Duitsers op basis van… een vertoogschrift van de Nederlandse sociaal-anarchist Domela Nieuwenhuis (foto)!

Lees verder “105 jaar geleden: Jong-Vlaanderen schaart zich achter de vernederlandsing van de Gentse universiteit”

Ter verdediging van Ben Weyts…

Ter verdediging van Ben Weyts…

De Leuvense politicus Ben Weyts (op de foto samen met Erik Westerlinck) van de N-VA ligt de laatste tijd onder vuur. Een vermoeden dat hij dronken op een vragenuurtje in de Kamer verscheen, is o.m. één van de oorzaken. En dat terwijl zijn grootste aartsvijand, de PS, jarenlang een minister van pensioenen aan haar hart heeft gedrukt, die stomdronken zijn beleid kwam voorstellen in diezelfde Kamer…

Lees verder “Ter verdediging van Ben Weyts…”

105 jaar geleden: Vlaanderen onafhankelijk?

105 jaar geleden: Vlaanderen onafhankelijk?

Op “On this day” lezen we vandaag het volgende: “1917 Flanders declares its independence, under Pieter Tack”. (Op bovenstaande foto van het bestuur van de ‘Société de Etudiants Liberaux’, de liberale Gentse studentenvereniging, van het academiejaar 1894-1895, afkomstig uit de collectie van het Liberaal Archief, staat Pieter Tack de derde van rechts op de tweede rij.)

Lees verder “105 jaar geleden: Vlaanderen onafhankelijk?”

Veertig jaar geleden: “Twintig eeuwen Vlaanderen”

Veertig jaar geleden: “Twintig eeuwen Vlaanderen”

“Twintig eeuwen Vlaanderen” was een prestigieuze uitgave in vijftien delen onder de leiding van Max Lamberty (*), uitgegeven bij Heideland-Orbis. Merkwaardigerwijs kregen wij op De Rode Vaan een recensie-exemplaar telkens er een deel (kostprijs in die tijd 1.295 fr.) verscheen. Dat werd uiteraard in dank aanvaard, want het was een mooie uitgave.

Lees verder “Veertig jaar geleden: “Twintig eeuwen Vlaanderen””

Tien jaar geleden: het mysterieuze debat tussen Bart De Wever en de Gravensteengroep

Tien jaar geleden: het mysterieuze debat tussen Bart De Wever en de Gravensteengroep

Heeft het debat waarnaar ik zo lang heb uitgekeken tussen Bart De Wever en de Gravensteengroep op 3 november 2012 tijdens de Boekenbeurs wel ooit plaatsgevonden? Ik heb het aan Bart De Wever gevraagd, ik heb het aan moderator Jean-Pierre Rondas gevraagd, bij beiden kreeg ik nul op het rekest. En als ik het als zoekterm intik op Google krijg ik zowaar mijn eigen website als antwoord terug. Dus als iemand mij kan helpen, graag. Gelukkig heb ik via mijn opzoekingswerk wel een leuke column van Bart De Wever over de Gravensteengroep in De Morgen gevonden.

Lees verder “Tien jaar geleden: het mysterieuze debat tussen Bart De Wever en de Gravensteengroep”

110 jaar geleden: “Sire, er zijn geen Belgen!”

110 jaar geleden: “Sire, er zijn geen Belgen!”

110 jaar geleden schreef de Waalse, socialistische politicus Jules Destrée (1863-1936) een open brief aan de Belgische koning Albert I met de legendarische woorden: ‘Sire, er zijn geen Belgen’. Dat zinnetje kent ‘iedereen’, maar het loont de moeite iets meer te lezen van zijn ‘Lettre au roi sur la séparation de la Wallonie et de la Flandre’, zoals die verscheen in de Revue de Belgique van 15 augustus 1912:

Lees verder “110 jaar geleden: “Sire, er zijn geen Belgen!””