35 jaar geleden: “De roof van onze racistische maagdelijkheid”

35 jaar geleden: “De roof van onze racistische maagdelijkheid”

Er wordt vandaag weer zoveel afgezeverd in het kader van “de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie” dat ik nog eens een artikel van mezelf uit 1988 heb opgevist en ik moet vaststellen dat ik daar grotendeels nog altijd kan achter staan. Het meest opvallende verschil is wat het “vrije verkeer” in Europa (het eerste Verdrag van Schengen werd al in 1985 ondertekend) betreft. Dat kan men mij moeilijk kwalijk nemen, vind ik, want wie kon in 1988 reeds die massale immigratiegolf voorzien?

Lees verder “35 jaar geleden: “De roof van onze racistische maagdelijkheid””

175 jaar geleden: “Pruuke” Dossche zwemt de Leie over

175 jaar geleden: “Pruuke” Dossche zwemt de Leie over

Op 24 februari 1848 barstte in Parijs een revolutie los en de republiek werd uitgeroepen. Deze had zowel een sterk liberaal als sociaal karakter. Angst heerste er dat de revolutionaire wind ook naar België zou overwaaien en op 28 februari lieten fabrikanten hun arbeiders tot 22 uur werken. Er was namelijk door het “Democratisch Genootschap”, de Gentse afdeling van de “Association Démocratique”, aangekondigd dat er ‘s avonds een grote vergadering op de Vrijdagmarkt zou plaats vinden. Deze ging uiteindelijk niet door wegens te slecht weer, maar de dag nadien begaven zich grote groepen arbeiders naar de Kouter. Op 14 maart kreeg Constant Dossche, een invloedrijk industrieel met orangistische sympathieën, bezoek van de politie, maar besloot te vluchten. Over de vlucht van Constant Dossche voor de politie vermeldt Willem Rogghé in zijn “Gedenkbladen” (1898) dat hij ontkwam door aan ’t Patijntje de Leie over te zwemmen en zich daar ergens schuil te houden.

Lees verder “175 jaar geleden: “Pruuke” Dossche zwemt de Leie over”

110 jaar Feestlokaal Vooruit

110 jaar Feestlokaal Vooruit

In mijn artikel over de Wereldtentoonstelling in Gent in 1913 heb ik reeds vermeld dat het geen toeval was dat uit datzelfde jaar ook het socialistische feestpaleis Vooruit dateert (foto Anakinvw op de Nederlandstalige Wikipedia): de socialisten wilden immers een tegenhanger voor dat burgerlijke symbool, om hun voet naast die van de textielbarons te plaatsen.

Lees verder “110 jaar Feestlokaal Vooruit”

175 jaar geleden: Gent roept om “De Vlaamse Leeuw”

175 jaar geleden: Gent roept om “De Vlaamse Leeuw”

Op 27 februari 1848 vraagt het publiek van de Minardschouwburg in Gent aan het eind van een toneelvoorstelling van Broedermin en Taelyver om de Vlaamse Leeuw aan te heffen: een teken van collectieve weerbaarheid. Vanaf dat moment verspreidt het lied zich langs allerlei wegen naar andere Vlaamse steden en gewesten, tot het omstreeks de eeuwwisseling de algemeen aanvaarde status van Vlaams volkslied verwerft.

Lees verder “175 jaar geleden: Gent roept om “De Vlaamse Leeuw””

45 jaar geleden: Jan Emiel Daele vermoordt zijn vrouw en pleegt zelfmoord

45 jaar geleden: Jan Emiel Daele vermoordt zijn vrouw en pleegt zelfmoord

Op 14 februari 1978 schoot Jan Emiel Daele (geboren op 12 april 1942) heel vroeg in de ochtend zijn vrouw Digne (Diana) van Cappellen dood met vijf kogels uit een long rifle in de hartstreek, waarna hij zelfmoord pleegde door zich een kogel door de slaap te jagen. Het ging al lang niet goed meer tussen het paar (*), maar aartsromanticus Daele wachtte tot Valentijnsdag om zijn plannen uit te voeren. De schrijver woonde op dat moment in de Prinses Clementinalaan, niet ver van het atheneum in de Voskenslaan, waar hij les gaf. Het huwelijk heeft een zoon voortgebracht, de op dat moment driejarige Marius, die overigens rustig bleef doorslapen. (Daele had ook nog een dochter, Lisette, uit zijn eerste huwelijk.)

Lees verder “45 jaar geleden: Jan Emiel Daele vermoordt zijn vrouw en pleegt zelfmoord”

105 jaar geleden: Jong-Vlaanderen schaart zich achter de vernederlandsing van de Gentse universiteit

105 jaar geleden: Jong-Vlaanderen schaart zich achter de vernederlandsing van de Gentse universiteit

Hoezeer de collaboratie tijdens de Eerste Wereldoorlog verschilde van die tijdens de Tweede Wereldoorlog, bleek nog eens vandaag 105 jaar geleden. De beweging Jong-Vlaanderen schaarde zich toen achter de vernederlandsing van de Gentse universiteit door de Duitsers op basis van… een vertoogschrift van de Nederlandse sociaal-anarchist Domela Nieuwenhuis (foto)!

Lees verder “105 jaar geleden: Jong-Vlaanderen schaart zich achter de vernederlandsing van de Gentse universiteit”