Veertig jaar jazz-café Damberd in Gent

Veertig jaar jazz-café Damberd in Gent

Sedert 3 februari 1978 werd op de Koornmarkt het aloude café Het Damberd tot een jazzcafé “omgeturnd”. “Sinds 1750 is hier ononderbroken een café gevestigd onder de naam Damberd. Dammen was toen een populair tijdverdrijf. Het gebouw zelf dateert uit de 13de eeuw en heeft nog dienst gedaan als graanopslagplaats,” aldus jazz-bassist Paul Feyaerts (°1947) in de Gazet Van Antwerpen van 26 februari 2008.
Lees verder “Veertig jaar jazz-café Damberd in Gent”

Honderd jaar geleden: Jong-Vlaanderen schaart zich achter de vernederlandsing van de Gentse universiteit

Honderd jaar geleden: Jong-Vlaanderen schaart zich achter de vernederlandsing van de Gentse universiteit

Hoezeer de collaboratie tijdens de Eerste Wereldoorlog verschilde van die tijdens de Tweede Wereldoorlog, bleek nog eens vandaag honderd jaar geleden. De beweging Jong-Vlaanderen schaarde zich toen achter de vernederlandsing van de Gentse universiteit door de Duitsers op basis van… een vertoogschrift van de Nederlandse sociaal-anarchist Domela Nieuwenhuis (foto)!
Lees verder “Honderd jaar geleden: Jong-Vlaanderen schaart zich achter de vernederlandsing van de Gentse universiteit”

680 jaar geleden: Jacob van Artevelde wordt burgemeester van Gent

680 jaar geleden: Jacob van Artevelde wordt burgemeester van Gent

Toen graaf Lodewijk van Nevers aan het begin van de Honderdjarige Oorlog tussen koning Filips VI van Frankrijk en de Engelse koning Edward III partij koos voor zijn Franse soeverein, verbood Edward III op 12 augustus 1336 de uitvoer van wol en kort daarna ook van levensmiddelen. Deze maatregelen hadden in Vlaanderen werkloosheid en verpaupering tot gevolg, waartegen het volk in opstand kwam. Jacob van Artevelde bleek de meest toonaangevende figuur op de volksvergadering van 28 december 1337 te Gent en op 3 januari 1338 werd een revolutionair bewind van vijf ‘hoofdmannen’ aangesteld (Willem van Vaernewijk, Gelnoot van Lens, Willem van Huse en Pieter van den Hoeven), waarvan hij als ‘opperhoofdman’ de feitelijke leiding in handen had. (Wikipedia)
Lees verder “680 jaar geleden: Jacob van Artevelde wordt burgemeester van Gent”