Vijf jaar geleden: open brief van leden van de Gravensteengroep aan N-VA

Vijf jaar geleden: open brief van leden van de Gravensteengroep aan N-VA

In zijn wekelijkse lezersbrief in Humo had Staf De Wilde het begin augustus 2011 over de notionele intrestaftrek en het feit dat de Open VLD en de N-VA de voorstellen van Elio Di Rupo om de vermogens iets zwaarder te belasten heeft afgeschoten. “Wie kan nog begrijpen,” zo schrijft hij, “dat vooral die laatste partij zo populair is, ook bij de kleine man?”
Lees verder “Vijf jaar geleden: open brief van leden van de Gravensteengroep aan N-VA”

Wilfried Martens (1936-2013)

Wilfried Martens (1936-2013)

Het is al vijf jaar geleden dat Wilfried Martens is overleden (foto Wikipedia). Ik wil niet in de soep spuwen, want voor mijn part mag de uitdrukking “van de doden niks dan goeds” zeker voor een deel toepasselijk zijn op bijna eender wie recentelijk komt te overlijden (*), maar het is natuurlijk een feit dat tijdens de zogenaamde “glorieperiode” van Wilfried Martens (de jaren tachtig dus) ik op De Rode Vaan werkte en daar vonden we Wilfried Martens helemààl niet zo bijzonder. Integendeel, bij ons kreeg hij bijna van alles de schuld (**), zelfs van de teloorgang van de kermiskoers in Hamme! (***)
Lees verder “Wilfried Martens (1936-2013)”

Veertig jaar geleden: in Baaigem weet men waar Abraham zijn patatten haalt

Veertig jaar geleden: in Baaigem weet men waar Abraham zijn patatten haalt

Ik heb elders al uitgelegd dat mijn aanwezigheid op De Rode Vaan niet altijd op prijs werd gesteld door wat men dan “de basis” of “de militanten” noemde. Om zoveel mogelijk kritiek te ondervangen moest ik af en toe dan ook eens een “politiek” artikel schrijven. En dit was het allereerste. Alhoewel. Was het wel van mij? Als auteur staat er immers Romy De Schepper…
Lees verder “Veertig jaar geleden: in Baaigem weet men waar Abraham zijn patatten haalt”

Zeventig jaar geleden: vrouwen mogen in België nu ook aan de parlementsverkiezingen deelnemen

Zeventig jaar geleden: vrouwen mogen in België nu ook aan de parlementsverkiezingen deelnemen

Bij de grondwetsherziening van 1921 pleitten de katholieken, in de eerste plaats de zeer conservatieve voorman Charles Woeste, voor vrouwenstemrecht (men ging er namelijk van uit dat de vrouwen vooral conservatief zouden stemmen).
Lees verder “Zeventig jaar geleden: vrouwen mogen in België nu ook aan de parlementsverkiezingen deelnemen”