Jeugd en Muziek: het verhaal van Mohammed en de berg

Jeugd en Muziek: het verhaal van Mohammed en de berg

Een internationale organisatie met vertakkingen in 36 landen, gegroeid vanuit België, meer bepaald vanuit Brussel, dat is het niet onaardige palmares dat « Jeugd en Muziek » kan voorleggen. Gestart in de moeilijke oorlogsomstandigheden van het jaar 1940 kent de vereniging nog steeds uitbreiding (van de Vlaamse federatie alleen al zijn 45 afdelingen lid), ondanks de dalende belangstelling voor het concertleven bij de jeugd ten voordele van popfestivals en andere punk-toestanden.

Lees verder “Jeugd en Muziek: het verhaal van Mohammed en de berg”

Liever Stella dan Compostella?

Liever Stella dan Compostella?

In één van onze laatste nummers van de vorige jaargang (het nummer 50 om precies te zijn) hebben we in het kader van Europalia ruime aandacht besteed aan de bedevaarten naar Santiago de Compostella. In het jongste nummer van het Nederlandse vaktijdschrift « Jeugd en Samenleving » heeft men ook een hoofdartikel hieraan gewijd, maar dan wel vanuit een heel andere gezichtshoek. In de zomer van vorig jaar maakten immers vier jongeren, afkomstig uit de Nijmeegse rijksinrichting, een voettocht naar dat oude pelgrimsoord, niet in het kader van het ethisch reveil, maar wel als alternatieve straf.

Lees verder “Liever Stella dan Compostella?”

Dertig jaar geleden: de pijp aan Sint-Maarten

Dertig jaar geleden: de pijp aan Sint-Maarten

Toen ik deze zomer in Reinaerts Klein Sinaai de opgravingen van de « verdwenen » abdij van Baudelo bezocht, werd me onder meer een marmeren dobbelsteen getoond. In het stedelijke museum van Sint-Niklaas werden ook nog stenen knikkers en schaliën werpschijven onder de spots geschoven. En vergeet de speelbol uit aardewerk niet. De noeste hard labeurincarnaties ondermijnden hiermee hun zwoegend imago. De paters hielden dus stiekem toch van spel. Uit teruggevonden documenten blijkt zelfs dat de Cisterciënzers geregeld berispt werden in verband met « misbruiken » in het spel. En dit geschiedde al in de 13de eeuw, nog lang voor de paters zich overijverig op het wulpse spel van de heksensabbat stortten. Kan niemand het dan laten ? Van de bikkels van de Beotiërs tot de electronica-gadgets van de videokids, de homo ludens speelt door de tijden heen, in alle uithoeken van de planeet.

Lees verder “Dertig jaar geleden: de pijp aan Sint-Maarten”

Een bont allegaartje

Een bont allegaartje

Op uitzondering van de aankondiging van onze scholierenenquête in het nummer 40 (en waarop de reacties reeds binnenstromen; het is echter nog niet te laat om mee te doen !), is het geruime tijd stil geweest wat de rubriek jeugd betreft. De redenen hiervoor zijn van redactionele aard, zodat we hierop niet ingaan. Het is echter zeker niet zo dat er de afgelopen weken van het jeugdige front geen nieuws was. Integendeel ! Daarom brengen we nu in een notedop een overzicht van de nieuwsjes die wij al die tijd hebben vergaard.

Lees verder “Een bont allegaartje”

65 jaar geleden: première van “Rebel without a cause”

65 jaar geleden: première van “Rebel without a cause”

Rebel Without a Cause is een Amerikaanse romantische dramafilm uit 1955 onder regie van Nicholas Ray. Hoofdrolspelers Natalie Wood en Sal Mineo evenals Ray zelf (voor zijn scenario) werden hiervoor alle drie genomineerd voor een Academy Award. Daarnaast werden hoofdrolspeler James Dean en de film zelf allebei genomineerd voor een BAFTA Award. Dean maakte de waardering voor de film zelf niet meer mee. Hij verongelukte een maand voor de Amerikaanse première. (Wikipedia)

Politiek, ook bij de jeugd een blinde vlek

Politiek, ook bij de jeugd een blinde vlek

Bij de jongste verkiezingen was u wellicht het meest onthutst bij de vaststelling dat het kiezerspubliek het fabeltje van het zogenaamde « herstelbeleid » van Wilfried Martens heeft geslikt. Ik niet. Tamelijk vroeg op de avond was immers ene professor De Wachter aan het woord geweest die een onderzoek had verricht naar de politieke kennis van de doorsnee Belg. Hieruit bleek o.a. dat ongeveer dertig procent niet eens weet wie de eerste minister van dit klerelandje is, dat niet minder dan 45 % niet weet welke coalitie er aan het bewind is en dat zo maar eventjes 80 % niet weet dat Gaston Geens de voorzitter is van de Vlaamse deelregering (in Wallonië scoort Jean-Marie Dehousse zelfs nog 5 % hoger) !

Lees verder “Politiek, ook bij de jeugd een blinde vlek”

“Tarka de otter”: het kon vlotter!

“Tarka de otter”: het kon vlotter!

De twééde film die ik mocht bespreken voor De Rode Vaan (na “The Last Waltz“) was de natuurfilm “Tarka, de otter” van de Brit David Cobham, omdat deze in ons land werd uitgebracht door Jekino-films, een distributeur die zich vooral richt(te?) op kinderen en jongeren. En aangezien ik op andere vlakken ook jongerencultuur tot mijn “bevoegdheid” mocht rekenen (dat had ik dan weer geërfd van Jan Turf), werden dergelijke films mij dus ook toegeschoven. Ik had daar zeker geen problemen mee, integendeel.

Lees verder ““Tarka de otter”: het kon vlotter!”

Veertig jaar geleden: rockfestival in het Sint-Jozef-Klein-Seminarie

Veertig jaar geleden: rockfestival in het Sint-Jozef-Klein-Seminarie

“In onze tijd werden wij vanwege de studieprefect steevast van het college verwijderd als onze haren ook maar de boord van ons jasje raakten (hijzelf had immers een avant-garde punksnit die ons toeliet zijn oren in al hun glorie te bewonderen). Slechts wanneer een kapper die tijdens de oorlog nog Herrenschneider op zijn muur had gekalkt onze opstandige slierten weer tot de orde had geroepen mochten wij weer de drempel van het heilige der heiligen betreden. Anno 1980 is een new wave-festival op de speelplaats van datzelfde Sint-Jozef-Klein-Seminarie (foto LimoWreck via Wikipedia) echter niets ongewoons meer (recuperatie zal dat dan wel heten). “ Dat schreef ik veertig jaar geleden in De Rode Vaan t.g.v. het tweede Vijfhoekfestival in Sint-Niklaas. Het was een onderdeel van een artikel over het CJP (Cultureel Jongeren Paspoort).

Lees verder “Veertig jaar geleden: rockfestival in het Sint-Jozef-Klein-Seminarie”

Veertig jaar geleden: met Humjos naar Friesland (*)

Veertig jaar geleden: met Humjos naar Friesland (*)

De eerste helft van de zomervakantie (1980!) zit er alweer op. Onnodig er nogmaals aan te herinneren dat hij voor het grootste deel in het water gevallen. Daarom is het niet slecht dat er organisaties zijn die in augustus nog iets interessants plannen. Humjos (Humanistische Jongeren Service) is er zo één. Zij pakken met een origineel initiatief uit : een boottocht naar Friesland, met als startplaats Amsterdam.

Lees verder “Veertig jaar geleden: met Humjos naar Friesland (*)”