Karel Poma (1920-2014)

Karel Poma (1920-2014)

Vijf jaar geleden zijn op korte tijd twee politici gestorven die mijn jaren op De Rode Vaan hebben gekleurd. Op tweede kerstdag verdween Leo Tindemans, “de premier die soms naar huis gaat” (“Vlaanderen boven”, Raymond Van het Groenewoud), maar veel heb ik over hem niet te vertellen, ook al was Albert “Berreke” De Coninck zijn buur in Edegem en wist die dus soms wel een grappige anekdote op te delven. Daarna was het echter de beurt aan de liberaal Karel Poma (foto Cobra.be) en die was in mijn RV-tijd minister van cultuur en dus ook vaak kop van jut als het erop aan kwam het cultuurbeleid uit die jaren onder de loep te nemen. Zo druk ik hieronder het stuk “Poma versmacht het Vlaamse theater” af uit 1985, maar in 1988 speelde hij ook een belangrijke rol in de teloorgang van de toenmalige Opera voor Vlaanderen, waarover ik ook uitvoerig heb bericht

Lees verder “Karel Poma (1920-2014)”

Opera: to be or not to be

Opera: to be or not to be

« Opera » is weer actueel in Vlaanderen. Pamfletten worden uitgedeeld aan de ingang van de schouwburgen en de programmaboekjes van de « Opera voor Vlaanderen » omvatten een toelichting bij de begroting onder het motto : « Cultuur, geld en democratie ». Er wordt ook weer gesproken over opera. Vooral als het om centen gaat. Het NTG vindt dat het te weinig geld krijgt ? Jef Demedts schopt wild om zich heen, Gerard Mortier van de Muntschouwburg krijgt een trap op een welgemikte plaats. Een nieuw productiesysteem voor onze filmers, wat inhoudt minder subsidies ? Zelfs de blauwer-dan-blauwe Guy « Potlood » Thijs zegt : « Als de opera zoveel miljard krijgt, ikke dan ook ! »

Lees verder “Opera: to be or not to be”

Première-magazine

Première-magazine

Ondanks de spannende en aantrekkelijke UEFA-bekerfinale op het tweede net mochten we de speciale aflevering van Première-magazine, gewijd aan de toestand van de Vlaamse film in 1983 (18-5), uiteraard niet missen. Want er gaat al genoeg mis met het beleid van cultuurminister Poma. Vandaar dat we benieuwd uitkeken wat hij ter zijner verdediging had aan te voeren.

Lees verder “Première-magazine”

Minister Coens, veilingmeester van rijksonderwijs

Minister Coens, veilingmeester van rijksonderwijs

35 jaar geleden werd in Gent en Damme (de woonplaats van minister Coens) door leraars en leerlingen van de Rijksnormaalscholen geprotesteerd tegen de bezuinigingen op het departement van onderwijs, en meer bepaald tegen de bezuinigingen die het rijksonderwijs extra treffen. Deze acties werden geruggesteund door een persconferentie van het OBOS (Overlegcentrum ter Bevordering van de Officiële School) die nog méér en andere « harde acties » aankondigde, zij het dat er niet werd aan toegevoegd wanneer die acties zullen plaatsvinden en waaruit ze zullen bestaan.

Lees verder “Minister Coens, veilingmeester van rijksonderwijs”

Laurette Muylaert wordt 65…

Laurette Muylaert wordt 65…

De Gentse actrice Laurette Muylaert (links op bovenstaande foto) viert vandaag haar 65ste verjaardag. In het kader van de rubriek “Aan het lijntje” heb ik haar tweemaal geïnterviewd voor De Rode Vaan, en tweemaal was dit dan als vrijgestelde van de ACOD, sector culturele activiteiten, en niet zozeer als actrice. Maar in het eerste gesprek ging het dan toch nog over Stekelbees, de groep waarvan ze zelf nog deel had uitgemaakt. Voor het tweede gesprek verwijs ik je naar hier…
Lees verder “Laurette Muylaert wordt 65…”

Marc Kerki aan het lijntje

« In de kleinste potjes zit de beste pommade » is een helaas in onbruik geraakte uitdrukking waarmee men wil zeggen dat men heus niet Robert Van De Walle hoeft te zijn om goed uit de sloffen te kunnen schieten. En jammer genoeg zal het niet door cultuurminister Poma zijn dat ze weer « en vogue » zal komen. Karel mag dan nog eerder klein van stuk zijn, zijn visie op cultuur is dat evenzeer. De liberale handelsgeest is dermate over hem gekomen dat hij deze verheven uiting van het menselijke wezen wil stockeren en marchanderen vanuit zijn eigen Poma-depootje. Zo hebben de werkers in de culturele sector het echter niet begrepen. Vorige week kwamen ze in grote getale bijeen in het Cultureel Centrum van Berchem om hun ongenoegen te uiten. Woordvoerder voor de socialistische vakbond was Marc Kerki, algemeen secretaris van ACOD-BRT, maar tevens ondervoorzitter van de sector culturele activiteiten van ACOD. Wie zo’n titels kan voorleggen, verdient aan het lijntje te worden gehaald.
Lees verder “Marc Kerki aan het lijntje”

Jaaroverzicht 1986

43 bob geldof1986 zal de geschiedenis ingaan als het jaar dat rockmuziek opnieuw sociaalvoelend werd. En dan hebben we het niet zozeer over de trend van de singer-songwriters die opnieuw de kop opsteekt (Suzanne Vega b.v.), maar wel over manifestaties en benefietplaten ten voordele van allerlei acties. Het meest in het oog springend was natuurlijk het Live Aid-concert dat « Saint » Bob Geldof organiseerde ten voordele van het hongerende Ethiopië, maar verder waren er ook nog platen voor Aidspatiënten, voor de Amerikaanse onteigende boeren, tegen de Apartheid enz. Aan bijna al deze projecten verleende o.a. ook Bruce Springsteen zijn medewerking, de man die Europa op stelten zette met een tournee die zowat alle landen aandeed… behalve België. In ons eigen landje mochten dan ook The Simple Minds een pluim op hun hoed steken voor het meest enthousiasmerende live-optreden : vier concerten in een mum van tijd uitverkocht is niet niks. Torhout-Werchter was nóg grootser en nog opwindender dan de vorige jaren, maar vooral — en kort na het Heizeldrama is dit niet helemaal van belang ontbloot — opvallend vreedzaam.
Lees verder “Jaaroverzicht 1986”