Jeanne Brabants (1920-2014)

Jeanne Brabants (1920-2014)

Het is vandaag vijftig jaar geleden dat de choreografe en danspedagoge Jeanne Brabants het Ballet van Vlaanderen heeft opgericht. Ook hier zou ik kunnen zeggen dat ik mijn geschiedenis van het BVV kwijt ben, maar dat is niet helemaal waar, ze zit gewoon verspreid over een aantal bijdragen, vooral dan die over Valery Panov en Robert Denvers. Ook over de jongste directeurs of directrices heb ik iets geschreven, maar dat zou ik beter niet gedaan hebben, want ik kan niet eens hun namen onthouden. Tenzij dan natuurlijk die van Bleke Lena!

Jeanne Brabants heeft in 1951 de Antwerpse balletschool en in 1969 het Ballet van Vlaanderen opgericht. Ook een groot aantal choreografieën staan op haar naam. Brabants heeft op die manier haar stempel gedrukt op verschillende generaties dansers in Vlaanderen. Jeanne Brabants was al geruime tijd zwaar ziek en kreeg in september 2013 bovendien ook nog de dood van haar dochter Marianne Van Kerkhoven te verwerken. Haar man was immers Bert Van Kerkhoven (1906–1984), directeur van de toenmalige BRT en vervolgens directeur van de toenmalige KNS. Als ik me niet vergis had ze ook nog een zoon genaamd Jan. In 1983 had ik een telefonisch vraaggesprek met Jeanne Brabants, die toen aan haar laatste seizoen als directeur van het Ballet van Vlaanderen bezig was.
Lees verder “Jeanne Brabants (1920-2014)”

35 jaar geleden: Remi Van Ophem aan het lijntje

35 jaar geleden: Remi Van Ophem aan het lijntje

Als Walter Capiau weer de straat zou optrekken om argeloze voorbijgangers lastig te vallen met een vraag als « welke Belg heeft de meeste Olympische medailles behaald ? », dan zullen allicht deze mensen zich het hoofd pijnigen en vertwijfeld de namen van Roger Moens of Gaston Roelants laten vallen. Helemaal verkeerd natuurlijk, Remi Van Ophem behaalde reeds dertien medailles, waarvan zeven gouden. Van Ophem ? Nooit van gehoord, horen wij u mompelen. En inderdaad, de tekst-, beeld- of geluidsdragers hebben niet zoveel aandacht aan zijn prestaties besteed. Remi Van Ophem is immers rolstoel-atleet. Deze 32-jarige vader van twee kinderen die als burgerlijk ingenieur op het ministerie van openbare werken bedrijvig is, neemt komend weekeinde (11 november 1984) deel aan de rolstoel-marathon van Oita in Japan. Enkele dagen daarvoor troffen we Van Ophem nog aan op zijn bureau.
Lees verder “35 jaar geleden: Remi Van Ophem aan het lijntje”

35 jaar geleden: Peer van der Kreeft aan het lijntje

35 jaar geleden: Peer van der Kreeft aan het lijntje

Hoe zou het nog met Peer van der Kreeft zijn? Vroeger woonde hij in mijn straat en kwam ik hem wel eens tegen, maar nu is het toch al een tijdje geleden dat ik hem nog eens heb gezien. En het interview dat ik met hem had in onze rubriek “aan het lijntje” is ondertussen ook alweer 35 jaar geleden.

U hebt het ongetwijfeld vorige week ook in de krant gelezen : de eerste vijf deelnemers aan het Noord-Zuidprogramma van AFS zijn vertrokken. Dit betekent in mensentaal dat vijf jonge mensen voor vijf jaar naar Ghana vertrokken zijn om daar les te gaan geven. Om over dit project en over de organisatie die achter dit alles steekt wat meer te weten te komen haalden we de programma-coördinator, Peer van der Kreeft, aan onze lijn. Dezelfde Peer die met Theater Symptoom er steeds bij de eersten bij is als er ergens strijdliederen dienen gezongen of als zang een teken van solidariteit moet worden. Om te beginnen vroegen we hem uiteraard wat AFS Interculturele Programma’s vzw is…
P.v.d.K. : AFS is de afkorting van American Field Services. Het is een organisatie die sinds de tweede wereldoorlog uitwisselingen van studenten organiseert. Studenten die dan bij families verblijven. Oorspronkelijk waren dat uitwisselingen tussen Amerika en Europa, maar achteraf is dat dan — gelukkig — verruimd. Er zijn nu uitwisselingen met Japan, Ghana, Sri Lanka, Nicaragua en ga maar door. Een zevental jaren geleden is de Europese federatie van die AFS ontstaan — dit betekent dat de nationale afdelingen zich tot een Europese federatie verenigd hebben en van daaruit is de stimulans gegeven tot veel ruimere programma’s die naar andere groepen dan enkel middelbare scholieren toe werken. Men is dan begonnen met programma’s voor werkende jongeren, werklozen, migranten enz… Een voorbeeld daarvan is b.v. een klas met Turkse en Belgische kinderen die voor drie weken naar Turkije gaan of een groep leraars die met Marokkaanse kinderen werken die voor drie weken naar Marokko gaan enz… Al bij al heeft de vlag, dus de naam American Field Services, niet veel meer te maken met de lading. Maar je weet, een naam veranderen met een bepaalde traditie is niet eenvoudig en niet altijd wenselijk.
— Deze keer is er dus een programma begonnen dat in de sfeer van de ontwikkelingshulp ligt ?
P.v.d.K.
: Inderdaad, de vijf jonge leraars die vertrokken zijn, kaderen in wat wij noemen onze Noord-Zuid-dialoog, programma’s dus met Afrika. Het is een koppeling van ontwikkelingswerk en pure culturele uitwisseling.
— Waarom is Ghana uitgekozen om deze eerste groep naartoe te zenden ?
P.v.d.K.
: Om te beginnen is dat te wijten aan het feit dat AFS-Ghana, sterk uitgebouwd is en zelf de vraag heeft gesteld aan Europa. In Ghana is er een enorm gebrek aan leraars, dus konden we op de vraag ingaan om leraars te sturen.
— Wie betaalt dat allemaal ?
P.v.d.K.
: Het ABOS betaalt dit voor het grootste deel. Die mensen zijn vertrokken als vrijwilliger met het statuut van voluntariaat zoals een ganse reeks mensen vertrekken die aan ontwikkelingshulp gaan doen. Daardoor zijn de grootste kosten gedekt, behalve onze organisatiekosten.
— En waar halen jullie de centen ?
P.v.d.K
: We worden door de overheid gesubsidieerd als jongerenvereniging. Bepaalde programma’s worden daarnaast nog gesubsidieerd door de EEG. Dat betekent allemaal echter niet dat we niet voortdurend naar geld moeten zoeken om onze programma’s verder te kunnen doorvoeren.
— Wat zijn de directe toekomstplannen ?
P.v.d.K
: Volgend jaar begint het Jaar van de Jeugd en deze eerste groep jonge leraars die vertrokken is kadert ai in onze activiteiten voor dat jaar. We willen volgend jaar een soortgelijke groep sturen naar Kenia en er zijn gesprekken aan de gong om het ook te doen met Senegal en Zimbabwe. Bovendien denken we aan een programma in de landbouwsector, opnieuw met Ghana. Het zou eruit bestaan dat jonge Belgische landbouwers een korte periode naar daar vertrekken om er — samen met Afrikaanse jonge boeren — op een soort proefboerderij een aantal landbouwmethodes uit te proberen. Het ligt voor de hand dat de jonge landbouwers die we willen sturen mensen zijn die ook bij ons op zoek zijn naar andere manieren om aan landbouw te doen. Geen professoren dus in agricultuur, maar jonge gasten die hier meer ecologisch of kleinschaliger willen boeren.
Leraars, boeren en andere geïnteresseerden in ontwikkelingswerk en culturele uitwisseling kunnen terecht bij AFS, Interculturele Programma’s aan de Meilaan 84 te 1200 Brussel (tel. 02/762.94.21). Ondergetekende boert hier ondertussen verder…

Lees verder “35 jaar geleden: Peer van der Kreeft aan het lijntje”

Ann Christy (1945-1984)

Ann Christy (1945-1984)

Vandaag is het al 35 jaar geleden dat de Vlaamse zangeres Ann Christy is overleden. Indertijd heb ik in De Rode Vaan niet minder dan vier artikeltjes aan haar besteed. Eerst was er een korte bespreking van de single “De roos” onder de titel “Een roos voor Ann en alleman”, gevolgd door een aankondigend artikel voor haar optreden op het Feest van De Rode Vaan in 1981 (“Dansen met Ann Christy”). In het nieuwjaarsnummer van 1984 had ik haar nadien “aan het lijntje” omdat ze toen al zwaar ziek was. In nr.34 van datzelfde jaar had ik dan ook de droeve plicht haar overlijden te melden.

De soundtrack van The Rose (filmbespreking zie r.v. nr. 17) is één van de interessantste binnen dat genre die onlangs op de markt verscheen. De titelsong (gecomponeerd door Amanda McBroom) werd nu door Johan Verminnen vertaald en door Ann Christy gezongen met Jean B!aute (zie ook hier) aan de piano. Met een dergelijk trio kon natuurlijk niets mis gaan. Toch valt vooral de geweldige présence van Anneke Christy op, die wij alvast in ons boekje noteren voor ons feest van volgend jaar !

Lees verder “Ann Christy (1945-1984)”

Guy De Pré wordt 65…

Guy De Pré wordt 65…

Vijf jaar geleden werd “De Pré Historie” als populairste radioprogramma aller tijden verkozen. Dat moet dus een prettige verrassing geweest zijn voor de maker van dit zondagvoormiddagprogramma, Guy De Pré, die toen op tram 6 plaatsnam. Ondertussen zijn we alweer vijf jaar verder en voor het eerst zal er deze zomer geen Préhistorie te beluisteren vallen. Benieuwd wat dit doet met een mens.
Lees verder “Guy De Pré wordt 65…”