De sociologische structuur van de taal

De sociologische structuur van de taal

Het debat over het taalgebruik in het Hoger Onderwijs wordt gevoerd vanuit verschillende bezorgdheden. Enerzijds is er het marktgerichte denken van universiteiten en hogescholen dat het Engels als onderwijstaal ziet als instrument voor de internationalisering, anderzijds is er de zorg van de burger om voor zijn kinderen een hogere opleiding in de moedertaal gegarandeerd te zien. De KANTL, vanuit haar bezorgdheid over kwaliteit en functionaliteit van het Nederlands als gebruikstaal in alle maatschappelijke domeinen, ook dat van de wetenschap, wil dat de overheid aan de bescherming van de moedertaal meer dan alleen lippendienst bewijst. Daarom dringt ze aan op een charter voor het Nederlands: een reeks van maatregelen die de toekomst van het Nederlands als taal van wetenschap en onderwijs veilig stellen. De volledige tekst van dit KANTL-standpunt gaat mee als bijlage, en is te vinden op http://kantl.be/index.php?pag=141. Of bij de voorzitter (foto): willy.vandeweghe@telenet.be

Lees verder “De sociologische structuur van de taal”

Vijftig jaar geleden: naar school gaan op zaterdag wordt afgeschaft

Vijftig jaar geleden: naar school gaan op zaterdag wordt afgeschaft

Vandaag vieren we een merkwaardige verjaardag. Het is vandaag immers vijftig jaar geleden dat naar school gaan op zaterdag werd afgeschaft. Daarmee realiseer ik mij pas nu dat ik heel mijn jonge leven op zaterdag naar school ben geweest! Een paar anekdotes uit mijn schooltijd heb ik destijds voor het jongerenblad de Sloebergazet (het maandblad van de Pionierkes) samengebracht voor een artikel met als titel “Sloeber op school”…

Lees verder “Vijftig jaar geleden: naar school gaan op zaterdag wordt afgeschaft”

35 jaar geleden: interview met Marlene Germis over de start van het schooljaar

35 jaar geleden: interview met Marlene Germis over de start van het schooljaar

Uit mijn jeugd herinner ik mij een paginastrip van Piet Fluwijn en Bolleke die ongeveer als volgt ging. Bolleke loopt opgewekt door de straat, het is zomer, het zonnetje schijnt, nothing can go wrong. Tot hij plotseling heel erg schrikt. Hij slaat een blokje om, maar ook hier schrikt hij zich weer een hoedje. Nu begint hij te rennen. Weer een hoek om, maar… alweer slaat het noodlot toe! Deze keer neemt hij geen risico meer. Hij rent het huis binnen en staat uitgeput uit te hijgen tegen de deur. En dan, in de laatste prent, toont de tekenaar ons wat Bolleke zo aan het schrikken maakte: overal hingen er opschriften in de trant van “binnenkort heropening van de scholen”.

Lees verder “35 jaar geleden: interview met Marlene Germis over de start van het schooljaar”

65 jaar geleden: première van “Blackboard jungle”

65 jaar geleden: première van “Blackboard jungle”

“Blackboard jungle” (Richard Brooks, 1955) zette de jeugdcriminaliteit dik in de verf. Op een typisch Amerikaanse manier wordt ook de verhouding leraar-leerlingen op een school in een “achtergestelde” wijk getekend. Door deze opstandige houding te verbinden aan het nummer “Rock around the clock” van Bill Haley kan men deze film ook als de “echte” start van de rock’n’roll-rage beschouwen…

Lees verder “65 jaar geleden: première van “Blackboard jungle””

Standaert en Troch: “Leren en onderwijzen”

Standaert en Troch: “Leren en onderwijzen”

Ergens op deze blog moet ik wel reeds uitgelegd hebben dat ik in 1975 als enige van de hele sessie gebuisd was voor mijn aggregaatsexamen. Ik ga het zelfs niet eens proberen opzoeken, zo’n onprettige herinnering is het (als je mijn twee gefaalde pogingen bij het rijexamen niet meetelt, is het de enige “buis” uit mijn hele carrière). Het was zonder meer duidelijk dat ik niet geschikt was voor het onderwijs, maar omwille van mijn eerste vrouw die iets met kinderen wou doen en dan was zo’n diploma toch nog noodzakelijk (en zijzelf had helemaal niet gestudeerd, dus kwam die verantwoordelijkheid dan bij mij te liggen) heb ik daarom nog een paar pogingen gedaan om dat diploma alsnog te halen. Zo o.m. ook via de centrale examencommissie. Daarvoor moest ik dan de cursus “Leren en onderwijzen, inleiding tot de algemene didactiek” van R.Standaert en F.Troch (Leuven, Acco, 1974) doornemen. Ik heb daarover nooit examen afgelegd, maar ik heb thuis wel braaf nota’s zitten nemen en even braaf ga ik die hierbij weergeven, al weet ik begot niet waarom…

Lees verder “Standaert en Troch: “Leren en onderwijzen””

115 jaar geleden: opening van de Antoniusschool in Temse

115 jaar geleden: opening van de Antoniusschool in Temse

Vandaag is het precies 115 jaar geleden dat in Temse de Antoniusschool werd geopend. Ze was genoemd naar financier Antonius Janssens de Vaerebeke en gelegen op de grond van Luciaan Reynaert. Die grond dat was de Hollebeek en later zou de school dan ook vooral bekend worden als de Hollebeekschool. Ik zou er naar de kleuterschool gaan en de drie eerste leerjaren. Dat zou 115 jaar geleden nog niet gekund hebben. Toen waren er enkel twee lagere schoolklassen en een kleuterschool.