Vlaamse Communistische Studenten in Gent: “Een democratische reputatie opbouwen”

Vlaamse Communistische Studenten in Gent: “Een democratische reputatie opbouwen”

Het studentenleven. Of je er nu naar bier ruikende verhalen over schrijft zoals Ernest Claes of vurige pamfletten zoals Rudi Dutschke of Daniël Cohn-Bendit, steeds zit er iets waars in, maar tegelijk ook een vertekening van de realiteit.
Studenten vormen een eigen wereldje met een eigen taal, eigen vergaderingen, zelfs eigen cafés. Een hermetisme dat hen vaak als elitarisme wordt aangewreven. De buitenwereld, de « anderen », kijken er dan ook dikwijls onbegrijpend tegenaan. Ook linkse “anderen” tegen linkse studenten.

Lees verder “Vlaamse Communistische Studenten in Gent: “Een democratische reputatie opbouwen””

Erkki Liukku (1947-2021)

Erkki Liukku (1947-2021)

Guido Van Meir brengt me ervan op de hoogte dat op 20 januari Erkki Liukku is overleden. Eén dezer dagen heeft een intieme herdenkingsplechtigheid plaats, die wegens corona niet zo maar door iedereen kan worden bijgewoond. Daarom wil Guido langs deze weg hulde brengen aan Erkki en allen die hem hebben gekend zullen zich daar zeker bij aansluiten. Zoals Guido aangeeft, was Erkki al een legende op het moment dat ik in Gent ben komen studeren. Ik moet hem toen ook persoonlijk ontmoet hebben, al kan ik me dat nu niet meer herinneren. Wellicht was het via zijn broer Vesa, die op dat moment met een meisje uit de Germaanse verkeerde en op kot zat samen met een van mijn klasgenoten uit mijn collegetijd. Alleszins herkende ik Erkki zonder moeite vele jaren later toen we alle twee in het sociaal-cultureel werk waren terecht gekomen. Nog later werden we vrienden op Facebook. Meestal wil dit niet veel zeggen, maar Erkki hechtte er wél belang aan en zo ontdekten we dat we na vele peripetieën toch ongeveer op hetzelfde punt waren terecht gekomen. Op FB staat Erkki wel onder de naam “Eric Liukku”. Op bovenstaande foto uit januari 1968 in Café Club (tegenover Blandijnberg) herkennen we v.l.n.r. Walter ‘Sus’ Saey, Erkki Liukku en Guido Van Meir.

Lees verder “Erkki Liukku (1947-2021)”

Antonin Van Elslander (1921-1999)

Antonin Van Elslander (1921-1999)

Het is vandaag al twintig jaar geleden dat prof.Antonin Van Elslander is overleden, die ons destijds wegwijs maakte in de Nederlandse literatuur. Hij heeft bijna dertien jaar van zijn emeritaat (zeg maar: pensioen) kunnen genieten. Bij die gelegenheid (33 jaar geleden dus) heb ik hem geïnterviewd voor De Rode Vaan. Ik herinner me nog dat ik met een lading Rode Vanen op die viering toekwam en dat iedere aanwezige gretig toetastte. Een gek zicht: een deftige professor die gehuldigd wordt en alle aanwezigen met een Rode Vaan in de hand om de viering luister bij te zetten. Eén van die onvergetelijke momenten uit mijn leven.

Lees verder “Antonin Van Elslander (1921-1999)”

De prijs van de nostalgie

97 vic de donderDe reeks die uitgeverij Elsevier in 1986 startte onder de titel « Waar is de tijd » krijgt met de drie tot nu verschenen delen ruime belangstelling. Het zijn semidocumentaire werken, geschiedenis van de kleine man, waarin anekdote en historie samengaan. Zoals Vic De Donder in het eerste deel « Kom eens naar mijn kamer; een halve eeuw collegeleven in Vlaanderen » het opzet van zijn boek beschermt: « …geen geschiedenis, evenmin een historische schets of een schildering van sociale toestanden… Zoek er een sfeerbeeld in, een nostalgische terugblik, een brok geobjectiveerde melancholie, kwistig gelardeerd met anekdotes en verhalen. »
Lees verder “De prijs van de nostalgie”

Het kleine ongenoegen

73 martens_ludo_1969De uitzending van « Labyrint » op 9-9-86 was gewijd aan de studentenopstand in Leuven in de jaren zestig en kreeg dan ook de titel « Het grote ongenoegen » mee. Scenarist Edward De Maesschalk en realisator André Van de Vijver hadden, wat de voorgeschiedenis betreft, hun huiswerk uitstekend gemaakt. Niet alleen werd er een vrij volledig chronologisch verslag gebracht van de gebeurtenissen, het werd bovendien geïllustreerd met relevant beeldmateriaal. Doch van zodra 1966 1968 werd, van zodra het dus eigenlijk echt interessant zou gaan worden, ging de reportage volledig de mist in. Het beeldmateriaal bestond dan nog uit zegge en schrijve een fragment uit een optreden van The Beatles (!) en het uitbreken van een lantaarnpaal in Parijs, terwijl de commentaarstem iets lispelde in de zin van « er gebeurde op dat moment vanalles in de wereld en ook de studentenrevolte begon een aantal trekjes te vertonen waarmee de traditionele Vlaamse beweging het niet eens was, b.v. de roep om inspraak en de studie van Mao en Lenin ». En daarmee was de kous af. Nog vlug wat beelden van Louvain-la-Neuve en een lofzang op de huidige KUL en that’s it. Op die manier werd natuurlijk de indruk versterkt dat « 68 » slechts een mythe is, dat het in werkelijkheid slechts een alternatief voor de cantussen zou geweest zijn, dat alles daarna netjes weer was als voorheen. Uit de perstekst die de makers hebben verspreid, blijkt dat dit inderdààd de bedoeling was. « Na enkele jaren van hevige onvrede », zo staat er, « zouden de meesten hun leven wijden aan het lijmen van de brokken, achtervolgd door een slecht geweten ». We nemen aan dat dit een stukje autokritiek is van de programmamakers, dat zij met andere woorden met dit programma hun kleine ongenoegen hebben willen afreageren, maar dat is dan helemaal niet symptomatisch en enkel op hun eigen debet te schrijven. (De Rode Vaan nr.38 van 1986)

Bernard Mazijn aan het lijntje

1Vrijdag 5 september 1986 krijgt Bob Geldof het eredoctoraat van de Gentse Rijksuniversiteit aangeboden. Niet omdat hij « I don’t like mondays » heeft gecomponeerd (vandaar dat de uitreiking op een vrijdag plaatsheeft wellicht, rockzangers hebben altijd « Friday on my mind »), zelfs niet wegens die andere compositie « Do they know it’s Christmas », maar wel wegens alles wat er daaruit is voortgevloeid : Band Aid, Live Aid, Sport Aid, Fashion Aid, Food Aid, Weetikveel Aid en vooral een diepere bewustwording bij de grote massa van het hongerprobleem in Afrika. Hoe een en ander in zijn werk is gegaan, vertelt ons Bernard Mazijn, studentenvoorzitter van de sociale raad van de RUG.
Lees verder “Bernard Mazijn aan het lijntje”

Rector eist dat Spaanse studenten zich gedragen

Rector eist dat Spaanse studenten zich gedragen

Rector Van Cauwenberge van de Gentse universiteit heeft aan zijn Spaanse confraters gevraagd voortaan alleen ‘serieuze’ studenten te sturen. Als ze dat niet doen en hun studenten zich al te luidruchtig blijven gedragen, dan is de Gentse Universiteit van plan om studenten van die universiteiten te weigeren. Gasten als Rafaël Campo die de boel in de fik steken, die kunnen we wel missen als de pest!
In mei van dit jaar hadden niet minder dan drie journalisten (Tom Dams, Chris Snick en An Willems) in mijn krant (De Gentenaar) reeds geschreven dat Gent en meer bepaald dan nog de Gentse universiteit de Spaanse studenten liever kwijt dan rijk is, en dat omwille van “te veel fiësta”.
‘Het is altijd iets met Spaanse studenten’,
zucht directeur Marianne Martens van de Huisvestingsdienst van de UGent. ‘Zuid-Europese studenten hebben allemaal een iets ander leefritme, maar als we problemen hebben met hele groepen is het vrijwel altijd met de Spanjaarden. Weliswaar niet met allemaal, maar toch…’
Feestjes bouwen op hun kot, de nacht doortrekken en de fuif dan voortzetten op de gang. Dat is volgens Martens het beproefde recept. ‘En het probleem is dat we geen vat op hen krijgen. Als iemand van de permanentie tussenbeide wil komen, spreken ze geen letter Engels meer. Alleen als we dreigen dat we hun thuisuniversiteit zullen contacteren, binden ze wat in.’
Vanaf dit jaar wil de UGent dan ook de Spaanse studenten groeperen in één studentenhome op de Kantienberg. Nu zitten ze nog verspreid over de verschillende homes.
‘Een beetje noodgedwongen’, zegt Marianne Martens. ‘Want we proberen voor buitenlandse studenten koten te huren op de privémarkt. En meestal lukt dat ook wel, behalve voor Spaanse studenten. Die willen de kotbazen niet meer over de vloer hebben, en dus moeten we die allemaal proberen te huisvesten in onze eigen homes.’
Er komen dan ook heel wat klachten over de Spanjaarden, weet ook de Gentse schepen van Onderwijs Rudy Coddens (SP.A). ‘De kwestie is zelfs al besproken op de raad van bestuur van de universiteit. We zullen de Spaanse universiteiten vragen om hun studenten wat hogere eisen op te leggen, en ook om grondiger na te gaan wie ze precies uitsturen. Want nu loopt het echt de spuigaten uit.’
Zo’n twintig jaar geleden sprak ik met de eerste lichting Spaanse Erasmus-studenten die naar Gent kwam afgezakt. En toen kon ik helemaal nog niet voorzien wat er ons boven het hoofd hing. Integendeel zelfs…
Lees verder “Rector eist dat Spaanse studenten zich gedragen”