Anton van Wilderode (1918-1998)

Anton van Wilderode (1918-1998)

“Twintig jaar geleden overleed Anton Van Wilderode. Precies 100 jaar geleden werd hij geboren. 2018 is terecht een Van Wilderode-jaar. Hij was tijdens zijn leven Vlaanderens’ meest populaire dichter: wie zijn talrijke dichtbundels opnieuw ter hand neemt begrijpt waarom. Zijn poëzie is begrijpelijk en zangerig, volksverbonden en universeel verbindend. In jambische ritmen en rijmen proeven zijn verzen als muziek in de mond. Zijn verbondenheid met zijn Vlaamse volk drukte hij uit in zijn prachtige IJzerbedevaartgedichten en in gelegenheidspoëzie voor tal van mensen uit het land van zijn gelukkige kindertijd: het Waasland dat hij in weemoed bezingt. In spiegelbeeld bezingt hij eveneens de wereld die hij bereisde, met in het centrum de ‘Oever van Hellas’. In meer dan 1000 gedichten opent ‘de Waaslandse Vergilius’ een Europees universum dat in zijn inhoudelijke rijkdom en zijn weergaloze taalmuziek als ‘poedersneeuw’ blijft neerdwarrelen en schitteren in de geesten van zijn lezers, gisteren, vandaag en morgen. Over dit alles wil ik graag nader ingaan in mijn persoonlijke benadering van deze dichter en vriend op dinsdag 6 november 2018 om 20 u. in de Mariakring, O.L.Vrouwkerkplein 8, 9200 Dendermonde.” Was getekend: Harold Van de Perre. Deelname : € 7 ; Davidsfonds-, Okraleden en vrienden van CC Belgica : € 5 ; studenten : € 2.
Lees verder “Anton van Wilderode (1918-1998)”

Griet Op de Beeck wordt 45…

Griet Op de Beeck wordt 45…

In juni 2015 heb ik de (naar Vlaamse normen) bestseller “Kom hier dat ik u kus” van Griet Op de Beeck gelezen. Ik zal het maar toegeven: het is precies omwille van die populariteit dat ik het heb gelezen, anders was ik er nooit aan begonnen. Dat heeft natuurlijk niets met het boek op zich te maken (hoe zou dat ook kunnen, als ik het nog niet had gelezen?), maar wel met het feit dat de schrijfster tien jaar dramaturge is geweest en daarna als journaliste heeft gewerkt, eerst voor Humo, daarna voor De Morgen.
Lees verder “Griet Op de Beeck wordt 45…”