Zestig jaar geleden: een iconografische foto

Zestig jaar geleden: een iconografische foto

Vandaag is het zestig jaar geleden dat Alberto Korda een foto nam van Che Guevara die een heel eigen leven zou beginnen leiden. Zoals men kan zien, stond er oorspronkelijk ook nog iemand anders op de foto. Het is pas naderhand dat men de blik van Che eruit heeft gehaald om op T-shirts, posters en studentenkamers af te drukken.

Lees verder “Zestig jaar geleden: een iconografische foto”

1620 jaar geleden: Orosius introduceert de jaartelling Ab Urbe Condita

1620 jaar geleden: Orosius introduceert de jaartelling Ab Urbe Condita

1620 jaar geleden zou vandaag (?) door de Iberische historicus Orosius de jaartelling Ab Urbe Condita (vanaf de stichting van de stad Rome) geïntroduceerd zijn. Een jaartelling is een systeem van tijdrekening waarbij men de tijd rekent en opbouwt in jaren. Door jaartelling is het mogelijk aan te geven wanneer een bepaalde gebeurtenis heeft plaatsgevonden. Jaartelling is dan ook van groot belang in geschiedschrijving. En dat er zoveel verschillende jaartellingen zijn, maakt het er ook niet eenvoudiger op…

Lees verder “1620 jaar geleden: Orosius introduceert de jaartelling Ab Urbe Condita”

De Gutenbergbijbel is 565 jaar oud

De Gutenbergbijbel is 565 jaar oud

Alcide vertelt: “La Bible de Gutenberg, appelée aussi Bible à 42 lignes, fut le premier grand livre imprimé en caractères mobiles dans le monde occidental. Elle aurait été élaborée à Mayence en 1454, sous la responsabilité de Johann Gutenberg. La mise en page de cette Bible a la particularité de comporter 42 lignes, d’où son autre nom de Bible à 42 lignes. Ce premier livre imprimé à quelques dizaines d’exemplaires recueille un succès immédiat.”

Lees verder “De Gutenbergbijbel is 565 jaar oud”

Giordano Bruno (1548-1600)

Giordano Bruno (1548-1600)

Het is vandaag 420 jaar geleden dat de Italiaanse filosoof, priester, vrijdenker en kosmoloog Giordano Bruno levend verbrand werd door de Inquisitie, omdat hij in zijn werk De l’Infinito, Universo e Mondi de idee naar voren bracht dat sterren eigenlijk niets anders dan zonnen zijn, waaromheen planeten cirkelen. In een oneindig heelal zouden er dus oneindig vele werelden en oneindig vele intelligente wezens leven, volgens Giordano Bruno. Dat werd als een ketterij beschouwd, omdat de Inquisitie (vanuit hun redenering niet helemaal ten onrechte) van oordeel was dat dit eveneens oneindig veel kruisigingen van Christus inhield.

Lees verder “Giordano Bruno (1548-1600)”

Valentijn of… poeperkesdag?

Valentijn of… poeperkesdag?

In “Thuis” draaien alle verhaallijnen op dit moment rond Valentijn. Terwijl in de GVA in 2012 een enquête is verschenen dat slechts 10% van de bevolking daaraan meedoet. Het verschil tussen realiteit en perceptie. Ikzelf heb nooit erg veel van Valentijn gehouden. Ik vond het de zoveelste door de middenstand gecreëerde “feestdag” om het geld te laten rollen. Tot ik bij mijn vriend Alcide wat meer heb geleerd over het ontstaan van Valentijnsdag. En wat blijkt? In heidense tijden was dit zowaar de fameuze poeperkesdag waar Bart De Pauw en Tom Lenaerts al zo lang van dromen…

Lees verder “Valentijn of… poeperkesdag?”

665 jaar geleden: studenten en inwoners op de vuist

665 jaar geleden: studenten en inwoners op de vuist

Gent is geen typische studentenstad in die zin dat studenten en Gentenaars meestal vreedzaam naast elkaar leven (de inwoners van de Overpoortstraat zullen het daarmee wel niet eens zijn en er is ook ooit een probleem geweest met Spaanse Erasmusstudenten). Maar meestal leven studenten en de “gewone” inwoners van een studentenstad nogal op gespannen voet met elkaar. 665 jaar geleden kwam dit in Oxford tot een wel heel bloedige uitbarsting…

Lees verder “665 jaar geleden: studenten en inwoners op de vuist”

Johannes Huizinga (1872-1945)

Johannes Huizinga (1872-1945)

Morgen zal het al 75 jaar geleden zijn dat Johannes Huizinga is overleden. Hij was een Nederlands historicus en geldt als de grondlegger van de Nederlandse cultuurgeschiedenis. Zijn belangrijkste werk is “Herfsttij der Middeleeuwen” uit 1919 (de titel is eigenlijk afkomstig van Henriëtte Roland-Holst, zelf wilde hij het “In de spiegel van Van Eyck” noemen).

Lees verder “Johannes Huizinga (1872-1945)”