955 jaar geleden: de slag bij Hastings

955 jaar geleden: de slag bij Hastings

Als ik goed kan tellen (en dat kan ik eigenlijk niét) dan is het vandaag precies 955 jaar geleden dat de slag bij Hastings heeft plaats gehad tussen een Normandisch-Frans leger onder leiding van hertog Willem II van Normandië en een leger onder leiding van de Angelsaksische koning Harold II. De slag is vernoemd naar de Engelse plaats Hastings, maar vond in werkelijkheid ongeveer tien kilometer ten noordwesten van Hastings plaats, waar nu de plaats Battle ligt. De uitkomst van de slag bij Hastings was een beslissende Normandische overwinning, de eerste en belangrijkste stap in de Normandische verovering van Engeland.

Lees verder “955 jaar geleden: de slag bij Hastings”

25 jaar geleden: première van “Sacco en Vanzetti”

25 jaar geleden: première van “Sacco en Vanzetti”

Op 12 oktober 1996 pakte het Ballet van Vlaanderen in Antwerpen uit met “Sacco en Vanzetti” (oorspr. “Terra Promessa”), een musical geschreven door Dirk Brossé (muziek, de man rechts op de foto) en Paul Berkenman (liedjesteksten, ondertussen overleden) op een libretto van Frank Van Laecke (links op de foto). Het was de duurste musicalproductie van het BVV tot dan toe, o.a. omdat het een opdrachtwerk betrof, maar n.a.v. de tiende verjaardag mocht dat wel.

Lees verder “25 jaar geleden: première van “Sacco en Vanzetti””

Dertig jaar geleden: de Dode Zee-rollen ter beschikking van geleerden

Dertig jaar geleden: de Dode Zee-rollen ter beschikking van geleerden

Op 22 september 1991 besloot de Californische Huntington Library zijn collectie van microfilms van de Dode Zee-rollen open te stellen voor geleerden. De Dode Zee-rollen omvatten een collectie handschriften van meer dan 900 documenten, inclusief ruim 200 handschriften van de Hebreeuwse Bijbel, de Tenach (wat wij het Oude Testament noemen). Ze werden ontdekt tussen 1947 en 1956 in elf grotten in de buurt van de nederzetting van Qumran, een plaats aan de noordwestkust van de Dode Zee. De handschriften zijn geschreven in de Hebreeuwse, Aramese en Griekse taal. Ze dateren uit de periode ca.250 vóór Christus tot ca.50 na Christus. Waarschijnlijk zijn ze rond 68 na Chr. verstopt in de grotten. Deze handschriften zijn erg belangrijk, omdat ze een van de weinige geschreven bronnen zijn betreffende de joodse cultuur van ruim 2000 jaar geleden. Omdat ze dus lange tijd ontoegankelijk bleven voor kritische onderzoekers, ontstonden er speculaties dat de teksten van de Evangeliën hierdoor werden tegengesproken, maar volgens Wikipedia bleek na de openstelling ervan juist het tegenovergestelde…

Lees verder “Dertig jaar geleden: de Dode Zee-rollen ter beschikking van geleerden”

Berichten uit de peperbus van nonkel Miele (3)

Berichten uit de peperbus van nonkel Miele (3)

Honderd jaar geleden was 1921 een bijzonder jaar. “De Groote Oorlog” (1914-1918) was pas geëindigd. Hij had verregaande sociale en politieke gevolgen. Met voor de arbeidersbeweging het belangrijkste gevolg: ze veroverde in West-Europa nieuwe rechten en een embryonaal socialistisch experiment zag het levenslicht, Sovjet-Rusland. In het door Franstaligen gedomineerde België zette Vlaanderen stappen vooruit met de toepassing van het territorialiteitsbeginsel in de taalwetgeving en de wet op de openbare bibliotheken. In wat volgt schetsen we enkele stipmomenten.

Lees verder “Berichten uit de peperbus van nonkel Miele (3)”

25 jaar geleden: tentoonstelling in MIAT lokt controverse uit

25 jaar geleden: tentoonstelling in MIAT lokt controverse uit

De nieuwste (*) tentoonstelling in het Museum voor Industriële Archeologie en Textiel (MIAT) is – zoals gewoonlijk – zeer overzichtelijk, leerrijk en interessant. Hij draagt bovendien ook een zeer aantrekkelijke titel: “My name is Bont”. De knipoog naar James is grappig, maar heeft verder niets te betekenen. Voor zover wij weten heeft 007 immers niets te maken met de geschiedenis van de bontindustrie. De samensteller van deze tentoonstelling, Sabine De Groote, leidde ons speciaal voor onze lezers rond en verschafte deskundige uitleg.

Lees verder “25 jaar geleden: tentoonstelling in MIAT lokt controverse uit”

Plan B: terug naar de Verenigde Nederlanden?

Plan B: terug naar de Verenigde Nederlanden?

190 jaar geleden kwam er een einde aan de Tiendaagse Veldtocht van koning Willem I der Nederlanden om de Belgische opstand te onderdrukken. Toen de Belgen op 12 augustus de Slag bij Leuven dreigden te verliezen (zie bovenstaand schilderij: De Overwinning voor Leuven, op den 12den Augustus 1831, van Willem Hendrik Hoogkamer), leek Willem nochtans te gaan winnen. Zonder toestemming van de beide Kamers zou het Franse leger immers normaal niet te hulp mogen komen. Toch besloot de Belgische regering al op 8 augustus de grens voor de Fransen open te stellen. Een dag later zette maarschalk Gérard zich met zijn ongeveer 70.000 soldaten sterk leger in beweging. De Fransen konden dit zonder problemen doen, omdat Pruisen zonder Russische dekking geen steun aan de Nederlanders wilde verlenen. De Russische tsaar kon immers geen hulp verlenen, vanwege de Poolse opstand. In het andere geval zou de Franse koning Lodewijk Filips hoogstwaarschijnlijk teruggeschrokken zijn voor het vooruitzicht van een algemene, Europese oorlog. De prins van Oranje van zijn kant wilde voorkomen dat er gevechten zouden plaatsvinden met de Fransen en na interventie van de Engelse minister werd op 12 augustus al een wapenstilstand gesloten en was de Belgische onafhankelijkheid helaas een feit… (Wikipedia)

Lees verder “Plan B: terug naar de Verenigde Nederlanden?”

165 jaar geleden: het failliet van de Grievencommissie

165 jaar geleden: het failliet van de Grievencommissie

Zeker in het licht van de jongste enquête bij Waalse scholieren die het Nederlands “een taal van barbaren” vinden, is het misschien nodig eraan te herinneren wat aan deze opvatting is voorafgegaan. Zo is het vandaag 165 jaar geleden dat minister De Decker (*) de Grievencommissie opricht voor het gebruik van het Nederlands in het onderwijs (in Vlaanderen zelf!!!). Deze commissie zal uiteindelijk op niks uitdraaien, maar ze heeft wel een evolutie in gang gezet die niet meer zal te stoppen zijn. (Bovenstaande illustratie: deredactie.be)

Lees verder “165 jaar geleden: het failliet van de Grievencommissie”