105 jaar geleden: Jong-Vlaanderen schaart zich achter de vernederlandsing van de Gentse universiteit

105 jaar geleden: Jong-Vlaanderen schaart zich achter de vernederlandsing van de Gentse universiteit

Hoezeer de collaboratie tijdens de Eerste Wereldoorlog verschilde van die tijdens de Tweede Wereldoorlog, bleek nog eens vandaag 105 jaar geleden. De beweging Jong-Vlaanderen schaarde zich toen achter de vernederlandsing van de Gentse universiteit door de Duitsers op basis van… een vertoogschrift van de Nederlandse sociaal-anarchist Domela Nieuwenhuis (foto)!

Lees verder “105 jaar geleden: Jong-Vlaanderen schaart zich achter de vernederlandsing van de Gentse universiteit”

Vijftig jaar geleden: Germaniak in elkaar flansen

Vijftig jaar geleden: Germaniak in elkaar flansen

De tweede Germaniak van de derde jaargang wordt op donderdag 16 november 1972 in elkaar geflanst. Jean-Paul Van der Elst (links op de foto) maakt een tekening van drie aapjes die Dirk Roelandt (“Kom verdomme naar beneden”), Staf De Wilde (“Die moest natuurlijk naar Adalen gaan kijken!”) en mezelf (“Moet gij nu echt weer gaan plassen?”) voorstellen.

Lees verder “Vijftig jaar geleden: Germaniak in elkaar flansen”

Hoe zou het nog zijn met…? (48): Frank Winter

Hoe zou het nog zijn met…? (48): Frank Winter

Hoe de Leuvense “revolutie” naar Gent werd geëxporteerd, daarover kan Frank Winter sappig vertellen. Zijn naam laat het niet onmiddellijk vermoeden en ook zijn identiteitskaart is misleidend (hij is ondertussen genaturaliseerd), maar deze man is eigenlijk afkomstig uit Nottingham. Dat vergt dus vooraf enige uitleg…

Lees verder “Hoe zou het nog zijn met…? (48): Frank Winter”

Honderd jaar geleden: Maeterlinck tegen de vernederlandsing van de Gentse universiteit

Honderd jaar geleden: Maeterlinck tegen de vernederlandsing van de Gentse universiteit

Honderd jaar geleden ondertekende Maurice Maeterlinck het zogenaamde “Vertoogschrift der Vijftig” tegen de vernederlandsing van de Gentse universiteit, wat hem nog minder populair maakte bij de Gentse bevolking.

Lees verder “Honderd jaar geleden: Maeterlinck tegen de vernederlandsing van de Gentse universiteit”

Portretten van Gentse Germanisten

Portretten van Gentse Germanisten

Naar aanleiding van de viering “90 jaar alumniwerking Germaanse talen” wordt door de Bond van Gentse Germanisten een boekwerk voorbereid met biografieën van zowel merkwaardige als vergeten academici die aan de Universiteit Gent betrokken zijn geweest bij de opleiding in de Germaanse talen en hun literaturen.

Lees verder “Portretten van Gentse Germanisten”