Yves Montand (1921-1991)

Yves Montand (1921-1991)

Het is vandaag precies honderd jaar geleden dat in de omgeving van Firenze Ivo Livi werd geboren. Hij zou later beroemd worden als chansonnier en filmacteur Yves Montand (foto Duinen, […] van / Anefo – [1] Dutch National Archives, The Hague, Fotocollectie Algemeen Nederlands Persbureau (ANEFO), 1945-1989 via Wikipedia).

Lees verder “Yves Montand (1921-1991)”

Berichten uit de peperbus van nonkel Miele (4)

Berichten uit de peperbus van nonkel Miele (4)

Een politieke aardbeving. De Communistische Partij van Oostenrijk (KPÖ), met haar boegbeeld Elke Kahr won de gemeenteraadsverkiezingen in Graz. De partij neemt de burgemeesterssjerp over van de christendemocratische Volkspartij (ÖVP). Graz is, na Wenen, de tweede grootste stad van Oostenrijk met driehonderdduizend inwoners en veertigduizend studenten, een rijk cultureel verleden maar, zoals overal, ook met grote sociale tegenstellingen. Het is een unicum in een Europees land dat een Communistische Partij in een grote, moderne stad van 300.000 inwoners, de tweede grootste na Wenen in Oostenrijk, met een rijke culturele traditie, de verkiezingen wint en de burgemeestersjerp verovert.

Lees verder “Berichten uit de peperbus van nonkel Miele (4)”

Honderd jaar geleden: oprichting van de Communistische Partij van België

Honderd jaar geleden: oprichting van de Communistische Partij van België

Vóór 1920 bestonden er in België heel wat kleine, communistische groeperingen die naast elkaar opereerden. Maar in 1920 verenigde een heel aantal zich onder leiding van War Van Overstraeten in de Parti Communiste de Belgique. Op 8 september 1921 fuseerde deze partij met een groep BWP-dissidenten die reageerden tegen het reformisme van de BWP-leiding. Joseph Jacquemotte stuurde deze groep radicalen richting een fusie met de ‘parti communiste’. Hieruit ontstond de combinatie KPB-PCB.

Lees verder “Honderd jaar geleden: oprichting van de Communistische Partij van België”

De schatkamer van Johan de Belie (16)

De schatkamer van Johan de Belie (16)

“Ik heb veel te veel materiaal voor dit tweede deel van mijn autobiografie. Niets is saaier dan ellenlange memoires” schrijft Doris Lessing op de tweede pagina van ‘Walking in the Shade. Volume Two of my Autobiography 1949-1962’ (1997) (Ned. vert. ‘In de schaduw’, Bert Bakker, 1997). 

Lees verder “De schatkamer van Johan de Belie (16)”

De leestips van Nonkel Fons (retro 176)

De leestips van Nonkel Fons (retro 176)

The noise of time is het laatste boek van de Britse schrijver Julian Barnes, van wie ik al vrij veel gelezen heb. Het boek gaat over de beroemde Russische componist Dmitri Shostakovich (1906-1975). Hij leefde in een moeilijke tijd, met name na de machtsovername door de bolsjevieken.

Lees verder “De leestips van Nonkel Fons (retro 176)”

Zestig jaar geleden: mislukte invasie in de Varkensbaai

Zestig jaar geleden: mislukte invasie in de Varkensbaai

Op 17 april 1961 houdt Fidel Castro een speech voor de Cubaanse radio, waarin hij zich tot het Marxisme-Leninisme bekent en aankondigt dat Cuba voortaan een communistisch bewind zal kennen. Tegelijk was er een invasie in de Varkensbaai en op Playa Girón door 1300 Cubaanse ballingen vanuit de Verenigde Staten.

Lees verder “Zestig jaar geleden: mislukte invasie in de Varkensbaai”

Louis Van Geyt (1927-2016)

Louis Van Geyt (1927-2016)

Vijf jaar geleden is Louis Van Geyt overleden, de laatste voorzitter van de unitaire communistische partij van België (PCB-KPB) en de laatste communistische verkozene in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Hij was 88 jaar oud. Onder Van Geyt voer de KPB een gematigde koers, maar desondanks (of misschien juist daardóór?) smolt de aanhang van de partij alsmaar verder weg.

Lees verder “Louis Van Geyt (1927-2016)”

De leestips van Nonkel Fons (retro 132)

De leestips van Nonkel Fons (retro 132)

Jef Turf is in 2012 tachtig jaar geworden en heeft zijn Memoires gepubliceerd. In de jaren vijftig werd hij kernfysicus en werkte hij een aantal jaren in een Waalse vestiging van het KMI als wetenschapper. Tegelijk had hij zich meer en meer geëngageerd in de Belgische Kommunistische Partij. Begin jaren zestig maakte hij de (moeilijke) keuze om zijn wetenschappelijk werk te laten liggen om permanent vrijgestelde te worden voor de KPB in Gent. Hij was van nabij betrokken bij menige sociale en politieke strijd. In dit boek doet hij verslag van die jaren, van zijn gevecht voor het eurocommunisme binnen een partij die vastgeroest was, van zijn ervaringen in een aantal socialistische landen, zijn werk voor De Rode Vaan en zijn inzet tegen de kernenergie die hij gevaarlijk vindt.

Lees verder “De leestips van Nonkel Fons (retro 132)”