Kenneth Grahame (1859-1932)

Kenneth Grahame (1859-1932)

Eighty-five years ago today the British author Kenneth Grahame died. He was born on 8 March 1859 in Edinburgh, Scotland but in early childhood, after his mother died and his father began to drink heavily, he moved with his younger sister to live with his grandmother on the banks of the River Thames in the Berkshire village of Cookham in southern England. He was an outstanding pupil at St Edward’s School in Oxford and wanted to attend Oxford University but was not allowed to do so by his guardian on grounds of cost. Instead he was sent to work at the Bank of England in 1879, and rose through the ranks until retiring as its Secretary in 1908 due to ill health.
Lees verder “Kenneth Grahame (1859-1932)”

Winnie-the-Pooh wordt negentig…

Winnie-the-Pooh wordt negentig…

Het is vandaag precies negentig jaar dat “Winnie-the-Pooh”, het befaamde kinderboek van Alan Alexander Milne, is verschenen. Hijzelf zou een hekel gehad hebben aan deze formulering. Hij is immers ook de auteur van talrijke theaterstukken, een paar romans en zelfs enkele filosofische geschriften. Maar niets van dat alles heeft de tand des tijds doorstaan, behalve dus dat ongelooflijk populaire kinderboek.
Het was ook hieraan te wijten dat ik mijn licentiaatsverhandeling aan de heer Milne heb gewijd. Samen met een klasgenoot uit het college, die enkele jaren geleden is overleden (Michiel D.) en die psychologie studeerde, wilde ik het effect van dit boek op jonge kinderen bestuderen. Daarbij zou Michiel zich om de psychologische kant van de zaak bekommeren en ik mij met de literaire kwaliteiten bezig houden. Gelukkig werd dit voorstel afgekeurd, want meer dan dertig jaar na de feiten vraag ik me af hoe ik dàt in godsnaam zou klaargespeeld hebben.
Maar ik “mocht” dus wel een verhandeling schrijven over die toneelstukken van Milne die ooit zeer populair waren, maar waar sedertdien niemand meer (heel terecht) heeft naar omgekeken. De Engelse passages in onderstaande tekst zijn dan ook afkomstig uit mijn thesis, maar ik heb er soms wel wat aan geprutst omdat ik mijn Engels van toen te slecht vond, maar dat wil dan weer niet zeggen dat mijn huidige kennis van het Engels zoveel beter is…
Lees verder “Winnie-the-Pooh wordt negentig…”