Vijftig jaar geleden: publicatie van “Slaughterhouse-Five”

Vijftig jaar geleden: publicatie van “Slaughterhouse-Five”

“Slaughterhouse-Five, or The Children’s Crusade” is een roman van de Amerikaan Kurt Vonnegut en geldt als een voorbeeld van metafictie. Metafictie is een vorm van fictie waarin bewust verwijzingen naar het fictie-medium zijn opgenomen. Hiermee wordt, vaak op een humoristische wijze, erkend dat de realiteit die in het verhaal wordt opgeroepen slechts een illusie is. Metafictie is bedoeld om de lezer eraan te blijven herinneren dat wat hij/zij leest of ziet slechts fictie is, en om de problematische relatie tussen realiteit en fictie consequent bloot te leggen. Metafictie is al vrij oud. Een van de eerste voorbeelden zijn de “Canterbury Tales” van Geoffrey Chaucer, maar ook in “Suske & Wiske” vindt men geregeld voorbeelden van metafictie.
Lees verder “Vijftig jaar geleden: publicatie van “Slaughterhouse-Five””

Nicholas Hughes (1962-2009)

Nicholas Hughes (1962-2009)

Veel tamtam werd er niet rond gemaakt (ik heb het enkel teruggevonden in een verloren hoekje in de Gazet van Antwerpen), maar op 16 maart 2009 heeft Nicholas Hughes op 47-jarige leeftijd een einde aan zijn leven gemaakt door verhanging. Hughes was een professor oceanografie, niet echt een beroep waarvan je denkt dat dit in aanmerking komt voor zulke drastische uitstapregeling (of zou het met de opwarming van de aarde dan toch zo erg gesteld zijn?). Het heeft er dus allicht veeleer mee te maken dat Hughes de zoon was van het dichtersechtpaar Ted Hughes en Sylvia Plath, waarbij zijn moeder door vergassing uit het leven stapte toen hij pas één jaar was (hij lag in de kamer ernaast te slapen). Zelfmoord kwam trouwens nog wel meer voor in de familie…
Lees verder “Nicholas Hughes (1962-2009)”