Vijftig jaar geleden: publicatie van “Slaughterhouse-Five”

Vijftig jaar geleden: publicatie van “Slaughterhouse-Five”

“Slaughterhouse-Five, or The Children’s Crusade” is een roman van de Amerikaan Kurt Vonnegut en geldt als een voorbeeld van metafictie. Metafictie is een vorm van fictie waarin bewust verwijzingen naar het fictie-medium zijn opgenomen. Hiermee wordt, vaak op een humoristische wijze, erkend dat de realiteit die in het verhaal wordt opgeroepen slechts een illusie is. Metafictie is bedoeld om de lezer eraan te blijven herinneren dat wat hij/zij leest of ziet slechts fictie is, en om de problematische relatie tussen realiteit en fictie consequent bloot te leggen. Metafictie is al vrij oud. Een van de eerste voorbeelden zijn de “Canterbury Tales” van Geoffrey Chaucer, maar ook in “Suske & Wiske” vindt men geregeld voorbeelden van metafictie.
Lees verder “Vijftig jaar geleden: publicatie van “Slaughterhouse-Five””