35 jaar geleden: “Tuut!” zei de trein en de statie vertrok

35 jaar geleden: “Tuut!” zei de trein en de statie vertrok

Zoals naar gewoonte opende de KNS ook haar 135ste speeljaar een beetje feestelijk. Op de affiche : « Romeo en Julia » in een vertaling, of beter een hertaling, van Hugo Claus. Wij reserveerden te laat voor de feestdis, zodat we pas naar de matinee op zondag konden. Maar zo kon ook de zoon van elf meteen mee voor een portie Shakespeare die ons eerder als een geheugensteuntje overviel dan als een hartverscheurend drama.

Lees verder “35 jaar geleden: “Tuut!” zei de trein en de statie vertrok”

Tachtig jaar geleden: het Koninklijk Jeugdtheater

Tachtig jaar geleden: het Koninklijk Jeugdtheater

Het Koninklijk Jeugdtheater in Antwerpen ontstond in 1942, als opvolger van het twee jaar oudere poppentheater De Zonnebloem van Jan Brugmans. Initiatiefnemer in 1942 was KNS-directeur Joris Diels. Het Jeugdtheater van de KNS werd geleid door acteur en regisseur Fred Engelen. Op 3 oktober 1942 ging de eerste voorstelling in première op dezelfde plek als Brugmans, de Concordiazaal. Onder de leiding van Corry Lievens werd het een zelfstandig gezelschap. De Stad Antwerpen bood de Huurschouwburg aan de Kipdorpbrug (foto Wikipedia) aan als infrastructuur tot deze in 1958 werd gesloten, en twee jaar later afgebroken.

Lees verder “Tachtig jaar geleden: het Koninklijk Jeugdtheater”

35 jaar geleden: omkijken met vertraging

35 jaar geleden: omkijken met vertraging

In 1987 werd het twintigste Vlaams Theaterjaarboek voorgesteld. Op een moment dat het seizoen ’86-’87 zelf reeds naar zijn eind loopt, betreft het hier echter nog een terugblik op de producties van ’85-’86, iets wat de samenstellers (de vzw De Scène) zelf betreuren en waarvoor ze zich van alle schuld vrij pleiten. Zetten we de feiten even op een rijtje…

Lees verder “35 jaar geleden: omkijken met vertraging”

RAT zet tanden in bende van vier

RAT zet tanden in bende van vier

Het verdict is gevallen. De Raad van Advies voor Toneelkunst (RAT) heeft z’n jaarlijkse beoordeling bekend gemaakt aan cultuurminister Dewael en het nu is aan hem om daaruit de passende conclusies te trekken. Tot hiertoe werden deze adviezen principieel niet aan de pers medegedeeld, omdat — althans volgens voorzitter Hugo Meert — het al dan niet opvolgen van het advies door de minister dan een politieke interpretatie zou krijgen. Toch is een jonge en dynamische, maar (dus?) ook nogal impulsieve confrater van « De Gentenaar » achter een paar adviezen gekomen die hij dan ook publiek heeft gemaakt, maar waarbij hij zich helaas beperkt tot theaters die in het Gentse werkzaam zijn of er soms op bezoek komen. Daarbij is hij overigens De Vieze Gasten vergeten.

Lees verder “RAT zet tanden in bende van vier”

Brokkelige Blokken

Brokkelige Blokken

Ondanks de rode kaart voor theater Poëzien (die met het puur visuele « De feen van Niks » nochtans heeft geprobeerd de kritiek « onvoldoende dramatisering van de gebrachte teksten » in extremis nog te ondervangen) en de ongunstige beoordeling van de KJT-mastodont heeft de Raad van Advies voor Toneelkunst (RAT) zich, zoals enkele weken geleden reeds aangestipt, onverwacht positief uitgelaten over het kinder- en jeugdtheater in Vlaanderen. Dit duidelijk als illustratie van de zegswijze « beter laat dan nooit » want alhoewel het Speeltheater en Stekelbees (beide uit Gent) zeker deze late erkenning verdienen, is het toch de vraag waaraan ze die eer precies nu te danken hebben, nu beide theaters zich juist zijn gaan bezinnen over hun taak en functie, omdat ze zelf inzagen dat ze aan dringend vernieuwing toe waren.

Lees verder “Brokkelige Blokken”

Koning Stroop-aan-de-baard

Koning Stroop-aan-de-baard

Je kan onmogelijk beweren dat de treinverbindingen tussen Brussel en Antwerpen niet uitstekend zijn. Toch ben je voor een voorstelling van het Koninklijk Jeugdtheater in Antwerpen een hele namiddag kwijt. Stellen wij daarom hogere eisen dan we gewend zijn ? Onderbewust misschien wel, want tenslotte is het leven erg kort en we hebben dan ook geen namiddagen op overschot om zo maar te vergooien.
“Koning Lijsterbaard” kàn dan ook niet. Dit zou niet meer mogen plaatshebben anno 1981. Ais er zoveel boze brieven komen op één armzalige sketchke van vijf minuten van Urbanus, dan zou het KJT in verhouding op dit moment een bérg brieven moeten krijgen.

Lees verder “Koning Stroop-aan-de-baard”

En Polleke was “schoon”…

En Polleke was “schoon”…

Het heeft heel wat water en bloed gekost vooraleer De Rode Vaan aan een persplaats is geraakt in het Koninklijk Jeugd Theater in Antwerpen. En toen wij uiteindelijk op de première van « Leven en streven van Polleke de Belg » belandden, bleek onze kaart geen nummer te dragen, zodat wij in de gang mochten blijven staan wachten terwijl de vertoning reeds was begonnen. Gelukkig loodste een charmante dame ons naar binnen, waar wij ongestoord op de derde rij konden plaatsnemen.

Lees verder “En Polleke was “schoon”…”

Veertig jaar geleden: Kerstdivertimento

Veertig jaar geleden: Kerstdivertimento

Om in de eindejaarsstemming te komen pakt het Koninklijk Jeugd Theater uit Antwerpen deze maal uit met een louter verstrooiend stuk “Verdwaald in het toverwoud”, naar het bekende Engelse volksverhaal “Babes in the wood”. Het spreekt vanzelf dat dit amusement ons, volwassenen, minder aanspreekt dan het volksepos « Polleke de Belg ». Dit geldt ook voor oudere kinderen. We moeten dit stuk dus bespreken vanuit het standpunt van de allerkleinsten.

Lees verder “Veertig jaar geleden: Kerstdivertimento”