Jef Anthierens (1925-1999)

Jef Anthierens (1925-1999)

Het zal morgen al twintig jaar geleden zijn dat Jef Anthierens, de oudste telg uit de Anthierens-journalistendynastie, is overleden. Jef Anthierens is zo weer typisch iemand die door het internet totaal vergeten is, toch wat foto’s aangaat. Vandaar dat ik het moet stellen met een afbeelding van zijn boek “Bidsprinkhanen”. Wie mij dus een foto kan bezorgen, zal ik zeer dankbaar zijn.

Lees verder “Jef Anthierens (1925-1999)”

Mike Verdrengh aan het lijntje

88 mike verdrengh in 't broebelkeDit rubriekje wordt stilaan een vertrouwd gegeven binnen het medialandschap. Dat stemt ons uiteraard tevreden, maar heeft ook bepaalde nadelen. Zo is er een redelijk vaste « wachtlijst », wat de oorspronkelijke soepelheid een beetje belemmert. Met als gevolg b.v. dat toen we Mike Verdrengh aan het lijntje wilden halen, maar hem misten, dat dit plan voor een maand diende te worden opgeborgen. En op die maand is er veel gebeurd. Het begon met de « zaak » Geyselinck, maar bijna wekelijks zorgde de Mike-talkshow wel voor enige polemiek op onze televisiebladzijden. Vooraleer we dus onze « oorspronkelijke » vragen konden stellen, diende er eerst puin te worden geruimd. In de meest letterlijke zin van het woord bijna, want aanvankelijk was Mike kort aangebonden, maar naarmate het ene obstakel na het andere werd afgehandeld, kregen we stilaan weer de (soms té) vriendelijke BRT-presentator te horen. Eerst en vooral Geyselinck dus…
Lees verder “Mike Verdrengh aan het lijntje”

Jessie De Caluwé leest voor uit werk van Cyriel Buysse

Jessie De Caluwé leest voor uit werk van Cyriel Buysse

Op woensdag 9 december heeft het tweejaarlijkse Buysse Colloquium van het Cyriel Buysse Genootschap plaats. Deze keer vindt de bijeenkomst plaats in de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, Koningstraat 18, 9000 Gent. Zoals gewoonlijk bestaat het colloquium uit een afwisseling van geleerde referaten (deze keer van Tom Sintobin, Rob van de Schoor en natuurlijk Buysse-biograaf Joris van Parys) met literaire teksten over (door Monika van Paemel) of van Cyriel Buysse zelf. Deze laatste teksten worden deze keer gelezen door Jessie De Caluwé. De toegang is gratis, alleen dient men zijn komst te melden bij Agnes.Gelaude@UGent.be. Oh ja, het begint allemaal om twee uur in de namiddag en rond vijf uur zou het moeten afgelopen zijn.
Lees verder “Jessie De Caluwé leest voor uit werk van Cyriel Buysse”