Vijf jaar geleden: Herman Brinkman krijgt prijs voor een nieuwe uitgave van het Gruuthusehandschrift

Vijf jaar geleden: Herman Brinkman krijgt prijs voor een nieuwe uitgave van het Gruuthusehandschrift

De liederen in het Gruuthuse-handschrift dateren van 1380 (het fameuze Kerelslied staat er o.a. in dat mogelijk verband houdt met de revoltes tegen Lodewijk van Male in die periode) tot 1390 en zijn vermoedelijk het werk van één enkele dichter, Jan Moritoen. Dat is door Karel Heeroma in 1966 “bewezen” aan de hand van de teksten zelf. In dat opzicht is “De vedele es van so zoeter aert” wel merkwaardig, omdat er hier een oudere man aan het woord is, wiens strijkstok niet meer zo “stijf ende wael ghesnaert” is en daarom zijn troost moet zoeken in de drank en in de herinnering.
Lees verder “Vijf jaar geleden: Herman Brinkman krijgt prijs voor een nieuwe uitgave van het Gruuthusehandschrift”

Veertig jaar geleden: “Er zijn geen happenings meer”

Veertig jaar geleden: “Er zijn geen happenings meer”

Eilaas, bovenstaande gevleugelde woorden zijn niet van mij, maar van de gekende miskende dichter Van Bieskul, die op de “poëziehappening” van Vers in de Sint-Niklase Normaalschool op 12 oktober 1979 achteraan in de zaal alweer miskend zat te wezen (dus dat zat weer snor, zoals de foto uit de beeldbank van de stad Sint-Niklaas – zelfs van veertig jaar later – bewijst). Inderdaad bezorgde het ook mij gekrulde tenen toen de “happening” werd ingezet door drie heren in witte kiel (waarvan één op de fiets) die uit een ijskast een exemplaar van de eerste aflevering van “Vers” haalden onder het motto “Vers houdt het hoofd koel”.
Lees verder “Veertig jaar geleden: “Er zijn geen happenings meer””

Edgar Allan Poe (1809-1849)

Edgar Allan Poe (1809-1849)

Vandaag is het precies 170 jaar geleden dat de Amerikaanse auteur Edgar Allan Poe in Baltimore in de goot werd aangetroffen in ijlende toestand, terwijl hij steeds maar de naam Reynolds prevelde (*). Het was de laatste keer dat de schrijver in het openbaar werd gezien. Enkele dagen later (op 7 oktober 1849) overleed hij. Poe was nooit meer lang genoeg bij bewustzijn om uit te leggen hoe hij in die erbarmelijke toestand terecht was gekomen en hoe het kwam dat hij niet z’n eigen kleren droeg…
Lees verder “Edgar Allan Poe (1809-1849)”

Frans Deschoemaeker wordt 65…

Frans Deschoemaeker wordt 65…

Met het manuscript van wat onder de titel « De onderhuidse Lach van de Landjonker » in de reeks « De golfbreker » werd uitgegeven door Lannoo als zijnde de derde dichtbundel van Frans Deschoemaeker (Kortrijk 8/9/54) verwierf de auteur de provinciale poëzieprijs West-Vlaanderen 1983. In het eerste deel van dit 40 blz. tellende bundeltje, « Een klompendans in craquelé » valt de opbouw van de sfeer op, van een tijdsbeeld, via uiteraard inhoud, specifieke woordkeuze en cadans. De tekening wordt aangevuld met vaak humoristische beelden. Het 16e eeuwse plattelandsleven wordt contrastrijk getekend, opgehangen aan het beeld dat de schilder Pieter Corneliszoon Broodbuydel (1554-1589) ons heeft overgeleverd : terreur naast bucolische landschappen, minnespel en oogsttaferelen. De auteur ontkracht de eigen romantiek met cynisch masochisme om zich in het tweede deel (Zelfportret met Windhond & aanverwante rekwisieten) vanuit hetzelfde Vlietbeekse landschap als heus fin-de-siècle-dichter te bevestigen (J.d.B. in De Rode Vaan nr.3 van 1986).