Twintig jaar geleden: cultuur in Gent

Twintig jaar geleden: cultuur in Gent

« Surplas » in het cultuurleven. Buiten de improvisatorische voorstelling « Surplas » in de Tinnen Pot valt er immers niets te signaleren in deze krokusvakantie. Daarom besteden we even aandacht aan de dertiende aflevering van de Mededelingen van het Cyriel Buysse Genootschap (foto Wikipedia). Hiermee wordt bewezen dat dertien niet altijd een ongeluksgetal hoeft te zijn. Het is immers een extra dik nummer geworden met niet minder dan driehonderd pagina’s. Dat is dan voornamelijk te danken aan twee uitvoerige bijdragen van Joris van Parys, auteur van de met de Gouden Uil bekroonde biografie van Frans Masereel, een vriend van Buysse. Yvan de Maesschalck heeft het over « ’t Bolleken », Romain John van de Maele over « Uleken » en Sylvie Engels buigt zich over « Sophie » van tante Virginie Loveling, wier briefwisseling ook verder wordt uitgespit. Het boek is te koop voor 450 frank, maar eigenlijk is het aangeraden gewoon lid te worden van het Genootschap, want het lidgeld bedraagt slechts 300 frank en dan krijg je er dit mooie boek zo maar gratis bij! Meer inlichtingen: 09/264.40.67. (HLN, 25/2/1998)

115 jaar geleden: creatie van “Het Gezin Van Paemel”

115 jaar geleden: creatie van “Het Gezin Van Paemel”

Het Multatulitheater is een Gents amateurgezelschap dat ontstond in 1874, in de schoot van de socialistische arbeidersbeweging. Aanvankelijk was het een groepje jonge arbeiders (“de jonge socialisten”) die geëngageerde liederen en gedichten zongen en declameerden in verscheidene Gentse café’s. Twee jaar later werd een toneelafdeling opgericht.
Lees verder “115 jaar geleden: creatie van “Het Gezin Van Paemel””

Maria, Maria, ik hou van jou

03Als Broeder-Overste over het naturalisme sprak, dan beefden zijne lippen en met een vermanende vinger in de hoogte oreerde hij « dat dit het laagste in den mensch naar booven haalde ». We zijn geneigd hem bij te treden wat het oeuvre van onze bekendste naturalist Cyriel Buysse betreft en dan vooral in zijn werk dat op het einde van de jaren zeventig werd heruitgegeven, « Het recht van de sterkste ».
Lees verder “Maria, Maria, ik hou van jou”