Tien jaar geleden: Dominique Cornu wordt wereldkampioen tijdrijden bij de beloften

Tien jaar geleden: Dominique Cornu wordt wereldkampioen tijdrijden bij de beloften

Het is vandaag al tien jaar geleden dat Waaslander Dominique Cornu in Salzburg wereldkampioen tijdrijden werd bij de beloften vóór Mikhail Ignatiev, Jérôme Coppel, Alexander Filippov en Edvald Boasson Hagen. Tony Martin werd achttiende en Chris Froome (toen nog Keniaan) 36ste…
Lees verder “Tien jaar geleden: Dominique Cornu wordt wereldkampioen tijdrijden bij de beloften”

Reünie Wase journalisten

Persreunie 2015-3Gisteren vond in restaurant De Grouwesteen in Sint-Pauwels een reünie plaats tussen journalisten en fotografen van de ter ziele gegane Wase Persclub. Het werd een leuk weerzien tussen persmedewerkers waarvan sommigen mekaar in geen twintig jaar hadden ontmoet. Voor initiatiefnemer Wouter Vloebergh meteen het sein om er vanaf nu ieder jaar een traditie van te maken. (Erik Westerlinck)
Lees verder “Reünie Wase journalisten”

De geschiedenis van de populaire muziek in het Land van Waas

Het is zo ver! We wagen het erop: deze zomer pakt De Voorpost uit met een exclusief overzicht van al wie zich op één of andere manier met populaire muziek bezig houdt (of hield) in het Waasland.
Wat verstaan we onder populaire muziek? Wel, we zullen heel breed zijn: alles wat geen jazz of “ernstige” (klassieke of hedendaags-experimentele) muziek is. Dus: volksmuziek, pop, musical, rock, orkesten (maar géén fanfares of harmonieën), kleinkunst…
De reden dat een paar genres uitgesloten worden, is niet dat we ze te min (of te hoog) achten, maar ondergetekende kan nu eenmaal niet thuis zijn in àlle genres. Voor genoemde rubrieken doet De Voorpost een beroep op andere mensen en, je weet het nooit met dat Terrific Team van ons, misschien gaan zij ook nog wel eens op speurtocht op hun specifieke terrein, zodat onze lezers als het ware over een « encyclopedie van de Wase muzikanten » zullen beschikken…
Over encyclopedieën gesproken … Opperhoofd Wouter Vloebergh (foto) zal uiteraard ook een flinke duit in het zakje doen via de uitgebreide informatie die hij al heeft verzameld voor zijn “Encyclopedie van het Waasland”, maar verder rekenen we op de medewerking van alle vroegere of huidige kleine of grote artiesten. Of hun fans, supporters, familieleden, vrienden… Anekdoten, uitgebreide biografieën, allerhande foto’s en documenten (affiches, liedjesteksten e.d.) zijn welkom op ons adres.
Lees verder “De geschiedenis van de populaire muziek in het Land van Waas”

Een man tussen Spikkel en Spiegel

Vorige week hebben we er reeds op gewezen dat het weekend van 25 en 26 augustus 1979 van een uitzonderlijke muzikale drukte was, op nationaal vlak, maar ook – en vooral, sla er de nationale pers maar eens op na. De Morgen b.v.! – in het Waasland. Omdat we nu eenmaal niet op alle plaatsen tegelijk konden zijn, geven we geen «verslag» van deze of gene gebeurtenis, maar wel een sfeerbeeld van een weekend van heen en weer rotsen tussen Beveren (De Spiegel), Nieuwkerken (De Spikkel) en Temse (mijn Spijkerplaats).
Lees verder “Een man tussen Spikkel en Spiegel”

De nacht der Wase dichters

Welaan, poëzie is blijkbaar van alle tijden. Na «poëzie op zondagmorgen» en «op zondagavond», waarover ik vorige week schreef en na «de namiddagen van de poëzie» (zie «Hebjetgezien») moest onvoorwaardelijk ook de nacht van de poëzie komen. Zijn «poets» immers geen «lunatics» (luna = maan)? Dat wist zelfs Guido Lauwaert al! En sindsdien hebben ettelijke dichters zich overgegeven aan de (poëtische) geneugten in de nachtelijke uurtjes. In het Waasland gebeurt het nu zelfs reeds voor de derde maal. Noteer: op vrijdag 16 maart 1979 vanaf 20 uur in De Smidse (Leopold II-laan 26, 2700 Sint-Niklaas).
Lees verder “De nacht der Wase dichters”

Johan Pieters: “Moderne componisten zijn vervreemd van hun publiek, maar nog meer van de mensen die hun werk moeten uitvoeren”

SABAM, de Belgische vereniging van auteurs, componisten en uitgevers, heeft zopas (*) een “witboek” laten verschijnen (eigenlijk is het maar een brochure: 24 blz.), waarin zij in naam van haar leden haar verontwaardiging uitdrukt over het uitblijven van maatregelen van overheidswege om het eigen werk, dus van Belgische kunstenaars, meer bekendheid te geven. Vooral het mediabeleid (radio, televisie) wordt op de korrel genomen, daar de BRT een staatsinstelling is. SABAM eist voor haar leden 25% zendtijd op, evenwichtig gespreid over de hele duur van de uitzendingen, en verwijst hierbij naar Canada waar premier Trudeau een wet heeft laten goedkeuren waarin 30% zendtijd werd afgedwongen. SABAM wijst erop dat de kwaliteit van de programma’s daaronder niet heeft te lijden gehad, dar dit de eigen productie ten zeerste heeft gestimuleerd. Ook werd een enorme kapitaalsvlucht aan auteursrechten naar het buitenland tegengegaan. Tenslotte werd op die manier ook meer werkgelegenheid gecreëerd, toch niet onbelangrijk in deze crisisperiode.
Daar de brochure nogal heterogene vraagstukken behandelt, namelijk het toneel, de ernstige en de lichte muziek, hebben wij geoordeeld dat het informatief gezien het beste was de stellingen van SABAM te toetsen aan de mening van drie mensen uit het Waasland die op de diverse terreinen creatief zijn. Voor toneel werd dat dan Johan de Belie uit Sint-Niklaas, voor de lichte muziek Jacques Raymond uit Temse en voor de ernstige muziek één der zeldzame jonge componisten, Johan Pieters uit Kieldrecht.
Lees verder “Johan Pieters: “Moderne componisten zijn vervreemd van hun publiek, maar nog meer van de mensen die hun werk moeten uitvoeren””