Een weekendje kindertheater

Vorig weekend vonden in Gent twee premières plaats van nieuwe theaterproducties die zich tot het jeugdige volkje richten : Stekelbees stelde na een reeks try-outs de definitieve versie van “De kleine vandalen” voor en Taptoe pakte voor het eerst uit met « Thomas zit te dromen in de klas ».
Wij hebben beide Gentse theaters reeds eerder met elkaar vergeleken en daarbij geconstateerd dat ze zowat elkaars antipode waren. Stekelbees, oorspronkelijk ook als poppentheater gestart, is zich in de loop der tijden meer en meer op animatie gaan toeleggen, terwijl Taptoe bleef zweren bij professionele maar nogal klassieke marionettenvoorstellingen, waarbij wij ons vooral stoorden aan het procédé van vooropgenomen geluidsbanden.
Het was dus duidelijk hoe de kaarten lagen vóór dit weekend. Als we bijgevolg lichtjes ontgoocheld worden door Stekelbees en zeer enthousiast reageren op Taptoe, wil dit hoegenaamd nog niet zeggen dat wij een ommezwaai van 180 graden hebben gemaakt, alleen dat beide theaters althans in hun recente producties dichter bij mekaar komen te liggen.
Lees verder “Een weekendje kindertheater”

Discogrease: niet vet

Laten we de makers zelf aan het woord om het stuk aan u voor te stellen : « Marionettentheater Taptoe kreeg van het ministerie van Nationale Opvoeding de opdracht om een stuk te maken in het kader van de nationale actie Jaar van het Kind. In vier Gentse schoolklassen (derde en vierde leerjaar) werd inspiratie gezocht zowel wat de inhoud betreft als voor de plastische uitwerking van het stuk. Aldus schreef Freek Neirynck dan Kind van het Jaar, een stuk in twee bedrijven dat het verhaal vertelt van disco-ster Oliver Einstein John die geëngageerd wordt door de Firma Multinationaal Allesbehalvestaal om commercials te maken voor een nieuw product. De directie wil namelijk in het jaar van het kind een kindershampoo op de markt brengen met de naam Discogrease. Een andere reclamestunt bestaat hierin dat de firma een kind van het jaar zal kiezen om op affiches een nieuwe shampoo te presenteren… vervolg op het scherm. »
Lees verder “Discogrease: niet vet”