Veertig jaar geleden: staatssecretaris Akkermans op voormalige Bolle Akkers

Veertig jaar geleden: staatssecretaris Akkermans op voormalige Bolle Akkers

In opdracht van het weekblad De Voorpost moest ik veertig jaar geleden verslag uitbrengen van een uitstap met Paul Akkermans, de nieuwe staatssecretaris voor Vlaamse Streekeconomie, doorheen wat men vroeger wel eens de bolle akkers van het Waasland placht te noemen.
Lees verder “Veertig jaar geleden: staatssecretaris Akkermans op voormalige Bolle Akkers”

45 jaar geleden: eerste actie van Greenpeace

45 jaar geleden: eerste actie van Greenpeace

Volgens Alcide is het vandaag 45 jaar geleden dat de eerste actie van Greenpeace plaatsvond: “Des militants écologistes embarquent à Vancouver sur le Phyllis Cormack pour se rendre sur le site des essais nucléaires américains en Alaska. Nommant leur mouvement « ne faites pas de vague », leur action reflète alors autant un engagement pour la protection de la nature que contre les armes nucléaires. La stratégie développée est celle de se rapprocher du risque pour empêcher l’opération en cours. Cette pratique deviendra rapidement la signature d’une organisation qui prendra le nom de Greenpeace, « paix verte », dès 1971.” Afgaande op bovenstaande foto was het in oorsprong duidelijk een “mannenzaak”. Ik vroeg mezelf af of ik ooit iets over Greenpeace heb geschreven, maar ik kwam enkel deze korte recensie van een tijdschrift tegen…
Lees verder “45 jaar geleden: eerste actie van Greenpeace”

Eddy Stuer aan het lijntje

00De naam Eddy Stuer zal allicht niet veel zeggen bij onze lezers. De snuggersten zullen echter al gissen dat het hier een « groene jongen » betreft en als we er dan nog aan toevoegen dat hij actief is in de Actiegroep Leefmilieu Rupel, dan moet het (groene ?) lichtje toch reeds gaan branden: Klein-Willebroek inderdaad, klein van naam, maar groot van verontreiniging. Vorige vrijdag hielden de verenigde actiegroepen een persconferentie waarop ze een aantal illustere bewindvoerders op het matje wilden roepen : minister Lenssens, de staatssecretarissen Smet en Demeester, gouverneur Kinsbergen en de burgemeesters van Willebroek en Boom. Alhoewel we het antwoord reeds konden raden, wilden we eerst en vooral uit de mond van Eddy Stuer zelf vernemen wie zich dan wel present had gemeld…
Lees verder “Eddy Stuer aan het lijntje”

“Tarka de otter”: het kon vlotter!

De twééde film die ik mocht bespreken voor De Rode Vaan (na “The Last Waltz“) was de natuurfilm “Tarka, de otter” van de Brit David Cobham, omdat deze in ons land werd uitgebracht door Jekino-films, een distributeur die zich vooral richt(te?) op kinderen en jongeren. En aangezien ik op andere vlakken ook jongerencultuur tot mijn “bevoegdheid” mocht rekenen (dat had ik dan weer geërfd van Jan Turf), werden dergelijke films mij dus ook toegeschoven. Ik had daar zeker geen problemen mee, integendeel.
Lees verder ““Tarka de otter”: het kon vlotter!”