Twintig jaar geleden: traditionele muziek uit Vlaanderen

Twintig jaar geleden: traditionele muziek uit Vlaanderen

Eufoda, het CD-label van het Davidsfonds, startte twintig jaar geleden met een serie over de Vlaamse volksmuziek. Er zijn eerst drie CD’s verschenen. “’t Ros Beiaard doet zijn ronde” brengt muziek die bij ommegangen, processies en gildefeesten wordt gespeeld, “Werkman, komaan” is gewijd aan sociaal geëngageerde liederen en “Van liefde komt groot lijden” gaat niet enkel over liefdesverdriet maar ook over de geneugten van seksualiteit en erotiek. Of er later nog andere zijn verschenen, weet ik niet.

Lees verder “Twintig jaar geleden: traditionele muziek uit Vlaanderen”

35 jaar geleden: “A la vapeur, dat heet progres”

35 jaar geleden: “A la vapeur, dat heet progres”

In Het Jaar van de Muziek 1985 gaf het MIAT (Museum voor Industriële Archeologie en Textiel) aan artistiek directeur en huisauteur van Theater Taptoe Freek Neirynck de opdracht om een Bühnespektakel te maken rond de liederenschat uit de periode van de industriële revolutie van het einde van de negentiende eeuw. Het opzoekingswerk hierover werd in 1984 en 1985 verricht door een jong licentiaat in de kunstgeschiedenis Erik Demoen.

Lees verder “35 jaar geleden: “A la vapeur, dat heet progres””