Tien jaar geleden: Christophe Peeters in “De naaktkalender”

Tien jaar geleden: Christophe Peeters in “De naaktkalender”

Alhoewel ik doorgaans een supporter ben van de Gentse burgemeester Daniel Termont (zo lang hij zich niet ontpopt als rabiate N-VA-hater) moet het mij toch van het hart dat ik het niet eens ben met zijn negatieve reactie op het feit dat schepen van sport Christophe Peeters mee naakt op de foto is gegaan met de (overigens erg appetijtelijke) Gentse rugbyspeelsters (*). Termont beweert dat Peeters zijn schepenlint te schande heeft gemaakt, omdat dit lint de edele delen van de schepen bedekte. Ik zou integendeel stellen dat die onnozele vod eindelijk eens voor iets nuttigs heeft gediend. Volgens mij is Daniel gewoon jaloers omdat hij (net zoals ik trouwens) niet meer in aanmerking komt voor naaktfoto’s. En daarom, om hem en ook wel Chris Peeters een beetje te troosten, hierbij een artikel over naakt en erotiek in fotografie en plastische kunst.

Lees verder “Tien jaar geleden: Christophe Peeters in “De naaktkalender””

35 jaar De Ceder in Deinze

35 jaar De Ceder in Deinze

Vandaag bestaat het domein De Ceder in Deinze 35 jaar. Met de redactie van De Rode Vaan zouden we ons daar een paar keer terugtrekken om te brainstormen. Toen De Ceder in 1988 zijn vijfde verjaardag vierde, vonden wij het dan ook niet meer dan passend om ons via een telefoongesprekje met directeur Daniël Termont bij deze viering aan te sluiten.
Lees verder “35 jaar De Ceder in Deinze”

Daniël Termont wordt 65…

Daniël Termont wordt 65…

Ik heb het altijd goed kunnen vinden met de Gentse burgemeester Daniël Termont, vooral dankzij onze gemeenschappelijke vriendschap met Piet Lampaert. Toen Termont echter n.a.v. de jongste gemeenteraadsverkiezingen verklaarde “geen burgemeester te willen zijn van de mensen die voor de N-VA hadden gestemd”, kwam er ipso facto een einde aan de vriendschap, aangezien ik in dat geval was. Toch wil ik hem bij deze verjaardag langs deze weg het beste wensen, aangezien hij de laatste tijd nogal wat problemen heeft met zijn gezondheid.
Lees verder “Daniël Termont wordt 65…”

Minister van Justitie Stefaan De Clerck geconfronteerd met verontwaardigde burgemeesters

Straffeloosheid, voortijdige vrijlating van delinquenten en massale seponering van klachten zorgen al geruime tijd voor grote verontwaardiging, niet in het minst bij politie, beleidsverantwoordelijken en publieke opinie. De jongste maanden kreeg deze schrijnende problematiek een opvallend verlengstuk in de media. Zo interviewde Radio Eén een aantal betrokken burgemeesters en werd minister van Justitie Stefaan De Clerck met hun getuigenissen geconfronteerd in de uitzending van Peeters & Pichal. Tegelijk lanceerde de zender het idee aan een Rondetafelconferentie met de minister en de burgemeesters. De minister ging op het voorstel in en de burgemeesters lieten het zich geen tweemaal vragen.
Op woensdag 6 april waren wij met een ruime delegatie present op het kabinet van de minister in Brussel. Naast Stefaan De Clerck en een batterij adviseurs was ook minister van Welzijn Jo Vandeurzen (bevoegd voor Jeugdrecht) aanwezig. De ministers werden geconfronteerd met 13 burgemeesters, afkomstig uit alle windstreken van Vlaanderen. Onder hen deze van Gent, Sint-Niklaas, Dendermonde, Lokeren en Temse.
De rondetafel kende een kritisch-constructief verloop, dat een vervolg krijgt.
De burgemeesters kregen de gelegenheid elk vanuit hun eigen invalshoek en ervaring het woord te voeren. Algemene problemen die werden aangekaart, waren:
– straffeloosheid, voortijdige vrijlating, massale seponering van klachten
– procedurefouten, die leiden tot invrijheidstelling (zelfs als het om grote misdaden gaat)
– asiel- en migratiebeleid (besprekingen zijn binnen de regering aan de gang)
– gebrekkig werkend systeem van het elektronisch toezicht (enkelband)
– niet-werkend snelrecht (daarover volgt op korte termijn een overleg met de procureurs generaal)
In het bijzonder werd uitgeweid over de straffeloosheid, de eigenlijke aanleiding tot de bijeenkomst. In dat kader kwamen diverse subthema’s aan bod: gerechtelijke procedures, samenwerking parket – politie, uitbreiding Gemeentelijke Administratieve Sancties (G.A.S.) tot bepaalde vormen van criminaliteit, Salduz-arrest (opgelegd door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, bepaalt dat een verdachte nog vóór het eerste verhoor kan beroep doen op een advocaat)… Vastgesteld werd ook dat de versnippering van bevoegdheden over het federale niveau en de gemeenschappen (bvb. Jeugd) een goede werking bemoeilijkt.
De ministers legden een heel grote luisterbereidheid aan de dag en gingen geen enkele problematiek uit de weg. Zij gaven toelichting bij de stand en gang van zaken van de dossiers en wezen pistes aan die zouden kunnen bijdragen tot oplossingen.
Natuurlijk zijn er geen pasklare oplossingen uit de mouw geschud. Men kan niet in een handomdraai rechttrekken wat doorheen de jaren is scheefgegroeid. Er worden nu werkgroepen opgestart rond bepaalde items en de afspraak is dat minister De Clerck ons over enkele maanden opnieuw bijeenroept met het oog op een evaluatie van de evolutie.
Zoals ik ook op Radio Eén zei: ‘Hopelijk ontspringt uit de botsing der gedachten het licht der waarheid!’
En moge dat licht over velen schijnen!
Lees verder “Minister van Justitie Stefaan De Clerck geconfronteerd met verontwaardigde burgemeesters”