Mark Braet (1925-2003)

Mark Braet (1925-2003)

Het is vandaag al twintig jaar geleden dat Mark Braet is overleden. Ik moet deemoedig bekennen dat zijn dood mij destijds is ontgaan. Er zal in de media wel niet veel aandacht aan besteed geweest zijn, neem ik aan. Ik heb ook geen bijdrage over de poëzie van Mark Braet in mijn computer zitten, al had ik toch wel verwacht dat Jan Mestdagh of Johan de Belie een dichtbundel van hem moeten hebben besproken in de wekelijkse poëzierubriek van De Rode Vaan. Ik heb wel een recensie uit De Morgen, maar zonder auteur of datum, waarvoor mijn excuses…

Lees verder “Mark Braet (1925-2003)”

Miriam Van Hee wordt zeventig…

Miriam Van Hee wordt zeventig…

In maart 2014 stelde Miriam nog haar bundel Ook daar valt het licht voor in de vergaderzaal van het Academiegebouw van de Koninklijke Academie als “Miriam Van hee”, maar voor zover ik weet is dat een recent “folietje”. Ik heb haar altijd gekend als Van Hee en ik ben er ook vrij zeker van dat althans haar eerste dichtbundels ook onder die naam zijn verschenen.

Lees verder “Miriam Van Hee wordt zeventig…”

35 jaar geleden: Bernard De Cock aan het lijntje

35 jaar geleden: Bernard De Cock aan het lijntje

35 jaar geleden werd er in de zogenaamde groene zaal van St.-Bavo te Gent een « vredescantate » gebracht met als thema « Mijn lied is als een duif — strijden voor vrede ». De algemene leiding was in handen van Bernard De Cock, de studentenpastor van het Katholiek Universitair Centrum in Gent. Normaal zouden wij van De Rode Vaan zo’n avond dan ook gewoon beschouwen als één van de velen in de christelijke traditie. Onze nieuwsgierigheid werd echter gewekt door het feit dat de promotie voor deze avond werd gevoerd door de vzw Vrede. Inclusief een telefoonnummer waarop Bernard De Cock te bereiken is voor een vraaggesprek…

Lees verder “35 jaar geleden: Bernard De Cock aan het lijntje”

Veertig jaar geleden: “Alle hens aan dek” (De Vieze Gasten)

Veertig jaar geleden: “Alle hens aan dek” (De Vieze Gasten)

Veertig jaar geleden heb ik de nieuwste productie van de Vieze Gasten gezien in Gent (« Alle hens aan dek ») en meteen al zeggen dat het « geen onverdeeld succes » is geworden, zoals men dat pleegt uit te drukken. Het kinderprogramma “Help, meisjes aan boord” laten we even buiten beschouwing om redenen die bij verdere lectuur duidelijk zullen worden.

Lees verder “Veertig jaar geleden: “Alle hens aan dek” (De Vieze Gasten)”

“Kruispunt” op de lappen

“Kruispunt” op de lappen

Meer nog dan faam en fortuin zijn literaire tijdschriften onderhevig aan de tand des tijds. Deze waarheid als een koe gaat evenwel niet op voor « Kruispunt », het tijdschrift dat in 1959 werd opgericht door Mark Braet en Georges van Acker en waarvan in de loop van dit jaar onder de voortvarende leiding van John Heuzel de honderdste aflevering van de persen rolt. In afwachting dat hij op dit jubileumnummer het glas mag heffen, kan de weetgierige lezer zich alvast verdiepen in het nummer 98, dat geheel aan de literatuur van de Lappen is gewijd.

Lees verder ““Kruispunt” op de lappen”

Pablo Neruda (1904-1973)

Pablo Neruda (1904-1973)

Het is vandaag al 45 jaar geleden dat de Chileense dichter Pablo Neruda is gestorven. Dat was kort na de militaire putsch van generaal Pinochet tegen het democratisch verkozen regime van Salvador Allende, waarvan ook Pablo Neruda een aanhanger was en dus werd al vlug gesuggereerd dat het om moord zou gaan. Vele jaren later werd de poëzie van Neruda opnieuw populair, toen in de Italiaanse film “Il Postino” bleek dat een doodgewone postbode dankzij Neruda’s gedichten zich een weg kon banen naar het hart van het mooiste meisje van het dorp. Eens kijken of Wikipedia het over deze beide feiten heeft…
Lees verder “Pablo Neruda (1904-1973)”