“Op zoek naar het geluk” van Theo Kars

“Op zoek naar het geluk” van Theo Kars

Ik kende Theo Kars reeds van een andere omnibus, namelijk “Eros gesluierd” (Amsterdam, Loeb, 1982, 361 blz.), die evenwel geen verhalen van zijn eigen hand bundelde, maar de kaft van “Op zoek naar het geluk” (zie hierboven) wijst in dezelfde erotische richting. Ik heb het reeds eerder geschreven: al die erotische boeken uit mijn bibliotheek dateren uit een periode toen ik nog jong en “onrustig” was, nu zijn ze eigenlijk niet meer aan mij besteed. Toch wil ik dit boek, dat drie romans bevat, een kans geven, ook al omdat het een vrij kleine druk is en als ik dat nù niet meer kan lezen, zal ik het later zéker niet meer kunnen lezen…

Lees verder ““Op zoek naar het geluk” van Theo Kars”

De schatkamer van Johan de Belie (62)

De schatkamer van Johan de Belie (62)

In ‘L’herbe des nuits’ (2012) (‘Het gras van de nacht’; Querido, 2013) van Patrick Modiano tracht de zestigjarige Jean de gebeurtenissen van enkele maanden in zijn jeugd, in 1966, te reconstrueren. Met een notaboekje in de hand dwaalt hij door Parijs, herkent gevels, pauzeert in bekende cafés, rust op bankjes die vertrouwd zijn. Toen had hij geen idee waarom hij alles zo opschreef maar “nu begrijp ik het beter: ik had behoefte aan een soort houvast – huisnummers, namen van metrostations, stambomen van honden – alsof ik bang was dat mensen en dingen je plotseling zouden kunnen ontvallen en verdwijnen, zodat je tenminste een bewijs moest hebben dat ze hadden bestaan.”

Lees verder “De schatkamer van Johan de Belie (62)”

305 jaar geleden: Peter de Grote in Spa

305 jaar geleden: Peter de Grote in Spa

Het verblijf van tsaar Peter de Grote op 29 juli 1717 in Spa, zijn genezing en zijn lofbetuigingen vonden een zodanige weerklank dat ze een grote invloed op de welvaart van de gemeente hadden. In de 18de eeuw onderging Spa belangrijke veranderingen: men bouwde er grote hotels, richtte er bal- en speelzalen in, verbeterde het comfort van de huizen. De stad werd ontmoetingsplaats van Europa, zowel om haar aantrekkingskracht als ontspanningsoord als om gezondheidsredenen.

Lees verder “305 jaar geleden: Peter de Grote in Spa”

Het Romeinse theater

Het Romeinse theater

De 28ste april was in de Romeinse tijd de feestdag van de godin Flora. Ter gelegenheid daarvan vonden dan de Floralia plaats. Nu denken de Gentenaars daarbij natuurlijk vooral aan bloemententoonstellingen en dat zal ook wel zo geweest zijn, tenslotte was Flora toch de bloemengodin, maar de populariteit van die feesten school hem toch vooral in de ludi florae, die naakte prostituées ten tonele voerden. Giambattista Tiepolo heeft in bovenstaand schilderij uit 1743 een beetje van die sfeer proberen weergeven. Voor ons is het een aanleiding om even te blijven stilstaan bij het Romeinse theater…

Lees verder “Het Romeinse theater”