45 jaar geleden: scholierenpoll 1977

45 jaar geleden: scholierenpoll 1977

Eén van onze medewerkers (*) heeft zich met voorbeeldige moed op een groep scholieren geworpen om te peilen naar hun muzikale en literaire interessen. De atheneum-leerlingen van 14 tot 18 jaar kregen twee eenvoudige vragen voorgeschoteld: “welk is je geliefde muziekgroep (of zanger)?” en “welk is je geliefde schrijver?”

Lees verder “45 jaar geleden: scholierenpoll 1977”

“Tarka de otter”: het kon vlotter!

“Tarka de otter”: het kon vlotter!

De twééde film die ik mocht bespreken voor De Rode Vaan (na “The Last Waltz“) was de natuurfilm “Tarka, de otter” van de Brit David Cobham, omdat deze in ons land werd uitgebracht door Jekino-films, een distributeur die zich vooral richt(te?) op kinderen en jongeren. En aangezien ik op andere vlakken ook jongerencultuur tot mijn “bevoegdheid” mocht rekenen (dat had ik dan weer geërfd van Jan Turf), werden dergelijke films mij dus ook toegeschoven. Ik had daar zeker geen problemen mee, integendeel.

Lees verder ““Tarka de otter”: het kon vlotter!”

Vandalisme: verveling of verzet?

Vandalisme: verveling of verzet?

Met het Heizeldrama nog vers in het geheugen hoeven we er niet meer aan te herinneren : het vandalisme — en dan meer specifiek bij de jeugd — heeft ongekende afmetingen aangenomen. In Nederland b.v. bedraagt de jaarlijkse schadepost aan openbare en particuliere eigendommen naar schatting zo’n 500 miljoen gulden. En dan zijn de kosten van preventie, vervolging en beheersing hier niet eens in begrepen. Niet te verwonderen dus dat het uitstekende Nederlandse maandblad « Jeugd en Samenleving » er een themanummer aan wijdde.

Lees verder “Vandalisme: verveling of verzet?”

Veertig jaar geleden: al dan niet in het geweer?

Veertig jaar geleden: al dan niet in het geweer?

Veertig jaar geleden is door de “zaak” Wittevrongel en andere acties van gewetensgezwaarden de problematiek van hen die men vroeger verkeerdelijk « dienstweigeraars » noemde in het daglicht komen te staan. Op zichzelf al een voldoende reden voor een gesprek in De Rode Vaan, maar er is méér. Zo blijkt uit de reacties op voornoemde campagnes (b.v. lezersbrieven in kranten en weekbladen) dat de doorsnee-mens nog zeer onvolledig, zelfs verkeerd is ingelicht over wat dat nu precies inhoudt, militaire dienst weigeren. Een informatief luik moest het interview dus voorafgaan.

Lees verder “Veertig jaar geleden: al dan niet in het geweer?”

Rick en Harry, een paar apart

Rick en Harry, een paar apart

Eind jaren zeventig of begin jaren tachtig besteedde ik in De Rode Vaan aandacht aan twee debutanten, die ik wel een succesvolle toekomst durfde te voorspellen. Harry Spro(c)k verdween echter vlug van de radar en Rick Tubbax, die vandaag zestig wordt, maakte mijn voorspelling wel waar, maar dan wel op een manier die ik niet had voorzien. Volgens Wikipedia hield hij de optredens in 1983 voor bekeken en werd hij muziekjournalist bij Humo, waar hij in 1990 de Humo’s Rock Rally organiseerde. Daar leerde hij Hugo Matthysen kennen, en werd zijn manager. Hierna deed hij ook het management van de muziekgroepen K’s ChoicePop in WonderlandDe KreunersThe Radio’s en Clement Peerens Explosition. Later begon Tubbax ook met het management van tv-persoonlijkheden. Onder andere Bart PeetersBart De PauwBen CrabbéBruno WyndaeleDina TersagoSteven Van HerrewegheBart ScholsSofie Lemaire en Lieven Scheire lieten zich door hem vertegenwoordigen. En zo is hij althans toch nog goed terechtgekomen…

Lees verder “Rick en Harry, een paar apart”

Veertig jaar geleden: Jan Turf, de nieuwe KJB-voorzitter

Veertig jaar geleden: Jan Turf, de nieuwe KJB-voorzitter

Op 7 en 8 april 1979 hield de Kommunistische Jeugd van België haar zevende nationaal congres te Brussel. Jan Turf werd daar, samen met Daniel Remacle, verkozen tot nationaal voorzitter. Toch een belangrijke functie, dachten we, belangrijk genoeg alleszins orn de jeugdpagina van deze week
te wijden aan een met de kersverse voorzitter.
Lees verder “Veertig jaar geleden: Jan Turf, de nieuwe KJB-voorzitter”