Veertig jaar geleden: al dan niet in het geweer?

Veertig jaar geleden: al dan niet in het geweer?

Veertig jaar geleden is door de “zaak” Wittevrongel en andere acties van gewetensgezwaarden de problematiek van hen die men vroeger verkeerdelijk « dienstweigeraars » noemde in het daglicht komen te staan. Op zichzelf al een voldoende reden voor een gesprek in De Rode Vaan, maar er is méér. Zo blijkt uit de reacties op voornoemde campagnes (b.v. lezersbrieven in kranten en weekbladen) dat de doorsnee-mens nog zeer onvolledig, zelfs verkeerd is ingelicht over wat dat nu precies inhoudt, militaire dienst weigeren. Een informatief luik moest het interview dus voorafgaan.

Lees verder “Veertig jaar geleden: al dan niet in het geweer?”

Veertig jaar geleden: Jan Turf, de nieuwe KJB-voorzitter

Veertig jaar geleden: Jan Turf, de nieuwe KJB-voorzitter

Op 7 en 8 april 1979 hield de Kommunistische Jeugd van België haar zevende nationaal congres te Brussel. Jan Turf werd daar, samen met Daniel Remacle, verkozen tot nationaal voorzitter. Toch een belangrijke functie, dachten we, belangrijk genoeg alleszins orn de jeugdpagina van deze week
te wijden aan een met de kersverse voorzitter.
Lees verder “Veertig jaar geleden: Jan Turf, de nieuwe KJB-voorzitter”

Vandalisme: verveling of verzet?

17 sportMet het Heizeldrama nog vers in het geheugen hoeven we er niet meer aan te herinneren : het vandalisme — en dan meer specifiek bij de jeugd — heeft ongekende afmetingen aangenomen. In Nederland b.v. bedraagt de jaarlijkse schadepost aan openbare en particuliere eigendommen naar schatting zo’n 500 miljoen gulden. En dan zijn de kosten van preventie, vervolging en beheersing hier niet eens in begrepen. Niet te verwonderen dus dat het uitstekende Nederlandse maandblad « Jeugd en Samenleving » er een themanummer aan wijdde.
Lees verder “Vandalisme: verveling of verzet?”

Jef Turf: “Ik heb voor N-VA gestemd”

In maart werd Jef Turf tachtig jaar. Op dat moment waren zijn memoires al aangekondigd, dus het was gewoon met spanning uitkijken wanneer het zo ver zou zijn. Welnu, dat ogenblik is nu aangebroken. Vorige week nodigden uitgeverij Lannoo en Jef Turf de belangstellenden uit op de boekvoorstelling van “Van kernfysicus tot Vlaams communist” in het Volkshuis, Sleepstraat 33, 9000 Gent. De 80-jarige Jef Turf blikt terug op zijn politieke en sociale leven na W0 II. Een blik op de Koude Oorlog, de vredesbeweging, de amnestiekwestie, de protestacties tegen kernwapens, maar ook een kijk achter de schermen van de grote sociale protesten in België, zoals de staking tegen de Eenheidswet. Jef Turf blijft ook de wereld kritisch bevragen: bestaat er nog een democratische uitweg uit de crisis van het kapitalistisch groeimodel? En niet te vergeten: kan een overtuigd linkse militant ook een overtuigde Vlaming zijn? Jazeker, zo blijkt, want op bladzijde 243 schrijft Jef: ‘Ik heb in 2010 voor N-VA gestemd, en zal dat nog doen wanneer de huidige chaos uitloopt op nieuwe verkiezingen. Maar eens in een zelfstandig Vlaanderen zal ik, zoals altijd, de strijd helpen voeren voor een sociaal, democratisch Vlaanderen, en wellicht tegen de N-VA. Het is het onbegrip voor deze dialectiek die vele linksen in Vlaanderen hindert en hen belet de rol te spelen die eigen zou moeten zijn aan de linkerzijde, en die hen linkt aan de oude, rechtse belgicistische belangen.’ Ik ben uiteraard ontzettend blij dat na al die jaren ik blijkbaar nog altijd op dezelfde lijn zit als Jef.
Lees verder “Jef Turf: “Ik heb voor N-VA gestemd””

Rick en Harry, een paar apart

Rick en Harry, een paar apart

Tijdens de vakantie wordt het begrijpelijk stil wat de sociaal geëngageerde werking van jeugdclubs, jongerengroepen e.d. betreft. Des te luider laaien de klanken op van de rockgroepen die eindelijk in Vlaanderen weer bij bosjes opschieten. Vele jeugdclubs hebben dan ook hun eigen festival(letje) en niet zelden wordt er hiervoor een beroep gedaan op Rick Tubbax (foto) met zijn Taxi’s. Minder vaak zal je de naam aantreffen van Harry Huysmans (Harry & C°). Dat zal nochtans niet zo lang meer duren. In alvast één jongerencafé worden zijn platen (« Ik heb alles gezien » en « Hang on Snoopy ») zowat grijs gedraaid.
Lees verder “Rick en Harry, een paar apart”

“Tarka de otter”: het kon vlotter!

De twééde film die ik mocht bespreken voor De Rode Vaan (na “The Last Waltz“) was de natuurfilm “Tarka, de otter” van de Brit David Cobham, omdat deze in ons land werd uitgebracht door Jekino-films, een distributeur die zich vooral richt(te?) op kinderen en jongeren. En aangezien ik op andere vlakken ook jongerencultuur tot mijn “bevoegdheid” mocht rekenen (dat had ik dan weer geërfd van Jan Turf), werden dergelijke films mij dus ook toegeschoven. Ik had daar zeker geen problemen mee, integendeel.
Lees verder ““Tarka de otter”: het kon vlotter!”

Scholierenpoll 1977

Eén van onze medewerkers (*) heeft zich met voorbeeldige moed op een groep scholieren geworpen om te peilen naar hun muzikale en literaire interessen. De atheneum-leerlingen van 14 tot 18 jaar kregen twee eenvoudige vragen voorgeschoteld: “welk is je geliefde muziekgroep (of zanger)?” en “welk is je geliefde schrijver?”
Lees verder “Scholierenpoll 1977”