De leestips van Nonkel Fons (retro 173)

De leestips van Nonkel Fons (retro 173)

Andy Martin doceert aan Cambridge University. In het boek The boxer and the goalkeeper vertelt hij het verhaal van de vriendschap tussen de Franse schrijvers en filosofen Albert Camus en Jean-Paul Sartre. Ze leerden elkaar kennen in Parijs in de jaren veertig, dus tijdens WO II. Een tiental jaar later veranderde hun vriendschap in een openlijke vijandigheid, voor een groot deel door tegengestelde filosofische opvattingen en meer bepaald ideeën over het communisme. Martin beschrijft dit alles in thematische hoofdstukken die ook grotendeels de chronologie volgen. Bij mijn weten niet vertaald in het Nederlands, en filosofie lezen in een vreemde taal maakt het niet altijd eenvoudiger. Toch een aan te bevelen werk.

Fons Mariën, 15/08/2012

Fons Mariën, 15/08/2012

De leestips van Nonkel Fons (retro 159)

De leestips van Nonkel Fons (retro 159)

De auteur van Rusteloosheid. Pleidooi voor een mateloos leven, de Gentse filosoof Ignaas Devisch, probeert in dit boek een andere kijk te geven op het verschijnsel rusteloosheid. Waar talrijke boeken ervan uitgaan dat de drukte en de snelheid van het leven stress veroorzaken en dan pleiten voor een vorm van langzamer leven, probeert deze auteur diezelfde problematiek op een geheel andere manier te bekijken. Vooreerst maakt hij een onderscheid tussen onrust (meer het gevolg van externe factoren, zoals tijdsdruk, prestatiedwang…) en rusteloosheid (meer eigen aan de mens zelf). Ignaas Devisch stelt vast dat we meer vrije tijd hebben dan vroeger, maar toch die vrije tijd volstoppen met allerlei activiteiten. Dat komt vanuit die rusteloosheid, waardoor we niet rustig en stil in een kamer kunnen zitten (verwijzend naar een bekende gedachte van Pascal).

Lees verder “De leestips van Nonkel Fons (retro 159)”

De leestips van Nonkel Fons (retro 157)

De leestips van Nonkel Fons (retro 157)

In 2012 was filosoof Etienne Vermeersch de zomergast op de rando-filo, een combinatie van randonnée en filosofie in de Provence. Gastheer was Willy Weyns, die tevens editor van dit boek Provençaalse gesprekken is. Dit boek is de geschreven neerslag van dit initiatief, met voor een deel ook de gesprekken met de vijftien deelnemers. Vijf grote thema’s werden behandeld op vijf opeenvolgende dagen: wetenschappelijke kennis (en pseudowetenschap), waarden, ethiek en bio-ethiek, actuele financieel-economische en politieke kwesties, verlichting, religie en multiculturaliteit en ten slotte vrije wil versus determinisme. Bij elk deel geeft Willy Weyns een korte introductie, gevolgd door een uitgebreide uiteenzetting door Etienne Vermeersch en vervolgens door een beknopte weergave van de discussies met de deelnemers.

Lees verder “De leestips van Nonkel Fons (retro 157)”