Jef Rosiers (1951-2002)

Jef Rosiers (1951-2002)

Als het mij meezit, dan ben ik geneigd handenwrijvend te zeggen: “Op het internet vind je werkelijk àlles!” Maar uiteraard is dit niet helemaal waar. Ik zou zelfs méér zeggen: dat is helemaal niét waar! Zo herdenken we vandaag het twintigjarige overlijden van de populaire Gentse journalist Jef Rosiers. Ik heb daarnaar op het internet gezocht. Geen woord was daarover te vinden! Als iemand me kan helpen op dit vlak, graag! (Om te beginnen zou b.v. een foto al een mooi gebaar zijn.)

Lees verder “Jef Rosiers (1951-2002)”

25 jaar geleden: Cultuur in Gent (84)

25 jaar geleden: Cultuur in Gent (84)

Tot het einde van de maand kunt u nog deelnemen aan de poëzieprijzen van de vzw Basiel de Craene (foto). De Grote Poëzieprijs van Merendree is weggelegd voor iemand die met een dichtbundel of gedichtencyclus van tenminste tien gedichten voor de dag komt. De Anton van Wilderodeprijs richt zich tot middelbare scholieren. De Basiel de Craeneprijs zelf is voor volwassen debutanten. Ook zij dienen onder pseudoniem drie gedichten op te sturen, telkens in vijfvoud (dat geldt voor iedere inzending). Het onderwerp is vrij, maar aangezien Basiel de Craene een pastoor was, hou je erotische poëzie maar beter voor een andere keer ! Anders is het adres: Heiste 46 in 9850 Nevele-Landegem.

Vijftien jaar geleden: Tony Landuyt naar Het Laatste Nieuws

Vijftien jaar geleden: Tony Landuyt naar Het Laatste Nieuws

Dit zou een aflevering kunnen zijn van onze rubriek “hoe zou het nog zijn met…?” Morgen zal het immers vijftien jaar geleden zijn dat Tony Landuyt, de ex-wielrenner, die ik vooral heb leren kennen toen ik een korte periode op de sportredactie van De Morgen heb gewerkt, is overgestapt van die krant naar het grotere broertje, namelijk Het Laatste Nieuws.

Lees verder “Vijftien jaar geleden: Tony Landuyt naar Het Laatste Nieuws”

Twintig jaar geleden: afscheid van Het Laatste Nieuws

Twintig jaar geleden: afscheid van Het Laatste Nieuws

Vandaag is het twintig jaar geleden dat ik mijn laptop inleverde op de Gentse redactie van Het Laatste Nieuws. Daarmee kwam er een einde aan mijn bijna tienjarige medewerking aan het blad. Ik ben de mensen van Het Laatste Nieuws nog altijd dankbaar dat zij mij een kans gaven na mijn eveneens tienjarig verblijf op De Rode Vaan. Want ik geef het toe, de populaire krant was niet mijn eerste keuze. Maar met de kranten en tijdschriften die me (om welke reden dan ook) afgewezen hebben, kan ik een heel artikel vullen.

Lees verder “Twintig jaar geleden: afscheid van Het Laatste Nieuws”

Seks, seks en nog eens seks!

Seks, seks en nog eens seks!

En als ik u onder deze titel nu eens de theorie van de meerwaarde zou inlepelen ? Dan zou u zich allicht voelen als de schlemiel die zich heeft laten vangen aan een pseudo-Hamilton kaft, waarop een meisje haar naaktheid wiegelt voor de zacht-belichte spiegel (om Paul Van Ostaijen te parafraseren), en die dan in de verantwoording te lezen krijgt : « In de gekozen verhalen ( … ) wordt de erotiek uitgetild boven het puur seksuele en reikt veelal naar een groter geluk. » Die denkt dan : « Jéézes ! Nu kun je al geen boek meer kopen met een titel als Beroemde erotische verhalen en met zo’n kaft zonder er een zedenpreek op de koop toe bij te moeten nemen. » En inderdaad, het boek is een bloemlezing van de werken die traditioneel als erotisch staan gebrandmerkt (Boccaccio, Aretino, Bandello, enz.) en het zijn slechts uitschieters als Frank Harris, Sybil Claiborne en de vrijmoedige legenden uit Afrika die het geijkte en welhaast vervelende patroon kunnen doorbreken. (Loek Polders, red., Beroemde erotische verhalen, Elsevier, 311 blz., gebonden)

Lees verder “Seks, seks en nog eens seks!”

25 jaar geleden: “Vorstenpaar bewondert Otello”

25 jaar geleden: “Vorstenpaar bewondert Otello”

Het is vandaag 25 jaar geleden dat mijn eerste artikel in de Gentse editie van Het Laatste Nieuws is verschenen. En de verschillende invalshoek was al meteen duidelijk, want de titel luidde: “Vorstenpaar bewondert Otello”. Ik kan me overigens niet voorstellen dat ikzelf die titel heb verzonnen. Maar alleszins is het niet bovenstaande foto die erbij is verschenen, zó ver gingen we nu ook weer niet. Welke foto er dan wél bij stond, herinner ik mij niet meer.
Lees verder “25 jaar geleden: “Vorstenpaar bewondert Otello””