Veertig jaar geleden: rondetafel over kinderfilms

Veertig jaar geleden: rondetafel over kinderfilms

Op woensdag 12 december 1979 organiseerde J.Films vzw in het Kasteel van Ham een rondetafelconferentie over kinderfilmpolitiek in ons land. Tijdens deze informatie- en discussiedag werden vanuit een aantal sectoren de problemen, noden en perspectieven in verband met waardevolle kinder- en jeugdfilm toegelicht.

Lees verder “Veertig jaar geleden: rondetafel over kinderfilms”

Een stuk tussen twee stoelen

00Wat zijn de moeilijkste stukken om te schrijven ? Zeker niet die van Ionesco of Beckett, noch van Genet of Muller als u het mij vraagt, al zien die er op het eerste gezicht erg « moeilijk » uit. Neen, de meeste inspanning, de meeste omzichtigheid, het meeste inzicht is vereist als men een stuk wil schrijven voor kleuters (tussen 2 en 6 jaar). Het zijn dan ook uitzonderingen die er zich aan wagen.
Lees verder “Een stuk tussen twee stoelen”

De pilootfunctie van de “alternatieven”

In het zicht van de Boekenbeurs gooit ook de kritische jeugduitgeverij Infodok uit Leuven nog enkele boeken op de markt. Het nieuwe muizenboek van Liva Willems (foto) en de TV-kritiek van Erik Hulsens hebben we pas onlangs besproken en op de valreep bereikten ons ook nog het derde activiteitenboek van de Werkgroep Informatief Spelmateriaal (« Spel in zich/t/ ») en de vijfde aflevering van « Zozo », samengesteld door de alternatieve werkgroep jeugdliteratuur van De Sfinks uit Boechout.
Uit het fonds van Infodok lichten we verder nog « Ik ben Harry van de achterbuurt » van Gaston van Camp en « Zazapina in de zoo » van Liva Willems (oorspronkelijk uitgegeven bij Lannoo) en de derde wereldspelen, het weeswegwijzerspel, de doppers-doolhof en Marx, erger je niet van de Werkgroep Informatief Spelmateriaal. Signaleren we tenslotte nog dat ook de tekst van het toneelstuk van Alice Toen dat op dit moment door het Brialmont-theater wordt gespeeld. « ’t Loopt mank, ’t zit scheef, het kan niet door de beugel », weldra zal te verkrijgen zijn.
Lees verder “De pilootfunctie van de “alternatieven””