Willem I der Nederlanden (1772-1843)

71 Willem_I_in_kroningsmantelVandaag is het 200 jaar geleden dat Willem Frederik Prins van Oranje-Nassau zichzelf, nog altijd als gevolg van de nederlaag van Napoleon in de Slag bij Leipzig in 1813, uitriep tot koning der Verenigde Nederlanden. Op 21 september 1815 werd hij in Brussel ingehuldigd als Koning Willem I. In hetzelfde jaar werd op het Congres van Wenen door de Europese mogendheden de koningstitel werd bevestigd. Hiermee was de kersverse Nederlandse monarchie binnen Europa formeel erkend. Deze fungeerde als buffer voor zowel Frankrijk als het Verenigd Koninkrijk. Voor wat de Zuidelijke Nederlanden aangaat, zal deze paradijselijke toestand helaas pas tot 1830 duren.
Lees verder “Willem I der Nederlanden (1772-1843)”