25 jaar geleden: cultuur in Gent (361)

25 jaar geleden: cultuur in Gent (361)

De stuurgroep « 150 jaar Van Peteghem-orgel » mocht 25 jaar geleden met de prijs voor de grootste aanrader gaan lopen. Het jarige orgel in de Sint-Pieterskerk werd die avond immers bespeeld door niemand minder dan Ton Koopman (foto YouTube). Op het programma: Bach, Handel en Buxtehude. ★ In de Rode Pomp weerklonk diezelfde avond ook muziek van vadertje Bach. Evenwel op piano, wat voor velen nog altijd heiligschennis is. Daarnaast speelde Louis Pas echter ook werk van romantische componisten, wat velen opnieuw verzoende met de majestueuze klank van de Bösendorffer-piano. ★ Muziek ook in de Minnemeers waar acteur Brecht Callewaert zijn luisterliedjes bracht, aan de piano begeleid door Tom Van der Schueren. Het was op dat moment al een dikke tien jaar geleden dat Gentenaar Peter Colpaert de elpee « Het luisterlied zal niet meer sterven » uitbracht in een periode dat het genre al enige jaren goed en wel dood en begraven was. Ik heb de indruk dat dit nog altijd zo is, al deed Brecht Callewaert zijn best om het tegendeel te bewijzen. Zijn masturbatielied is een « hit » in het genre. (RDS in HLN, 5/6/1998)