Cabaret: het verschil tussen zedenpreek en satire

Cabaret: het verschil tussen zedenpreek en satire

Alhoewel ik helemaal niks heb tegen standup-comedians als Wim Helsen of zelfs Raf Coppens of Geert Hoste, toch verkies ik de meer subtiele toets van iemand als Herman Finkers. Vandaag viert hij zijn 65ste verjaardag.

Zowel Koningin Elisabeth als William Shakespeare waren grote fans van Richard Tarlton, die o.a. de komische rollen speelde in de eerste stukken van Old Will. Hij mocht daarbij veelvuldig improviseren, eigen grappen toevoegen en commentaar op het stuk geven. Hij stond als het ware tussen de acteur en het publiek als “opwarmer”. Dat leverde hem in de geschiedenisboeken een vermelding op als de eerste clown. Maar kan hij niet met evenveel recht de eerste cabaretier worden genoemd?
Akkoord, een cabaretier wordt verondersteld kritische commentaren te spuien en het feit dat the virgin queen een fan van hem was, zou er dan kunnen op wijzen dat hij op dat vlak tekortschoot. Maar hadden de narren in het algemeen niet dergelijke functie en konden zij desondanks (meestal) niet van een rustige oude dag genieten? Misschien kon Lizzy best wel tegen een stootje.
Anderzijds sluit Tarlton ook duidelijk aan bij de traditie van de middeleeuwse jongleurs, die niet louter kunstenmakers waren, zoals het woord nu nog zegt, maar die ook rad van tong waren en daarmee de adel en de geestelijkheid op de korrel namen. Aangezien zij geen koninklijke bescherming genoten, liep het voor hen wel vaak slecht af, zoals we o.m. uit “Mistero buffo” konden leren.
Om aan mogelijke vervolging te ontkomen, leidden zij een zwervend bestaan en gingen als het ware geruisloos over in markt- en straatzangers, die niet alleen de Bavo Claesen uit voorbije eeuwen waren, maar die hun verslag van de moord in Zeveneken of het droeve bestaan van het kind van Napoleon de Grote nog altijd met de nodige maatschappijkritiek kruidden, denken we maar aan de Gentenaar Karel Waeri, zoals we die in het begin van de jaren zeventig leerden kennen dankzij Walter De Buck.
Maar ook dat kon natuurlijk niet blijven duren. Het ontstaan van het cabaret wordt dan ook meestal gesitueerd rond de eeuwwisseling, toen de markt- en straatzangers onder dwang van de toenemende politie-verorderingen hun zwerversbestaan opgaven en een onderkomen zochten in de kroegen. Een voordeel daarvan was wel dat ze daar met een meer gemotiveerd publiek te maken kregen, zodat ze in dialoog met dat publiek hun onderwerpen steeds preciezer en vinniger gingen benaderen.
Daarnaast wordt ook vaak verwezen naar het in Frankrijk gegroeide “chanson littéraire”, om meer precies te zijn naar Parijs, waar in 1881 het café-chantant “Le chat noir” werd geopend. Daar leefde ook nog de geest van Pierre-Jean de Béranger, de zanger van de Commune.
De Nederlandse zanger-pianist Eduard Jacobs (1868-1914) bracht de Parijse traditie naar Amsterdam. Hij had een tijdlang als pianist gewerkt in de “Moulin Rouge”, maar dat was een weinig voldoening gevende bezigheid, zodat hij deze compenseerde door geregeld een bezoek te brengen aan “Le Chat Noir”, waar hij Aristide Bruant en andere grootheden aan het werk zag. (Later kwam er ook in Brussel een “Chat noir”, volgens Luc Saffloer bevolkt door een bourgeoispubliek.)
De geboorte van de Nederlandse kleinkunst wordt dan ook meestal gesitueerd in 1895, toen Jacobs zich in een Amsterdamse kroeg in de Quellijnstraat achter de piano zette en er enkele van de liedjes zong die hij in Parijs gehoord had. Het leverde hem een vast engagement op en zo ontwikkelde hij een eigen Nederlandstalig repertoire dat naar het Parijse voorbeeld hoofdzakelijk agressief, hekelend en vooral actueel was. Het beroemde theater Carré zou in september 1906 volgen, maar zou zich oorspronkelijk op revues concentreren.
Met de moord op Jean-Louis Pisuisse (°1880) in 1927 (hij werd neergeschoten door collega Tjakko Kuiper die verliefd was op diens vrouw; ook de vrouw overleed aan haar verwondingen en Kuiper pleegde zelfmoord) had het er even de schijn van dat ook het genre was vermoord (Koos Speenhoff startte dat jaar b.v. het eerste kleinkunst-weekblad maar ging failliet), maar op het dieptepunt van de crisisjaren dertig zorgde Louis Davids ervoor (o.a. met zijn “Kleine burgerman”) dat het Nederlandse cabaret toch opnieuw een hoogtepunt kende. Tegelijk kregen immers ook de jonge Wim Kan en Toon Hermans (1916-2000) belangstelling voor het genre en maakte de secretaris van Louis Davids, een zekere Wim Sonneveld (1917-1974), zijn debuut. En er was natuurlijk Fien de la Mar (1898-1965).
De meeste teksten van die andere legende, Louis Davids, werden geleverd door Jacques van Tol die voor Wim Sonneveld ook “Ome Thijs” schreef en voor Lou Bandy “Wie heeft er suiker in de erwtensoep gedaan?”, maar voor de 35 liedjes van Davids kreeg hij (op één na) geen “credits”. Waarom is pas min of meer duidelijk geworden in 1992. Toen schreef Henk van Gelder het boek “De spookschrijver”, waaruit blijkt dat van Tol tijdens de oorlog zijn medewerking verleende aan het anti-semitische Zondagmiddagcabaret van Paulus de Ruiter, waardoor hij na de bevrijding drieëneenhalf jaar vast zat in landverraderskampen. Was van Tol antisemiet geworden wegens de behandeling door Davids?
De Duitse bezetting was natuurlijk nefast voor kritisch cabaret. Louis Davids was tevens joods, maar hij heeft het allemaal niet meer moeten meemaken, aangezien hij op 1 juli 1939 stierf aan een astma-aanval. Toch had hij in 1947 nog een “hit”, namelijk “De Voetbalmatch”.
Koos Speenhoff van zijn kant werd lid van de NSB. Hij stierf in 1945 op 76-jarige leeftijd, zodat hij aan vervolging ontkwam, maar toch zette de haatcampagne die erop volgde, de klok weer achteruit.
VLAANDEREN
In Vlaanderen waren er in die tijd nog een echte cabaretzalen. De Antwerpenaar Frans Lamoen (afkomstig uit de Burggracht), die rond de eeuwwisseling door sommigen als eerste Vlaamse “cabaretier” wordt bestempeld, trad in Vlaanderen vooral op tijdens zogenaamde “bonte avonden”.
Tussen de twee wereldoorlogen heeft ook Willy Vervoort in Antwerpen geprobeerd om het Hollandse cabaret na te bootsen, maar het volk vroeg amusement en dat kreeg het ook. Na de Tweede Wereldoorlog leefde dit voort in duo’s als Theo Van den Bosch en Suzy Marleen, Charles Janssens en Co Flower, Jef Burm en Denise Deweerdt. Daarbij zocht de underdog, de gefrustreerde kleine man, via (vaak grove) humor een uitlaatklep voor z’n moeilijkheden, wat soms wel wat maatschappijkritiek inhield, maar dan toch eerder zoals we dat nu b.v. van Urbanus gewend zijn. De “Cyrano” van Anton Peters kwam het echte cabaret nog het meest nabij en die mocht ook soms satire op televisie brengen. Medewerker Jef Burm getuigt echter: “Voor mij is de BRTN nog altijd een Belgische zender, waar men toevallig Nederlands spreekt. Dat was zo al in de tijd dat ik met Anton Peters aan cabaret deed. Toen ook al mocht aan een massa heilige huisjes niet geraakt worden, zodat we er uiteindelijk beter mee konden stoppen. Nog niet zoveel jaren geleden is TV-touché ook moeten stoppen omdat de politici er niet tegen konden. De tijden veranderen dus nauwelijks.” (GVA, 3/4/93)
In “Cyrano” werkten ook The Woodpeckers. De gebroeders Cassiers (Jef, 1929-1987, en çois, 1927-1971) noemden zich zo vanaf 1948, omdat ze bij het opkomen als thema “The woodpecker song” van The Andrew Sisters hadden. Een andere medewerkster was Ivonne Lex. In “Onze Tijd” vertelt ze daarover: “Ik ben kort na de oorlog getrouwd, in de bloeitijd van het existentialisme en Saint-Germain-des-Prés. Ik was daar wèg van en ik begon mijn eigen liedjes te schrijven, die ik zelf op muziek zette. En toen Anton Peters met zijn Cyrano-cabaret begon, bleek wat ik deed precies wat hij zocht. Toen is Ivonne Lex geboren, naar mijn man Alex, die ik altijd Lex noemde. Enfin, na optredens in de Cyrano volgden er in de Ancienne Belgique, en van dan af bleven de aanbiedingen toestromen. Van het Palladium in Düsseldorf ging ik naar Hamburg, dan Keulen, Travemünde, Kopenhagen… Toen begon ik contracten te krijgen voor Le Casino du Liban in Beiroet, voor het Piramidenhotel in Kaïro en zelfs voor La vie en rose in New York. Maar intussen had ik mijn zoon Paul gekregen en ik vond dat ik maar eens moest kiezen.” Het werd dus toneel. Er is echter ook een andere versie. Sedert de oorlog mocht zij geen toneel meer spelen en was dus noodgedwongen al die tijd in het cabaret actief. Hierover schrijft Bert Verhoye (in HLN 12/5/1999): “Voor de rest ken ik Blankenberge van wijlen een soortement kleinkunsttheater dat werd uitgebaat door de bolronde Anton Peeters. Elke zomer verdreef de kleinkunstenaar er gedurende enkele maanden de toeristen middels onaangename sketches, onnozele liedjes en ironisch bedoelde verhalen waar geen touw aan vast te knopen was. Vaak liet hij zich terzake begeleiden door Ivonne Lex, in die dagen een grote dame van het Vlaamse theater genoemd. Gelukkig was er toen niet veel nodig om een grote dame van het Vlaams theater te wezen. Een decolleté en een huig-r volstonden meestal.”
MAATSCHAPPIJKRITIEK
Het wachten duurt dus eigenlijk nog tot in 1958 Frans Buyens het cabaret-theater “De koperen haan” opent vooraleer men van “links” cabaret kon spreken. Uiteraard schoof het per definitie kritische cabaret in de jaren zestig nog meer naar links op het politieke spectrum. “Een naam als Don Quishocking illustreert trouwens de bedoelingen van het cabaret in de jaren van de Grote Verandering,” aldus Walter Schelfhout en Roger Berckmoes in “Aktief”. “De jaren zeventig echter worden alom getypeerd als het decennium van de vervlakking, de matheid, de onverschilligheid op maatschappelijk gebied, het ik-tijdperk. Geen politiek is de meest verkochte slogan. Men gaat naar de schouwburg voor de gezelligheid en om mensen te ontmoeten. Als je vroeger cabaret wilde volgen, moest je goed op de hoogte zijn van het wereldgebeuren en de allernieuwste ontwikkelingen in de maatschappij. Nu hoeft cabaret niet meer op de actualiteit in te spelen. Nu lacht men liever om iemands leed of hebbelijkheden. Sommigen wijten de vervlakking aan de democratiseringsgolf. Men is bang nog iets van het publiek te eisen. Men heeft een ijzige schrik voor elitair te worden uitgescholden. Dus maakt men het wat gemakkelijker, wat volkser. Geloofwaardiger lijkt ons dat de crisis in het cabaret niet meer of niet minder is dan een weerspiegeling van de crisis in de maatschappij. Er heerst een gevoel van onmacht. Onmacht tegenover de verrechtsing, tegenover onsympathieke politieke beslissingen, tegenover een dreigende noodsituatie. Bouwen aan de maatschappij van morgen wekt alleen nog een grijnslach op. Het kan dan ook niet anders of de steunpilaren van het cabaret moeten vallen: ironie en satire gestoeld op de ernst van de maatschappelijke werkelijkheid. In de plaats van ergernis en woede met de omgeving is een soort nihilisme gekomen.”
Hierover Paul Van Vliet, zelf cabaretier, in “Spiraal-Flash” van november 1979: “Er is een verschil tussen een zedenmeester en een satiricus. Een zedenmeester heeft zijn woede nog niet verwerkt en preekt vanuit een soort heilige toorn, terwijl naar mijn gevoel een rijpe satiricus zijn woede al heeft verwerkt en daarboven staat. Hij vertaalt dit het liefst met humor naar zijn publiek toe. En daar komen we dan op het gebied van Talent. En het beschikbare talent voor dàt vak is hier niet voldoende aanwezig. Heel wat mensen die zich onder de noemer cabaretier of satiricus of politiek geëngageerd cabaret opstellen, hebben gewoon niet genoeg talent om dat hele moeilijke vak te beoefenen. Daar tegenover staan dan Bram en Freek. Die hadden een heel nieuwe vorm van satire uitgevonden, althans Freek. Die is in zijn laatste programma’s veel meer clown, heel theatraal, heel komisch in zekere zin, en is daardoor ook verder verwijderd geraakt van Bram, die strenger is in zijn opvattingen hoe geëngageerd en hoe politiek cabaret moet zijn. Eén van de redenen van hun breuk. Zij hebben het talent dus wél, maar zij houden ermee op, tenminste onder een gezamelijke noemer.”
Zelf is Paul Van Vliet de tegenvoeter van Freek De Jonge. Inderdaad, van Vliet is minder geestig, minder geëngageerd. Sentimenteler en meer de poëtische kant op. Boeiend? Dat hangt af van de persoonlijke smaak, maar erg professioneel gebracht is het zeker. Geen haperingen, geen lacunes, iets té vlot misschien? Knap maakwerk, snitpak op maat gesneden. Scènes “uit het leven gegrepen”: partnerruil, spreekbeurt van TV-verslaafde schooljongen, pittoreske armoede, het reservaat (stijl Godfried Bomans), mijn dood (zelfrelativering). liedjes over de Hollanders (knipoogjes naar Vlaanderen), de liefde en de warme menselijkheid natuurlijk, vrijblijvende waarschuwingen ook tegen de teloorgang en de wereldpolitiek, maar vooral een boodschap van vertrouwen. Conférences rond het thema schuldgevoel, het moderne onderwijs (foei!), het gezin, de middelmatigheid. Alles zonder enig sarcasme of cynisme, gestroomlijnd zacht over de hoofden neerdwarrelend. Geen schokken, geen échte prikken. Vele typetjes langs hun klein-menselijke kant bekeken, wat ze eerder meewarig en dus algemeen-menselijk maakt dan afstotelijk en vatbaar voor kritiek. “Voor de middenstanders onder ons,” zo besluit Jo Sneppe in de Rode Vaan nr.50 van 1982.
Nog in november 1979 zette ook het cabaret Ivo De Wijs er een punt achter. “Alleen Koot en Bie boeren nog voort. Zij zijn zowat de enigen die hun onmacht tegen maatschappelijke veranderingen nog altijd met harde humor verwoorden. En ze brengen het met kwaliteit en allure. Hopelijk blijft de kortsluiting met het publiek nog wat uit.” (Schelfhout & Berckmoes)
Een jaar eerder had in Heist wel Toast (Ronald Van Rillaer en Walter Temmerman) het Humorfestival gewonnen en met zijn Krisiscabaret zal Van Rillaer in de jaren zeventig dan toch tegen het tij in roeien. In het midden van de jaren tachtig is hij het die de figuur van Frans Lamoen opnieuw op de voorgrond brengt, via een stuk in het Merksems Kamertheater vertolkt door voormalig operazanger Leo Brant. Maar in het midden van de jaren negentig deemstert hij weg als Lambik in de musical “Suske en Wiske”.
Nog in ’79 werd de Bockworkshop (met o.a. Dré Steemans, alias Felice Damiano) laureaat van het Camerettenfestival in Delft, samen met Sam Bogaerts en Lukas Vandervost. “Dat was een erg belangrijke stap,” zegt Dré, “in die zin dat het de Vlamingen waren die de visie op cabaret verlegden.”
En er was het radioprogramma “Dagboek” van de in 1993 overleden Jan Geysen, waarvoor Raymond van het Groenewoud een vijftigtal liederen schrijft. Daaraan werkten o.a. ook Piet Piryns en Bert Verhoye mee. Deze laatste vertelde me in 1978 over deze samenwerking: “Vlaams cabaret bestaat niet, man! Kijk maar naar het succes dat een kwal als Raymond van het Groenewoud heeft. Wat kàn die jongen? Niks! (…) Toen we een pianist nodig hadden, werd Van het Groenewoud hiervoor aangetrokken. Af en toe wou hij dan tussendoor ook eens een nummer brengen, maar telkens werden die door Geysen naar de papiermand verwezen. En nu staat hij met diezelfde teksten nummer één!”
Alhoewel men zou kunnen aannemen dat dergelijke woorden bij mij niet in goede aarde zouden vallen, is het niemand minder dan mijn collega Jan Mestdagh die in diezelfde periode onder de titel “Vrijzinnig cabaret – is dit een grap of om te huilen?” brandhout maakt van Verhoye zelf in De Rode Vaan. Het betrof het programma “Des avonds lokken ons blote dans en felle muziek”, dat speciaal werd opgezet voor het Jaar van de Vrijzinnigheid. Jan vliegt er onmiddellijk in: “Zeggen wij meteen dat de Zwarte Komedie ons weinig meer gebracht heeft dan Doffe Ellende. Het spektakel is een weinig appetijtelijke ratjetoe van met holle slogans gelardeerde geestloosheid. Goed cabaret kan alleen maar ontstaan vanuit een reële menselijke gedrevenheid, maar deze ontbreekt bij Verhoye totaal. Hij heeft er zich dan maar toe beperkt de meest uiteenlopende headlines van de actualiteit te bestrooien met de meest disparate grappen, die zelden geestig maar dikwijls vulgair zijn.”
En zo gaat hij nog een tijdje door tot hij tot het besluit komt: “We kunnen de Unie van Vrijzinnige Verenigingen alleen maar de raad geven dit spektakel terug te laten glijden in het Niets, waaruit het nimmer had mogen opduiken. Dit is niet alleen een kwestie van welbegrepen eigenbelang, maar van elementair zelfrespect.”
En enige tijd later werd dit beaamd door een andere medewerker van De Rode Vaan (wiens of wier naam ik u helaas schuldig moet blijven) n.a.v. “Fin de Siècle” in première, ook gekend onder de benaming “Café Paniek II”: “Indien de kwaliteit van de teksten van hetzelfde niveau was geweest als die van het acteer- en satirische talent van de spelers, zouden we hier met een superieure productie te maken hebben gehad, waarvoor het dit seizoen storm zou hebben gelopen in Vlaanderen. Helaas zijn de teksten vaak platvloers, de humor ervan grof en soms zelfs pijnlijk misplaatst. Toch kun je als toeschouwer niet nalaten te lachen of je te amuseren. Dit komt door het overweldigend talent van vooral Max Schnur, Mitta Van der Maat en Alida Neslo: een superieur trio. Ook Chris Cauwenberghs levert een uitstekende prestatie en de ‘gewenste vreemdeling’ Abdelkader Zahnoun weet met zijn gevoelige luitspel te ontroeren, te vertederen.”
DE VIEZE GASTEN
Ook Vuile Mong heeft een evolutie doorgemaakt: “Onze groep is een goede barometer wat sociale conflicten aangaat, gewoon door de oproepen die we krijgen om deel te nemen aan allerlei acties. En daar zie je een enorme evolutie in. Tot het einde van de jaren zeventig kunnen we zeggen dat de acties waartoe we ons steentje hadden bijgedragen op een paar uitzonderingen na allemaal een positief resultaat hadden geboekt. Denk maar aan de lock-out bij Boel, aan de acties tegen mevrouw Wens van Vrij en Vrolijk, enz. Vanaf 1979 is het echter een ellenlange lijst van acties, waarbij stuk voor stuk de eisen niet werden ingewilligd. In ’81 werden bij Boel uiteindelijk tóch 128 mensen ontslagen, bij Siemens werd ook geen enkel ontslag ingetrokken, bij Bell-Telephone zijn wel degelijk 1.100 mensen afgevoerd ondanks het protest, noem maar op.”
“De crisis in de jaren zeventig heeft natuurlijk een grote domper gezet op het optimisme. De grote standpunten van de vakbondswerking werden ingetrokken, de platformen schrompelden ineen tot louter een tewerkstellingsbeleid. Het was al goed dat de mensen konden blijven werken, de fabriek mocht stinken of wapens produceren, dat deed er niet toe. En vanuit liberale hoek kwam er steeds meer verzet tegen de welvaartstaat, men vond dat de mensen teveel in de watten werden gelegd, wat onzin was, want dat is in feite nooit gebeurd. Die opvatting weerspiegelde zich ook op het culturele vlak: subsidies werden ingetrokken en sponsoring ging enkel naar prestigeprojecten. Cultuur in de wijken, een Amsterdams project binnen welk kader wij heel veel hebben opgetreden, werd opgedoekt, maar men heeft wel een Stopera gebouwd die miljarden kost en waar elke productie tot in de miljoenen loopt.”

“Ook bij de zogenaamde intellectuelen is er een wijziging opgetreden. Eerst was vormingstheater hele­maal o.k., dan vond men bij mislukte voorstellingen wel eens de term mislukt vormingstheater terug en nu is vormingstheater tout court een scheldwoord geworden. Met als gevolg dat wij nu 60, 70, 80 keer ons cabaretprogramma spelen van Groningen tot in de Ardennen. Zo’n cabaretprogramma evolueert voortdurend, maar toch niet zoveel als we oorspronkelijk hadden bedoeld. De nieuwe dingen die we erin steken, vliegen er eerlijk gezegd dikwijls ook opnieuw het eerste uit. Dat heb ik vroeger ook nog meege­maakt: als je een programma hebt, dat goed loopt dan is het moeilijk om daar iets uit te halen en iets nieuws in te bren­gen, want dan begint dat opeens te wringen en te knarsen. Maar het materiaal is niet weggegooid, het is immers wel goed, het zit alleen niet op z’n plaats. We sparen het dan liever op voor een totaal nieuw programma. De ideeën blijven immers maar komen. Daarvoor hoef je alleen nog maar de krant te lezen.”
“Met onze cabaretprogramma’s spreken we publieksgroepen aan die van het ontstaan van de Vieze Gasten niets meer afweten. Ook de organisatoren zijn veranderd. We hebben nu heel veel schoolvoorstellingen om te beginnen, iets wat vroeger ondenk­baar was. De grote ommekeer is er gekomen met Over de schreef, wat in feite samenvalt met de verkiezingen die als Zwarte Zondag de geschiedenis zijn ingegaan.”

STAND-UP
Anderzijds is het jeugdhuiscircuit wel weggevallen, zodat er b.v. voor stand-up comedians een grote kloof gaapt tussen het café en het cultureel centrum.
En hoe zit het in de jaren negentig? Als ik tegen Yolanda Mergler, de programmatrice van het Zuidlandtheater, zeg dat het cabaret dood is, dan ontkent ze dat ten stelligste: het is juist de grote trekpleister voor haar theater in Terneuzen. Als ik mezelf corrigeer en ervan maak dat het politieke cabaret dood is, treedt ze me wel bij. “Alhoewel,” zo vervolgt ze aarzelend, “eigenlijk zou men van Hans Teeuwen kunnen zeggen dat hij politiek cabaret brengt. Alleen… hij vertelt erg rechtse grappen. Racistische b.v., of over werklozen. Zodat sommige mensen zelfs de zaal verlaten. Maar bij de meesten heeft hij wel succes…”
Over zijn “Spiksplinter”-tournee vertelt Teeuwen in Humo van 19 april 2011: “Sommige recensenten vinden dat ik mezelf herhaal. Dezelfde mensen, doorgaans, die vinden dat cabaret dient om het linkse evangelie te prediken – iets waar ik bepaald geen zin in heb. Zij vinden het een teken van volwassenheid als je op gezette tijden de humor onderbreekt om een ernstig liedje te zingen over een Afghaanse vrouw met één been die zich naar een waterput sleept. Laat ik vooral geen namen noemen, maar als ik collega-cabaretiers hoor zeggen dat ze ‘de verdieping gaan opzoeken’, dan weet je dat het uit is met de pret.”
Laat ik vooral geen namen noemen, maar in 1999 programmeerde het Zuidlandtheater een optreden van Tim van der Sluijs (“Koppensnellen”) dat zeer expliciet werd aangekondigd als “een ouderwets avondje politiek, actueel en geëngageerd cabaret”
Zou dit vergelijkbaar zijn met wat in Vlaanderen de jongste jaren het fenomeen Geert Hoste doet? Al een paar jaar is hij tijdens de Gentse Feesten iedere avond van de partij en de zaal is iedere avond uitverkocht. “Samen met Pierke Pierlala is dit het populairste programma van de Feesten,” zegt de conférencier in alle eenvoud. En meteen merkt hij ook op dat Pierke misschien meer de Gentenaars zelf en hijzelf de feestvierders van buiten Gent aantrekt. “Omdat ze jou tenminste kunnen verstaan,” zeg ik. “Dat is toch de bedoeling,” monkelt hij.
KOMMIL FOO
Ook voor het programma van Kommil Foo, dat in Arca aan Hoste voorafging, liep het storm. Blijkbaar blijft hun populariteit uit “Morgen maandag” nog een tijdje doorwerken. Terecht, want hun programma “Neandertaal” kreeg een zeer verdiende staande ovatie. Absurditeit mag dan nog de plaats ingenomen hebben van politieke statements, de twee broertjes proberen toch de goegemeente ook te shockeren, vooral op het vlak van seks & religie. Maar het blijft op de eerste plaats entertainment. Dat geldt ook voor de groep Ardense Hesp met “Voor vrijheid en voor pindakaas” en voor “Circus Bulderdrang in space”: negen maffe kerels (zes muzikanten, twee acteurs en een dichter) in strijd tegen hypocrisie en conformisme, zo omschrijven ze zichzelf.
Kommil Foo is natuurlijk niet de eerste cabaretgroep die visuele humor brengt. Vóór hen was er al de Nieuwe Snaar en ook een groep waarvan de naam stilaan door de vergetelheid is ondergesneeuwd, Toost. Misschien is het juist vanwege die « visuele humor » dat het tamelijk onbegrijpelijk is waarom een live-optreden van Toost tot een plaatkant werd geperst. Al is de studiokant eerlijk gezegd eveneens een raadsel waarom dit nou zo nodig hoefde. (Toost, 150 jaar België, GIP 55.592).
Op de oneven dagen tijdens de Gentse Feesten was verder “Het feest van angst en pijn” te zien, woordtheater op basis van Paul van Ostayen, terwijl op de even dagen een “Dame blanche” werd geserveerd. De daders waren wel twee keer dezelfde, namelijk Bart Cafmeyer, An Deryckere en Robrecht Vanhuyse. David Dermez en Geert Hautekiet daarentegen hadden hun theatertent opgeslagen in het François Laurentinstituut (tussen Onderstraat en Hoogpoort). De eerste bracht daar iedere avond zijn cabaretprogramma “Le dernier Flamand”, de tweede volgde hem op met een liedjesprogramma dat de toepasselijke benaming “Dorst” meekreeg. En in het Burgcentrum (Burgstraat) bracht cabaretier Bruno De Lille iedere avond zijn programma “Allez Ali”, over Ali, de eerste zwarte koning van België.
Voor de Gentse Feesten 1995 werd de Jozef K-theaterboot speciaal opgekalefaterd, zodat hij helemaal geschikt was om theater te brengen in volwaardige omstandigheden. “Schipper” Lieven Hostens bracht er met zijn eigen Ridders van de Seine iedere namiddag een programma onder de titel “Balder en Balder” en met als thema leefmilieu en grondspeculatie. De boot staat tijdens het schooljaar immers vaak ter beschikking van scholen, die ermee een tochtje kunnen maken en zo aanschouwelijk de toestand van onze waterlopen aan de leerlingen duidelijk maken. Tegelijk krijgen die dan enkele dramalessen in de maag gesplitst. De nadruk lag echter uiteraard op het avondprogramma met afwisselend een optreden van Fritz Van den Heuvel en van de Schedelgeboorten. Het “weekbladverschijnsel” Fritz van den Heuvel is als droogkomiek vooral bekend door zijn strips in “Humo”, zoals “De vermaledijde daders”. De humor is daarbij meestal gebaseerd op letterlijk opgevatte beeldspraak en dat is ook het handelsmerk voor het cabaretprogramma geworden. In 1994 kaapte Van den Heuvel de Humorologieprijs in Marke weg en nu is hij eindelijk opnieuw in “zijn eigen” Gent te gast met zijn eerste “avondlullend” programma, “Grand Cru”. Van den Heuvel is ook een voorbeeld van het feit dat bij cabaret de zang ondergeschikt is aan het woord. Bij cabaret dat inspeelt op de actualiteit (vroeger zou men dat “politiek” cabaret genoemd hebben) wordt dat element zelfs meestal gewoon achterwege gelaten (denk aan Geert Hoste, zijn hilarische imitatie van Isabelle A. niet meegeteld).
De Schedelgeboorten van hun kant was als Gentse groep de revelatie van de Feesten van 1994, toen zij in de Spiegeltent vriend en vijand verrasten met een repertoire dat vier maanden later zou uitmonden in hun eerste CD, “Strofisch gevarieerd”. Ondertussen zouden ze ook al een opvolger ingeblikt hebben. Tijdens de Feesten kwamen zij “Boven water” met een programma dat dan ook deze naam meekreeg. Vergelijkingen zijn in dergelijke omstandigheden meestal zinloos maar namen als Raymond van het Groenewoud, Kamagurka of de Nieuwe Snaar duiken toch geregeld op. Anderzijds kan het niet anders dat het met een Amerikaanse zangeres (Cindy Barg) en een Engelse gitarist (Nick Jury) toch weer anders dan deze geciteerde grootheden klinkt. De namen van de andere groepsleden klinken meer vertrouwd in de oren: Geert Dauwe, Rik Tans, Wouter Van Lierde en Jan Carpentier. Barmannen, postbodes, ja zelfs rockzangers zijn niet veilig voor de Schedelgeboorten, die dieper willen boren zonder daarom zwaar op de hand te worden.
Nigel Williams is een exponent van Bonjour Micro, de vlag waaronder XL-Productions sinds een aantal jaren stand-up comedy talent verzamelt en in alle uithoeken van het land de lachspieren tergt. In Comedy Café Buster op de Grote Markt te Antwerpen werd hij ontdekt door Urbanus en de jury van Humo’s Comedy Cup Finale 1999 liet zich zeer lovend uit over zijn performance, in die mate dat hij een jaar later de hoofdvogel op zijn hoed mocht steken. Hij jongleert gretig met grappen over vliegangst, anti-rokers, Steinerscholen, hooliganisme, stratenplannen, politiek vluchtelingen, morning-after pil voor mannen. Als trouwens stand-up de rock’n’roll van de humor wordt genoemd, is cabaret dan de klassieke muziek?

Lees verder “Cabaret: het verschil tussen zedenpreek en satire”

Bert Verhoye (1945-2019)

Bert Verhoye (1945-2019)

De Antwerpse journalist, columnist en theatermaker Bert Verhoye (foto VRT) is overleden. Hij was 74 jaar. Hij was één van de eerste mensen die ik heb geïnterviewd. Zoals men hieronder kan zien, was dat niet bepaald een prettige ervaring, maar toch was ik een tiental jaren later, toen ikzelf net als hij voor Het Laatste Nieuws werkte en ik dus een gratis abonnement op dit blad kreeg, een fan van zijn rubriekje “Minimaal”. Vooral de manier waarop hij tegen dingen waaraan hij een hekel had (beiaardmuziek, augurken, postmodernisme…) te keer ging vond ik hilarisch.

Lees verder “Bert Verhoye (1945-2019)”

Veertig jaar geleden: “Er is nog veel leed op de prairie”

Veertig jaar geleden: “Er is nog veel leed op de prairie”

Veertig jaar geleden ging ik in het Gentse Arenatheater naar “Er is nog veel leed op de prairie” kijken, een voorstelling van Bert Verhoye. Na afloop had ik in de foyer een gesprek met de auteur dat onder de titel “Maar Vlaams cabaret bestaat niet, man!” in De Rode Vaan is verschenen.Na afloop van de première van “Er is nog veel leed in de prairie” in het Gentse Arenatheater hadden we een gesprek met de auteur Bert Verhoye, een man die sedert zijn berucht Verschaeve-stuk zelden uit de actualiteit is geweest. Dit misschien vooral vanwege zijn flair voor het persmedium (Verhoye is zelf journalist bij “De Nieuwe Gazet”), een flair waarvan ook dit gesprek niet gespaard bleef.
Specifiek over « De Prairie » hebben we het niet gehad. Best misschien, want ondertussen werd het stuk van de affiche genomen omdat het volgens Arena-directeur Jacques Veys niet beantwoordde aan de verwachtingen. Persoonlijk vond ik het ding niet slecht. Alleen… het was geen cabaret.
VERHOYE : Vlaams cabaret bestaat niet. Cabaret en kleinkunst zijn typisch Hollandse begrippen : net zoals in de plastische kunst “schildert” men kleine, huiselijke tafereeltjes. Klein-kunst dus. Agressieve vormen van cabaret zie je haast niet meer, alleen Neerlands Hoop nog. Maar tussen een Henk Elsink en een Henk van Montfoort bijvoorbeeld zie ik geen enkel verschil.
— Je jongste producties (Medicine Show, Same Player Shoots Again) liepen steeds in Arena. Dit theater specialiseert zich vooral in musicals. Oefent dit genre dan ook invloed uit op jouw conceptie van cabaret?
VERHOYE
: Helemaal niet. We zijn gewoon te gast bij Arena. Onze volgende productie (“Ulrike in Wonderland”) zal trouwens in Antwerpen lopen. Samen met de mensen die nu ook meewerken aan de “Prairie” hebben we een nieuwe groep « De Zwarte Komedie » gesticht. Dat wij tot hiertoe steeds terecht konden in Arena, is wellicht gewoon omdat directeur Veys vond dat wij in Arena’s kraam pasten en omgekeerd waren wij blij met de technische accommodatie. Maar ik zou mijn eigen stukken geen “cabaret” willen noemen, eerder “spektakel”. Vandaar dat ik er Frankie March bij haal om Elvis Presley te imiteren. En wat amateurisme hoort er naast de persiflages ook nog bij,
— Dat amateurisme en een voorliefde voor parodieën maken je zo’n beetje de tegenhanger van Vuile Mong. Bij Mong neemt men dit er graag bij omdat hij op een arbeiderspubliek mikt. Jij speelt daarentegen voor snobs en “intellectuelen”…
VERHOYE
: Dat is niet waar! Snobs hàten mij.
– Op welk publiek mik jij dan?
VERHOYE
: Ik “mik” op geen publiek. Het publiek publiek is geen schietschijf. Als er publiek is, is het O.K. Vuile Mong heb ik anderzijds slechts één keer gezien, ik vond het gesubsidieerde flauwe kul.
– Je gaat me toch niet zeggen dat je niet een bepaald publiek voor ogen hebt als je iets schrijft ?
VERHOYE
: Toch wel. Luister, ik ben journalist…
– Voor een liberale krant…
VERHOYE
: Inderdaad, “liberaal”, maar niet PVV. Ik heb geen partijkaart. Maar goed, op die manier word je dus geconfronteerd met de actualiteit en die kan je maar tot op een bepaalde hoogte verwerken in je artikels. Je kan bijvoorbeeld wel schrijven hoeveel doden er hier of daar gevallen zijn, maar niet de tragiek die daarachter schuilt. Dàt wil ik dus in mijn werk uiten.
– Ben je door de rellen rond “Verschaeve” niet een tijdlang ten onrechte in de linkse hoek verzeild geraakt?
VERHOYE
: Wat is “links”? Kan jij me dat vertellen? Ik kan je echter wel vertellen wat “rechts” is. In mijn werk zit een
eerlijke sociale bewogenheid voor bejaarden, gehandikapten enz.
— Inderdaad, dit wil ik wel op je krediet-zijde schrijven. In de “Prairie” bijvoorbeeld zit een zeer sterke aanklacht tegen de CVP-staat.
VERHOYE
: Dat houdt me inderdaad sterk bezig. Ik vind dat alle vrijzinnigen, hun krachten zouden moeten bundelen tegen de dictatuur waarnaar de gewestvorming ons gaat leiden. Dan zal Vuile Mong trouwens ook kunnen fluiten naar zijn drie miljoen subsidies ! Vandaar dat ik ook voorstander ben van een samengaan van socialisten en liberalen in de regering.
– Zo ? En de economische politiek dan ?
VERHOYE
: Ik doe niet aan economie, ik doe aan theater. Ik dacht trouwens dat Willy Claes dat zou oplossen of vergis ik me ?
– Politiek cabaret niet beïnvloed door Bertolt Brecht lijkt me haast ondenkbaar…
VERHOYE
: Brecht is een kwal, een slecht auteur en een slecht ideoloog. Met slogans dien je de linkse zaak niet ! In september gaan wij een stuk brengen “Denk ik aan Duitsland tegen slapenstijd, dan ben ik urenlang m’n nachtrust kwijt”, met muziek van Eisler, Weill en Dessau, die allen met Brecht hebben gewerkt, maar op tekst van Tucholsky en Kästner, omdat deze veel beter zijn dan die van Brecht. Van Kästner brengen we trouwens een grandioze persiflage op “Soerabaya Jenny”. Maar de nadruk van het stuk ligt wel op de economische crisis, de inflatie, de werkloosheid en het opkomend fascisme.
– Ik zou nog even willen terugkeren op het onderscheid “liberaal” tegenover “P.V.V.-er zijn”. Grootjans zelf heeft toch in Spectator gezegd dat je meegewerkt hebt aan één van hun gastprogramma’s ?
VERHOYE
: Dat was voor het Willemsfonds en als je die uitzending niet gezien hebt, zou je er beter over zwijgen.
— Als men dan toch van Vlaams cabaret zou willen spreken…
VERHOYE
: Maar Vlaams cabaret bestaat niet, man ! Kijk maar naar het succes dat een kwal als Raymond van het Groenewoud heeft. Wat kan die jongen ? Niks ! Weet je wat ? Vijf jaar geleden deden wij voor de radio met Jan Geysen en Piet Piryns het cabaret “Sursum Corda” en toen hadden we een pianist nodig. Van het Groenewoud werd hiervoor aangetrokken. Af en toe wou hij dan tussendoor ook eens een nummer brengen, maar telkens werden die door Geysen naar de papiermand verwezen. En nu staat hij met diezelfde teksten nummer één !
— Jij werkt muzikaal vooral met Wim Huys, die ook de muziek heeft geschreven voor een reclamefilmpje voor het leger…
VERHOYE
: Het doet me plezier dat je ook Humo leest. Een CVP-blad overigens.
— Ze zullen blij zijn dat te vernemen, maar wil je me nu even laten uitspreken ? Ik meende te zeggen : als men dan toch van Vlaams cabaret zou willen spreken, dan moet men — ik denk vooral aan Vuile Mong, maar toch ook aan sommige sketches van jou — willen of niet de invloed onderkennen van een Gaston en Leo, een Theo van den Bosch, een Charel Janssens, of niet soms ? Ergert je dat ?
VERHOYE
: Welnee, de invloed van die mensen wordt alleen grof overschat. Iemand als Theo van den Bosch, die heeft nooit voor meer dan duizend mensen opgetreden, maar naar twee ploegen als Antwerp en Beerschot, die dan beide nog niet eens kunnen voetballen, daar komen wel vijftienduizend mensen naar zien. Theo van den Bosch en de rest interesseren mij niet. Ik heb er niks mee te maken. Herman Van Veen is mijn enige vriend — en dat is ook de enige die ervoor uit durft te komen.

foto
Lees verder “Veertig jaar geleden: “Er is nog veel leed op de prairie””