25 jaar geleden: cultuur in Gent (350)

25 jaar geleden: cultuur in Gent (350)

Het theaterseizoen loopt op z’n einde. En wie zal dat met deze temperaturen durven tegenspreken? Zelfs “Ten Oorlog” zou dan het onderspit moeten delven tegen de concurrentie van de terrasjes. Maar goed, het seizoen loopt dus op z’n einde, wat o.a. te merken is aan het feit dat 25 jaar geleden de laatste zolderhappening plaatsvond in Arca en men beloofde allerlei verrassingen. * Hopelijk wordt het echter geen “gezellig onderonsje dat ontaardt in een hilarische scheldpartij”. Of misschien juist wel, want zo trachtte althans Het Gevolg bezoekers te lokken voor hun voorstelling van “Aan het eind van de aspergetijd” in de Domzaal van Vooruit. * Qua sfeerschepping was dit zowat de vrouwelijke tegenhanger van “De Broers Geboers” in het Nieuwpoorttheater. * Toch werden in deze theatrale nadagen nog drie nieuwe producties op ons losgelaten: het NTG gaf een try-out van “Voorjaarsontwaken”, Dinska Bronska deed de Tinnen Pot aan met “De Wandelende Jood” en er was vooral Theater Antigone met “Ge moet niet per se ananas gegeten hebben” in de Veeartsenijschool. (RDS in HLN van 20/5/1998)

25 jaar geleden: cultuur in Gent (337)

25 jaar geleden: cultuur in Gent (337)

Met een naam als “De Rode Pomp” moet je wel op 1 mei verjaren. Vijf jaar reeds tracht “pompist” Dré Posman zijn slogan “dagelijks iets degelijks” waar te maken. Wat het “dagelijkse” betreft, zit hij “nog maar” op ongeveer één concert op twee dagen. Het “degelijke” is er wél al. Een concert in De Rode Pomp kan meestal zonder schroom worden aangeprezen. En om dit lustrum te vieren wordt natuurlijk een extra inspanning gedaan: vanaf vanavond tot en met zaterdag wordt er dagelijks degelijk gemusiceerd door bekende namen als Arco Baleno, het Goeyvaerts Consort, Marta Abraham & Renaat Beheydt en natuurlijk The Moscow Chamber Soloists, die op deze feestelijke gebeurtenis niet mochten ontbreken. * Verder zijn er dit verlengde weekend nog niet minder dan drie festivals in de Arteveldestad! Van overleg is er weer weinig sprake, maar kom, niet getreurd, we zullen ons vierendelen en iets trachten mee te pikken zowel van het muziekfestival “Vooruit Geluid”, het theaterfestival “Bl8k?” van Victoria en het Artscene anderstalig jeugdtheaterfestival in de Tinnen Pot. (RDS in HLN van 30/4/1998)

25 jaar geleden: Cultuur in Gent (219)

25 jaar geleden: Cultuur in Gent (219)

Wie « La clemenza di Tito » in de opera zag, weet dat tekstschrijver Metastasio geen dramaturg is, maar eerder een dichter. Wellicht is het lunchconcert met liederen van zijn hand, getoonzet o.m. door Mozart, maar ook door anderen (Schubert b.v.), daarom vandaag aantrekkelijker dan de opera zelf. * In Antwerpen verleende Schubert-specialist Jos Van Immerseel zijn medewerking aan een benefietconcert voor de Steinerschool omdat zijn zoontje daar school loopt. Hier wordt de school bevolkt door het nageslacht van Walter De Buck en daarom is hij de hoofdattractie, samen met de Circusschool, op de benefiet om 18 uur in de Kasteellaan. * Zuid-Afrika is « in » op het moment. Om 20 uur kan men in de Tinnen Pot het toneelstuk « Die Railway Man » bijwonen en om 22.30 uur is er in de Capitole Zuid-Afrikaanse hiphop met Black Noise. * Dit laatste uiteraard in het kader van het Time Festival, waar om 18.30 uur de meeste aandacht gaat naar Arne Sierens (foto Michiel Hendryckx via Wikipedia) zelf, die o.m. geflankeerd door Piet Piryns, vertelt over de meer « louche » geschiedenis van de Kuiperskaai. (HLN 7/11/1997)