35 jaar geleden: “Links en Unaniem nemen beste start”

35 jaar geleden: “Links en Unaniem nemen beste start”

Daags voor de start van het Belgische wielerseizoen waren 48 Vlaamse quizploegen bereid ook het Dendermondse quizgebeuren op gang te brengen. In de eivolle zaal van het Dendermondse V.T.I., ook de twee volgende vrijdagen plaats van de quizstrijd, startte vrijdag de zeventiende editie van het ‘Interprovinciaal Quiztornooi’. Een vol uur voor het eigenlijk quizzen liep de zaal al stilaan vol en vooral de nieuwe teams leken aanvankelijk wat onwennig midden al die drukte. Ook de quizavond zelf verliep voor de nieuwkomers niet zonder zorgen en de eerste tien plaatsen in de voorlopige rangschikking worden door oudgedienden van het tornooi bezet. Links en Unaniem, al lang actief op het Dendermonde quizpodium, speelden de eerste beurt erg sterk en zorgden al voor een kleine afscheiding.
Lees verder “35 jaar geleden: “Links en Unaniem nemen beste start””

35 jaar geleden: De Rode Vaan wint schiftingsronde van het Dendermonds quiztornooi

35 jaar geleden: De Rode Vaan wint schiftingsronde van het Dendermonds quiztornooi

Vandaag is het al 35 jaar geleden dat het fameuze jaarlijkse quiztornooi in Dendermonde schitterend van start ging voor de ploeg van De Rode Vaan, zoals mag blijken uit onderstaand artikel van Hugo Aerts uit De Voorpost. Aangezien er in dit artikel geen namen worden vermeld, zal ik dat zelf nog maar eens doen. Onze ploeg bestond eigenlijk uit twee duo’s, namelijk Jan Mestdagh en ikzelf, telkens met onze partner, die in beide gevallen Marijke heette. Aangezien de ploegen telkens uit vijf leden bestonden, vroeg de organisatie of wij ook nog Karin Story in onze ploeg wilden opnemen, aangezien zij als eenling had ingeschreven. Karin Story had dus eigenlijk niks met De Rode Vaan te maken, integendeel zelfs, zij kwam in die tijd op voor de Volksunie. Dat was zelfs nog bij de jongste verkiezingen het geval, maar nu dus uiteraard voor de N-VA. Ik had dus (bijna) dertig jaar na de feiten voor haar kunnen stemmen, maar ik heb het uiteindelijk toch maar bij een lijststem gehouden. Het dient wel gezegd dat Karin het net als ikzelf heel de wedstrijd heeft volgehouden, terwijl de anderen voor korte of langere tijd verdwenen. Dat we nadien niet meer de eerste plaats haalden, daar kunnen natuurlijk conclusies uit worden getrokken en ik ga die ook niet tegenspreken. Het was inderdaad Marijke Teughels aka Marijke Mestdagh die voor de meeste juiste antwoorden zorgde. Op de foto hierboven is ze echter al niet meer te zien, aangezien die van ongeveer halfweg de wedstrijd dateert. Wel zie je van links naar rechts: Stef Cockx, Jan Mestdagh, mezelf, Karin Story en Walter Schelfhout.
Lees verder “35 jaar geleden: De Rode Vaan wint schiftingsronde van het Dendermonds quiztornooi”

Sport Na Arbeid

86 sna met walter schelfhoutIn de jaren tachtig en zelfs tot het begin van de jaren negentig ben ik lid geweest van de Gentse wielertoeristenclub Sport Na Arbeid in de Ekkergemstraat. Eerst alleen, daarna samen met mijn kinderen en nog later met Walter Schelfhout en Luc Carnier. Ook Lidwine Desmet heb ik nog eens kunnen overhalen om mee te fietsen, maar, alhoewel ze dat uitstekend deed, ik kon haar toch niet zover krijgen dat ze ook lid wou worden.
Lees verder “Sport Na Arbeid”

Luc De Vos (1962-2014)

10 luc de vosIk was er vorig jaar niet bij op het Sint-Pietersplein, op het afscheid van zanger, schrijver en (in ruimere zin) buurman Luc De Vos. Ik zou kunnen zeggen dat dit was omwille van de kerkdienst, waarvan ik vermoed dat Luc daar zelf niet mee akkoord zou zijn gegaan, maar ook als het een herdenkingsdienst in het crematorium van Lochristi was geweest (wat ik, eerlijk gezegd, had verwacht), dan zou ik er nog niet bij geweest zijn. Ik heb het al eerder gezegd: ik kom niet meer buiten en daarmee uit.
Lees verder “Luc De Vos (1962-2014)”

Edna St. Vincent Millay (1892-1950)

09 edna st.vincent millayJe bent wel mooi, maar ik kan uren naar je kijken.
Je bent niet mooier dan, pakweg, een Titiaan.
En soms wil ik onder je blik wel eens bezwijken.
Maar dat gebeurt me ook na te lang staren naar de maan.

Ik kan je schoonheid aan. Goed, ja, soms beef
ik onder jou, en als ik zei dat ik zou weggaan bleef
ik vaak. Zodat haast iedereen, en ik, en zeker jij
zal denken dat ik van je hou — wat ik ook om je geef.

Lees verder “Edna St. Vincent Millay (1892-1950)”

Claude Van de Berge wordt zeventig…

Doodtij.
De druppels van onze stemmen, die openspatten.
De magneetvelden van onze woorden zich verbreidend
in het doodtij, onze geliefde woorden.
Klankgolven tegen de randen van de beddingen.
Klankkabbelingen op de steppegrasbloemen van de horizon.
En de echo’s weergalmen in de beddingen. En de echo’s
overschrijden de beddingen.
De echo’s, de zwervers van de gouden verten.
En het zandlicht van de vlakte.
Het zandlicht in de handen. Het kristallicht van de verte.
Het rode licht van de lippen.
Het geruis van het gevederde licht van de verte.

Lees verder “Claude Van de Berge wordt zeventig…”