Zestig jaar geleden: creatie van “De geliefden”

Zestig jaar geleden: creatie van “De geliefden”

Op 24 september 1955 wordt de eenakter “De geliefden” (met als ondertitel: “of enkele begrippen over een zekere critiek in de lage landen of hoe men criticus wordt, is en blijft of melk en bloed in de vlaamse pers”), gecreëerd in het Gentse Arcatheater in een regie van Dré Poppe. Op de foto ziet men v.l.n.r. Jef van Loo, Luce Premer, Walter Eysselinck en Herman Bollaert.

Lezersbrieven

Met veel aandacht heb ik het artikel van Paul Van Cleemput in de rode vaan van vorige week gelezen over de gastarbeiders. Ik vind het goed dat hij een aantal mythen ontmaskert (de tolerantiedrempel b.v., waarom zou die in Schaarbeek wél, maar in Limburg niet gelden?), maar anderzijds creëert hij er een paar andere bij. En dat is minder, natuurlijk.
Zo over het aanvaarden van het « anders-zijn ». Toevallig wordt die uitdrukking meestal gebruikt voor « homofiel zijn » en vandaar dat ik déze vergelijking zou willen maken : ik aanvaard homofielen, zolang ze maar niet gaan eisen dat ik het ook word. Met andere woorden : moeten wij de Islam aanvaarden, een fanatieke godsdienst die een stap naar de Middeleeuwen is ? Als de Islam niet opdringerig zou zijn (zoals b.v. de katholieken of de protestanten die toch stilaan van hun bekeringsijver verlost zijn), dan zou het niks zijn, maar dat is hoegenaamd niet het geval !
Direct in verband daarmee staat het optimisme dat bij communisten nog steeds doorklinkt als het over stemrecht voor vreemdelingen gaat. « Dan komen er ook meer verkozenen » juicht Van Cleemput, eronder verstaan ook meer KP-ers. Een illusie volgens mij. De gastarbeiders (in tegenstelling tot politieke vluchtelingen of ballingen) zijn politiek gezien meestal erg rechts. Hun verkozenen zullen m.i. in die Islamitische optiek eerder remmend werken op een progressief gemeentebeleid. Wie kan mij b.v. garanderen dat er geen Grijze Wolven worden verkozen ? Daarmee bedoel ik niet dat ik tegen stemrecht zou zijn.
Ik waarschuw maar voor overdreven optimisme.
En tot slot nog dit. P.V.C. schrijft dat vreemdelingen niet in aanmerking komen voor sociale woningen. Waar haalt hij dat ? Integendeel zou ik zo zeggen ! Zelf heb ik met mijn vrouw nog naar een sociale woning gepostuleerd maar omdat wij slechts één kind hadden, kwamen wij onderaan de lijst te staan. In diezelfde wijk echter woonden heel wat vreemdelingen want die hebben juist wél veel kinderen (alweer wegens de Islam !). Ik zie tussen haakjes trouwens niet in waarom in een tijd van overbevolking gezinnen met veel kinderen sociale voordelen moeten genieten.
X.P. – Temse in De Rode Vaan nr.17 van 1982.
Lees verder “Lezersbrieven”

Turen naar Turandot

Giacomo Puccini stierf (in Brussel nota bene !) in 1924 en zijn opera « Turandot » verscheen in 1926. Nu is Giacomo altijd wel een handige jongen geweest, maar over de grenzen van de dood heen nog een opera afleveren is toch wei een te grote krachttoer. Het betreft dan ook een onvoltooid werk dat door ene Franco Alfapo werd afgemaakt.
Lees verder “Turen naar Turandot”