Pulp Fiction: ontspanningsliteratuur als ontsnappingsliteratuur

Pulp Fiction: ontspanningsliteratuur als ontsnappingsliteratuur

Vandaag is het precies negentig jaar geleden dat het eerste “Vlaamsche Filmke” is verschenen. Tien jaar geleden heeft John Rijpens (die ook al een boek heeft gewijd aan de Ivanov-reeks) een boek geschreven met een geschiedenis van dit fenomeen van de Vlaamse pulpliteratuur. Hij wordt daarover geïnterviewd door Dirk Musschoot in Het Nieuwsblad. Ik neem een paar fragmenten uit het interview over, maar ik heb vroeger ook al wat onderzoek gedaan in deze sector. U vindt het hier allemaal verzameld.

Lees verder “Pulp Fiction: ontspanningsliteratuur als ontsnappingsliteratuur”

Pier Paolo Pasolini (1922-1975)

Pier Paolo Pasolini (1922-1975)

Het is vandaag al 45 jaar geleden dat de Italiaanse dichter en cineast Pier Paolo Pasolini werd vermoord door een jonge homofiel, Pino Pelosi (toen 17). Hij zei dat Pier Paolo te veel eisen stelde (die in de richting gingen van wat o.m. in diens film “Salo” is te zien), anderen zeggen dat de moordenaar slechts een radertje was in een (politiek) complot.

Lees verder “Pier Paolo Pasolini (1922-1975)”

Barbara Tuchman (1912-1989)

Barbara Tuchman (1912-1989)

Vandaag is het al dertig jaar geleden dat de Amerikaanse Mediëviste Barbara Tuchman (foto Wikipedia) is overleden. Ik heb niet zozeer een stuk aan hààr als zodanig gewijd, maar in mijn bijdrage over “erotiek in de Middeleeuwen” besteed ik wel veel aandacht aan haar afwijkende visie op de zogenaamde “hoofse liefde”…
Lees verder “Barbara Tuchman (1912-1989)”

Lampo had gelijk: ze zijn met dertien…

00De goden hebben hun getal. Ze werden geteld en zelf tot goden omgetoverd. « Met dertien aan tafel » ofte « Alle dertien goed ». Hier liggen ze, de dertien hapklare hors d’oeuvres van de Vlaamse literatuur. De bundel heet « Mooie jonge goden » (voor die vondst tekent Herman Brusselmans) en de ondertitel belooft : Vlaams literair talent. En als Kritak zo’n drieledige belofte doet, dan…
Lees verder “Lampo had gelijk: ze zijn met dertien…”