De leestips van Nonkel Fons (12)

De leestips van Nonkel Fons (12)

Fons Mariën las “Jij bent van mij” van Peter Middendorp, uitgeverij Prometheus, 2018, 247 p.

Dit boek handelt over een waar gebeurd verhaal. Een jonge boer, Tille Storkema, vergrijpt zich op een nacht aan een zestienjarig meisje van het dorp. Zij wordt ’s anderendaags dood teruggevonden in een weiland. Tille is boer, echtgenoot van Ada en vader van twee kinderen. Dertien jaar lang raakt het raadsel van de dood van het meisje niet opgelost. Dorpsmensen blijven erover praten en leggen de schuld bij mensen van het asielzoekerscentrum. Tille is toegewijd, zowel voor zijn melkkoeien als zijn kinderen. Wanneer uiteindelijk een DNA-onderzoek van alle mannen uit het dorp wordt uitgevoerd, valt Tille alsnog door de mand… De schrijver heeft dit verhaal verteld vanuit het standpunt van de dader. We krijgen een genuanceerd portret van hem. De stijl is mooi met vooral sfeervolle natuurbeschrijvingen. Ik heb het vooral moeilijk met dit soort boeken waarbij de auteur als het ware “in het hoofd kruipt” van de dader. Ik vraag me af of dit wel kan. Op het eerste gezicht is dit geslaagd, maar wie zegt dat dit echt de emoties van de dader zijn. Ik heb dit boek gelezen in het kader van onze leesgroep en kijk uit naar de bespreking om te horen wat de anderen hierover te vertellen hebben. Zelf zou ik dit boek aan niemand aanbevelen.

De leestips van Nonkel Fons (11)

De leestips van Nonkel Fons (11)

Fons Mariën las de jaren zestig. Een cultuurgeschiedenis van Geert Buelens, uitgeverij Ambo/Anthos, 2018, 1024p.

Citaat: “Onder aanvoering van de Burgerrechtenbeweging, de dekoloniserende ontwikkelingslanden, de intellectuelen en studenten van Nieuw Links en een groeiend leger van zangers, kunstenaars, schrijvers én hun fans werden de jaren zestig desondanks een periode van uitzonderlijk ideologisch debat en manifesteerde het decennium zich misschien wel als het laatste utopische moment in de westerse geschiedenis – een radicale, enthousiasmerende, soms gevaarlijke en af en toe onvermijdelijk ook belachelijke poging om het lot in eigen handen te nemen en te bewijzen dat een andere manier van denken en leven echt mogelijk was.”

Dit citaat uit het boek van meer dan 1000 bladzijden, zegt al heel veel. Auteur Geert Buelens (1971) heeft de jaren zestig zelf niet meegemaakt, maar heeft zich ongelooflijk goed gedocumenteerd en heeft met dit vuistdikke boek meteen een standaardwerk over dit decennium geschreven.

De hoofdstukken in chronologische volgorde (van 1960 t.e.m. 1970) worden gelardeerd met thematische hoofdstukken : over thema’s als geloof, hoop, liefde, pop, macht, geweld… De auteur focust niet alleen op wat in de westerse wereld is gebeurd (genre mei ’68 in Parijs) maar heeft een mondiale blik. Hij besteedt b.v. veel aandacht aan Afrika, de dekolonisatie, de apartheid, de Afrikaanse cultuur en in het bijzonder de muziek die gelinkt wordt aan de muziek van zwarten in de VS en Brazilië (jazz, blues…). Eveneens schrijft hij uitgebreid over andere derde wereldlanden (Indonesië, Zuid-Amerikaanse landen).

Een andere rode draad is de Burgerrechtenbeweging in de VS, met Martin Luther King en Malcolm X (beiden vermoord). Uiteraard gaat het ook over de moord op JF Kennedy maar ook over de toenemende oppositie in eigen land tegen de Vietnam-oorlog. Dat gaat samen met het ontstaan van een tegencultuur (hippies, nozems, provo’s in Nederland), op zijn beurt weer gelieerd met nieuwe creativiteit op het vlak van muziek (pop, folk, het protestlied…).

Daarnaast besteedt hij aandacht voor wat zich in de communistische wereld afspeelde : o.m. de Praagse lente, de culturele revolutie in China. Ook tendensen komen aan bod zoals de nieuwe golf van feminisme, het uitdagen van de machthebbers, het verschuiven van grenzen op cultureel vlak en de toenemende openheid rond naaktheid en seks (tegen de overheden die vaak nog teruggrijpen naar censuur). Wat voorheen nog verboden was of erg gecontroleerd, wordt na dit decennium steeds vrijer beleefd, getoond en besproken.

Als er iets kenmerkend is voor dit decennium is het in vraag stellen van autoriteit, macht, gezag (familiaal, op school of universiteit, wereldlijk, …): “omdat ik het zeg” of “omdat ik die of die positie bekleed” was in de ogen van de jonge generatie niet meer voldoende als argument.

De scoop van de auteur is heel breed. Hij heeft het niet alleen over politiek en ideologie, maar evenzeer over de plastische kunsten, literatuur, muziek, televisie en film. En dat met een mondiale kijk. In één woord: dit is een standaardwerk in het Nederlands over een periode die in ieders geheugen gebrand staat als een merkwaardige omwenteling in onze cultuur.

Fons Mariën

Nieuw boek van Fons Mariën

Nieuw boek van Fons Mariën

Mijn “Germaanse” vrienden zijn nogal actief op de boekenmarkt de laatste tijd. Na de dichtbundel van Staf de Wilde heeft nu ook Fons Mariën een nieuw boek uit. ‘De slaap van de rede brengt monsters voort’ werd uitgegeven door Aspekt (Nederland). In dit boek tracht de auteur een aantal kritische vragen te beantwoorden. Zijn denken over mens en maatschappij wil vrij zijn van religieuze en ideologische dogma’s en vrij van anti- of pseudowetenschappelijke opvattingen. Dus in de geest van het Verlichtingsdenken, zoals de titel al aangeeft. Het boek is te koop of te bestellen in de boekhandel of te bestellen bij bol.com (19.95 euro, beschikbaar vanaf 27-6-2019).
Lees verder “Nieuw boek van Fons Mariën”