Twintig jaar geleden: cultuur in Gent

Twintig jaar geleden: cultuur in Gent

Deze bijdrage verscheen destijds onder de titel “Onverantwoord” en was er de oorzaak van dat er een eind kwam aan mijn vriendschap met Frank Pauwels, die ondertussen van confrater bij De Gentenaar was opgeklommen tot één van de directeurs van de Bijloke (zijn precieze functie ken ik niet meer). Hij oordeelde dat dit “typisch een artikel voor Het Laatste Nieuws was”. Buiten het feit dat niemand (ook Dirk Dauw niet) mij had opgedragen dit te schrijven, schoot mij dat al in het verkeerde keelgat (ik had het bij wijze van spreken net zo goed voor De Rode Vaan kunnen schrijven), maar het merkwaardigst was nog wat de eigenlijke ontstaansgeschiedenis betrof. Toen ik namelijk terugkeerde van die afgelaste voorstelling kwam ik in de Veldstraat een andere confrater tegen van De Gentenaar, namelijk Karel Van Keymeulen. Op zijn vriendschappelijke vraag hoe het met me ging, begon ik dit verhaal te vertellen en terwijl ik bezig was, realiseerde ik me dat ik een “scoop” aan het weggeven was aan een concullega. En zo is het dus gekomen. Het was wel één van de redenen om niet veel later te stoppen bij HLN. (Foto Wernervc via Wikipedia)

Lees verder “Twintig jaar geleden: cultuur in Gent”