Vic Nees (1936-2013)

Vic Nees (1936-2013)

Het is al vijf jaar geleden dat Vic Nees is overleden. Ik moest zijn overlijden vernemen uit de Gazet van Antwerpen van wijlen mijn ouders, want mijn eigen krant (Het Nieuwsblad) vond het alweer niet nodig dit te vermelden. Of ze dachten misschien: Vic Mees, die is toch al dood? Maar het gaat natuurlijk niet over de legendarische Antwerp-speler, maar over de Mechelse koorleider, al was die wellicht een even grote voetbalfan als die andere Vic (denk maar aan zijn “Voetbalgavotte”).
Lees verder “Vic Nees (1936-2013)”

Kurt Bikkembergs

Volgens sommigen hoort Kurt Bikkembergs (°1963, Hasselt) bij de zogenaamde New Age-componisten thuis. Maar zijn koorwerken (digitaal vereeuwigd door Musa Horti) geven meestal blijk van traditionele religiositeit. Voor de wereldlijke muziek gebeurde dit a capella, zodat enkel de liefhebbers van bewerkingen zoals “Schoon jonkvrouw, ik moet u klagen” hierin hun gading zullen kunnen vinden. Zijn religieuze muziek daarentegen, ondersteund door het orgel van Joris Verdin, kan alvast onze goedkeuring wegdragen, al zullen diegenen die van hedendaagse componisten meer avontuurlijkheid verlangen ook hier niet op hun wenken worden bediend.

Een Byzantijns koor uit Gent!

Een Byzantijns koor uit Gent!

Dat industriële ingenieurs in spe aan het zingen slaan is op zich al verbazingwekkend, maar dat ze dan ook nog een Byzantijns koor gaan vormen, dat mag welhaast een mirakel worden genoemd. Ingenieur Christine Van Laere (°1960) speelde dit klaar in het KIHO aan het Rabot in Gent en aangezien haar koor een tiental jaren geleden in de abdij van Drongen de paasmis opluisterde, ging ik even met haar praten.

Lees verder “Een Byzantijns koor uit Gent!”

Bernard De Cock aan het lijntje

01Dertig jaar geleden werd er in de zogenaamde groene zaal van St.-Bavo te Gent een « vredescantate » gebracht met als thema « Mijn lied is als een duif — strijden voor vrede ». De algemene leiding was in handen van Bernard De Cock, de studentenpastor van het Katholiek Universitair Centrum in Gent. Normaal zouden wij van De Rode Vaan zo’n avond dan ook gewoon beschouwen als één van de velen in de christelijke traditie. Onze nieuwsgierigheid werd echter gewekt door het feit dat de promotie voor deze avond werd gevoerd door de vzw Vrede. Inclusief een telefoonnummer waarop Bernard De Cock te bereiken is voor een vraaggesprek…
Lees verder “Bernard De Cock aan het lijntje”

Jubilate: zingen met de partituur ondersteboven

Jubilate: zingen met de partituur ondersteboven

In 1896 werd op de Sint-Jozefsparochie het mannenkoor de Broederbond gesticht. Op zaterdag 26 oktober 1996 gaf het gemengd koor Jubilate een concert dat een eeuw zingen wil overspannen. Want Jubilate is inderdaad de rechtstreekse erfgenaam van de Broederbond en daarmee het oudste koor van Gent. Even terug in de tijd om te vernemen hoe dat precies in zijn werk is gegaan.

Lees verder “Jubilate: zingen met de partituur ondersteboven”