De Nobelprijs voor Literatuur ging in 2017 naar Kazuo Ishiguro. Dus moest ik wel een boek van hem uit de kast halen. Heb ik vorig jaar immers ook nog niet eens naar “Positively 4th street” geluisterd toen Bob Dylan de begeerde prijs in de schoot geworpen kreeg? (*)

Ik moet wel zeggen dat er oorspronkelijk een misverstand mee gepaard ging. In volle Murakami-gekte werd er natuurlijk verondersteld dat men een soort van “Murakami voor intellectuelen” had bekroond. Een beetje zoals die keer toen Kenzaburo Oë de prijs voor de neus van Hugo Claus wegkaapte.
Het enige boek dat wij bovendien in ons bezit hadden, was de bijna 600 pagina’s dikke kanjer “De troostelozen” (1995). Mijn vrouw heeft zich daar doorheen gezwoegd, maar zonder veel voldoening. Het was slechts toen ze het “weinig Japans” vond dat ik eens ben gaan kijken wie die Kazuo Ishiguro dan wel mocht zijn. En natuurlijk, hij was de schrijver van “The remains of the day” (1989), het boek dat we allebei kenden door de verfilming van James Ivory! Zijn naam had ons dus op het verkeerde been gezet, want Ishiguro woont reeds sedert zijn vijfde in Engeland (omdat zijn vader er benoemd werd aan het Nationaal Instituut voor Oceanografie) en is bij wijze van spreken “Britser dan Brits”. Ik noem hem dan ook “een Engelsman met spleetogen”, wat de politiek correcten wellicht vreselijk zullen vinden, maar ik verzeker je dat het zeer vriendschappelijk is bedoeld. (Met die spleetogen valt het trouwens nog wel mee als je bovenstaande foto bekijkt.)

THE REMAINS OF THE DAY
Toch stel ik tegelijk vast dat ik in mijn bespreking van de film op de pagina van Anthony Hopkins schrijf: “De Japanse verdringing van emoties is goed weer te vinden in het karakter van de butler Stevens, gespeeld door Anthony Hopkins.” En het wordt nog grappiger als volgens Wikipedia in het juryrapport van de Nobelprijs staat dat men hem de prijs heeft toegekend “omwille van zijn krachtige, emotionele romans, waarin hij de afgrond toont die achter ons ingebeeld gevoel van verbondenheid met de wereld schuilgaat” (vetjes van mij).
De film is overigens een zeer goede weergave van het boek en ik heb het dan ook gelezen alsof Anthony Hopkins aan het woord was. Alleen vond ik dat het einde wel stevig afweek van de film, maar nu ik er mijn recensie op heb nagelezen, blijk ik met een gelijkaardige film met Anthony Hopkins in de hoofdrol te hebben verward: “In deze film hebben de butler Stevens en de huishoudster miss Kenton (Emma Thompson) nog slechts the remains of the day om samen van het leven te genieten, maar uiteindelijk doen ze het niet. Dat is precies het tegenovergestelde van wat er gebeurt in Shadowlands van Richard Attenborough. Daarin geven Anthony Hopkins en Debra Winger gestalte aan twee auteurs, de Brit C.S.Lewis en zijn 17 jaar jongere Amerikaanse vriendin Joy Gresham.”
Wat ik evenwel niet uit de film kon afleiden, was de vorm waarin deze roman was gegoten, namelijk een reisverhaal van de butler in kwestie die na vele jaren miss Kenton (die ondertussen mrs.Benn is geworden) gaat weerzien. En het is wààr: ergens koestert hij verwachtingen die uiteindelijk niet bewaarheid worden (ook al heeft mrs.Benn al drie keer haar echtgenoot verlaten). Maar toch ligt daarop de nadruk niet.
Johan de Belie: “De essentie van The remains berust naar mijn gevoel in de eenzaamheid van de butler Stevens, gesymboliseerd bovendien in zijn tocht door het Engelse landschap op weg naar de vroegere huishoudster, miss Kenton. Een ontmoeting waarvan hij duidelijk meer verwacht. Eenzaamheid, zoals hij zich afzondert in zijn werkkamer in Darlington Hall als in een cel en daarin nauwelijks iemand toelaat. Maar hoe hij geniet van de avondlijke kwartiertjes met cacao in de kamer van miss Kenton om het werk te bespreken; en hoe hij – zonder dit ook aan zichzelf te bekennen – lijdt wanneer hij hieraan een einde maakt. Of zijn grillige, door hemzelf niet ingeschatte reactie op de verloving van Kenton. En uiteraard de meer dan schrijnende confrontatie bij het overlijden van zijn vader – plicht voor alles; de echte ontroering was er eerder toen hij zijn vader gadesloeg in de tuin, vanop afstand dus… Stevens dwaalt door het huis, de perfecte butler, een toonbeeld van ‘waardigheid’, maar een zo eenzaam mens. En hiermee wist Ishiguro mij vooral te ontroeren.”
Het reisverhaal lijkt voor mij dan weer – zeker in het begin – eerder een zoektocht naar wat van iemand “de ideale butler” maakt. En één van die voorwaarden is – althans volgens de butler die hier aan het woord is – juist het behouden van een zekere distantie tegenover alles wat er gebeurt. En zo merk je als lezer hoe het komt dat de vonk tussen Stevens en miss Kenton destijds nooit is overgesprongen. En je vraagt je af of Stevens al schrijvende ook dichter bij de waarheid komt?
Tegelijk is dat zowat de enige negatieve opmerking die ik over dit ronduit schitterend geschreven werk moet maken. Kijk, het vorige boek dat ik heb gelezen was “Het smelt” van Lize Spit. En wie het heeft gelezen, zal het met mij eens zijn: eigenlijk schrijft zij dit boek vanuit een standpunt dat gewoonweg niet mogelijk is. Maar zij gaat dat uiteraard uit de weg en wij leggen er ons bij neer dat dit nu eenmaal een literaire conventie is. Door echter te beklemtonen waar en wanneer Stevens zogezegd de diverse hoofdstukken van dit boek schrijft, kan je niet anders dan de onnatuurlijkheid ervan vaststellen. Uitvoerig uitweiden over herinneringen aan het verleden en die dan ook nog eens geëlaboreerd te commentariëren vanuit het standpunt van het moment van het schrijven is er een beetje over (een beetje veel zelfs), als men dus moet vaststellen dat dit bij wijze van spreken ergens te velde, tussen de soep en de patatten gebeurt.
En toch. Zou ik willen dat Ishiguro een andere vorm voor zijn werk had geconcipieerd? Niet echt. Hij had misschien gewoon wat meer tussenstops kunnen inlassen, waardoor de hoofdstukken wat korter en dus geloofwaardiger zouden zijn geworden. Kortom, ik ben zo tevreden over dit werk dat ik mij alsnog aan “De troostelozen” ga begeven.

DE TROOSTELOZEN
Het eerste hoofdstuk vormt trouwens een mooie overgang: de toespraak van de bejaarde bagagist in de lift lijkt wel een parodie op de butler uit “The remains”. De standaard die hij oplegt aan zijn uitverkoren Twaalf (uiteraard!) komt inderdaad min of meer overeen met de discussies die Stevens voerde met de door hem bewonderde collega’s over “de ideale butler”…
Die bagagist is overigens een specimen van een troosteloze stad (in Duitsland?), waarin de ik-persoon (de “beroemde” pianist Ryder) is beland. Of zoals een andere inwoner stelt: “Het is te laat. Er is geen redden meer aan. Waarom niet accepteren dat we een doodgewone, kille, troosteloze stad zijn? Dat hebben andere steden ook gedaan. Dan roeien we tenminste niet meer tegen de stroom op. De ziel van deze stad, die is niet ziek, meneer Ryder, die is dood. Het is echt te laat.” (p.118-119)
Die persoon doet deze vaststelling overigens in een bioscoop, waar hij en zijn vrienden tijdens de vertoning van “2001 – A Space Odyssey” luidruchtig zitten te kaarten. Een absurde situatie m.a.w. Ik hoop dat het feit dat Ishiguro voortdurend Clint Eastwood de hoofdrol laat vertolken in deze film (i.p.v. Keir Dullea) ook moet bijdragen tot die sfeer van absurditeit en dat het geen onvergeeflijke fout is!
Enfin, Kafka is duidelijk alomtegenwoordig in deze roman of noem het Beckett of Ionesco, maar Ishiguro heeft wel een flair die maakt dat men een nonsensikale roman van haast 600 pagina’s toch wel vlot uitleest. Alleen… alleen begrijp ik niet waarom Ishiguro dit boek wou schrijven. Nu kan je die vraag wel bij meerdere werken stellen, maar hier is dat toch wel heel frappant… En nergens op het internet vind ik een recensie die me wat dat betreft kan helpen. Eigenlijk vind ik nergens een treffelijke recensie, tout court. Het enige wat ik heb onthouden, komt uit een artikel uit de NRC t.g.v. de toekenning van de Nobelprijs. Daar staat dat het boek “door velen als een totale mislukking werd gezien”. Behoor ik daar nu toe of niet? Ik weet het begot niet. De lectuur was aangenamer dan vele andere boeken die ik tot nu toe heb gelezen, alleen blijf ik dus wat verweesd achter als ik me afvraag wat ik nu eigenlijk al die tijd heb zitten lezen?
Ook Johan de Belie is totaal de kluts kwijt: “Zelden zo in de war achter gebleven na lezing! Wat moet ik hierover denken/zeggen? Een verwarrend boek. Enerzijds verveelde het mij soms, en dan kon ik het toch niet opzij leggen – niet omwille van de gebeurtenissen (nieuwsgierigheid) maar omdat de sfeer mij dan toch weer in de bladzijden binnen trok. Heel bizar. En natuurlijk de figuur van de bagagist, grandioos. En de relaties tussen al die andere personages. En de wijze waarop ze opduiken en weer verdwijnen – een puzzel. Dus toch… Enfin geen spijt het gelezen te hebben.”

NEVER LET ME GO
Daarna leende Fons Mariën mij “Never let me go”, de zesde roman van Ishiguro (dus met enkel “When we were orphans” er nog tussen). Bij de aanvang had ik vaag hetzelfde idee als bij “The unconsoled”, zij het dat dit boek zeker niet surrealistisch of absurd is. Integendeel, het leek allemaal heel realistisch tot ik – eigenlijk vrij toevallig – over een Wikipedia-stuk struikelde dat aangaf (zonder te waarschuwen voor spoilers) dat het hier eigenlijk om een SF-roman ging en dan wel over het bekende thema van organenhandel (denk b.v. aan Coma, een ziekenhuisthriller met Michael Douglas over illegale organensmokkel). Jammer dat ik dit nu al weet, maar als het dan toch zo is, ga ik eens nagaan wanneer men als lezer voor het eerst zelf hiermee in aanraking komt, het woord “donor” niet meegeteld, dat overigens ook andere betekenissen kan hebben (**). Uiteindelijk zou het toch niet zo heel lang duren vooraleer de uitleg er komt (p.73).
Maar goed, ik had voor mezelf uitgemaakt dat de lectuur van dit boek beslissend zou zijn wat mijn mening over Ishiguro (en dus onrechtstreeks over het toekennen van de Nobelprijs) betreft. En voor meer dan negentig procent was dit negatief. Het was zelfs zo dat ik mijn vrouw had afgeraden het boek te lezen. Maar, zoals gezegd, dat was nog vóór het boek helemaal uit was. Ik had mezelf nog voorgehouden te wachten tot het helemaal uit was vooraleer dat leesadvies te geven, maar ik verwachtte niet dat er nog iets zou komen dat mij mijn mening zou doen herzien. En eigenlijk is dat ook zo, alleen heb ik nu uiteindelijk toch beslist om het boek alsnog op haar stapel lectuur te leggen (***). En aangezien er, zoals gezegd, geen onverwachte wending is gekomen, is het ook zeer moeilijk uit te leggen, waarom ik uiteindelijk toch van mening ben veranderd.
Het heeft wellicht meer met de omstandigheden te maken dan met het boek zelf. En die omstandigheden die zijn dan met name de verjaardag van de moord op James Bulger en datgene wat ik hierover heb geschreven op mijn blog, vlak voor ik het laatste hoofdstuk van “Never let me go” heb gelezen. Op het eerste gezicht heeft het ene niks met het andere te maken, maar het gaat natuurlijk om een zinloze dood en tegelijk om de vraag of niet elke dood zinloos is. En die vraag brengt dan weer onvermijdelijk de vraag over de zinloosheid van het leven met zich mee. En daarmee zal je het moeten doen, vrees ik.
Stilistisch gezien kan ik wel nog zeggen dat vooral naar het einde toe, de schriftuur van “Never let me go” gaat aanleunen bij het formidabele “The remains of the day”. Weliswaar enkel naar het einde toe dus, waardoor een vierde boek dan misschien toch nog uitkomst zou moeten brengen. Even sprong mijn hart op toen Gregory Ball zei dat hij ook een roman van Ishiguro had liggen, maar helaas bleek het eveneens “Never let me go” te zijn. Het zal dus voor een andere keer zijn…
Johan de Belie bekent eveneens: “Ik heb Let me go niet als een SF-roman gelezen. Dat zet op het verkeerde been en dreigt op een te eenzijdige benadering uit te lopen. Mij bleef steeds het beeld voor ogen van minder dan honderd jaar geleden medische experimenten op kinderen, maar vooral het feit dat er heden nog landen zijn waar mensen organen verkopen om hun gezin te laten overleven. Natuurlijk is het massaal clonen van zoveel individuen SF; hen samen opvoeden tot hun zestiende in een kostschool, hen daarna via een overgangsperiode van enkele jaren waarin ze zelfstandiger worden, tenslotte klaar te maken om donor te worden of begeleider, reëel klinkt het niet. Dit laatste (begeleider), tijdelijk, om donoren telkens moreel en psychisch bij te staan telkens ze een orgaan doneerden. Maar waar draait het dan vooral om in dit boek? Het opgroeien van de jongeren, hun vriendschappen, kleine en grote problemen, kleine en grote conflicten. En dit alles wordt teder, met voorzichtigheid, weemoed benaderd. Centraal daarin staan Kathy die het ganse verhaal vertelt, haar vriendin Ruth en de schuchtere Tommy die woedeaanvallen kan krijgen. Rond en tussen hen cirkelt een conglomeraat van gevoelens, versterkt door de gebeurtenissen, het donorschap, de argwaan veroorzaakt door diverse geruchten vermits de kinderen nooit of pas laat te weten komen wat er aan de hand is. Dit alles versterkt door vrij mysterieuze figuren als directrice ‘Madame’, leraressen juf Emily, juf Lucy, en het bestaan van een ‘galerie’ voor hun kunst- of knutselwerkjes. Pas op het einde wordt alles verduidelijkt en krijgt alles een plaats. Uiteindelijk is het de liefde, maar ook de onzekerheid van het bestaan, dit alles zet Ishiguro schitterend neer. En bezitten de clonen een ‘ziel’, een eigenheid, emoties, talenten en creativiteit… Hoe kunnen ze na maximaal vier donorbeurten als mens afgevoerd worden zonder scrupules… Uiteindelijk knaagt het boek aan je. Dit is bittere schoonheid.”
Ondertussen heeft Johan de Belie ook The Buried Giant (2015) gelezen: “In ‘Vergeten reus’ bevinden we ons in het Engeland van enkele eeuwen (?) na King Arthur. Een nog woest, onontgonnen landschap. Essentieel is dat het land onder een symbolische mist zucht die alle herinneringen opslorpt. Ook deze van het oude echtpaar, hoofdpersonen, die wonen in een gemeenschap van rotsbewoners. Zij besluiten op zoek – en bezoek – te gaan naar hun zoon, ooit weggegaan, om welke reden, wanneer, waarheen? Een gevaarlijke tocht voert hen langs vreemde figuren, niet alleen kobolden, elfen, heksen, maar ook een bizarre veerman met een verhaal over een magisch eiland. Ze ontmoeten in een dorp een Krijger die een cruciale rol blijft spelen, evenals een jonge knaap die de toekomst zal vertegenwoordigen. En vooral ook Gawain, de laatste ridder van Arthur, die nog steeds op pad is met de dubieuze missie de draak Querig te doden – dubieus ja; moet Querig dood of niet? Het is Gawein die hen redt uit het klooster van hoofdzakelijk boosaardige monniken. Hoe dan ook, het komt tot een gevecht tussen de Krijger en Gawein bij de schuilplaats van de draak. Maar wat gebeurt er indien de mist zal optrekken, en wie blijkt de oude man in werkelijkheid te zijn nu de herinneringen terug komen… Maar vooral, de vrede, ooit gesloten dankzij King Arthur tussen Britten en Saksen, die nu als buren in de dorpen samen leven, zal die standhouden? Of flakkeren de oude gevoelens van haat en wraak weer op, en zullen de buren elkaars vrouwen en dochters verkrachten, de mannen uitmoorden… De boodschap is duidelijk. Kosovo, burgeroorlogen… Een machtig epos, spannend.”

A PALE VIEW OF HILLS

Achteraf leerde ik van Wikipedia dat Ishiguro – net als de reeds genoemde Lize Spit – een product is van cursussen in “creative writing”. Daar is alvast in “The remains of the day” gelukkig niks meer van te merken. Maar misschien komt dat omdat dit reeds zijn derde was (waarvoor hij dan ook de Booker Prize heeft gekregen). En “De troostelozen” is zijn volgende boek, dus wat dat creative writing betreft, zal ik er misschien zijn eersteling (“A pale view of the hills”, 1982) eens moeten bijhalen, maar Johan de Belie was me voor…
Johan de Belie: ‘A pale view of hills’ (1982) speelt op twee locaties: een woonwijk van Nagasaki, Ogata, en een voorstadje van Londen. Nagasaki na de oorlog, een reeks trieste flatgebouwen, daar woont de zwangere Etsuko met haar echtgenoot Jiro. En er arriveert een dame, Sachiko, met haar tienjarig dochtertje Mariko: ze betrekken een klein huisje. Het zal blijken dat deze vrouw zelfzuchtig, leugenachtig en meedogenloos (zelfs tegenover haar kind) is. Via Mariko knoopt zij een band aan met Etsuko, maar zij is vooral manipulatief. Ooit rijk had zij de laatste tijd ingewoond bij een zeer bemiddelde oom en diens dochter; na een onbeduidend conflict met haar nicht is zij vertrokken zonder middelen van bestaan. Dankzij Etsuko vindt zij een baantje in een eethuis waar zij niet echt nodig is, en waar haar dochter Mariko een lastpost blijkt. Deze loopt geen school en komt vaak onder de hoede van Etsuko. Een vreemd eenzelvig kind: als enig gezelschap adopteert zij drie poesjes. Bij een uitstap duwt zij een jongen uit een boom, gelukkig zonder ernstige gevolgen. Ooit, als vijfjarige, zag zij hoe een vrouw haar baby verdronk in de rivier; en vernam daarna dat die vrouw zelfmoord pleegde. Het is deze vrouw die zij nu aan de overkant van de rivier in Ogata ook denkt te zien, die haar roept, die haar zelfs bij afwezigheid van haar moeder, bezoekt… Wanneer zij, op stap als zo vaak, een avond laat verdwenen is, vinden Etsuko en Sachiko haar aan de overkant van de rivier, quasi in trance.
Sachiko besluit met haar nieuwe vriend die in Kobe woont naar Amerika te emigreren. Het plan gaat niet door: deze Frank is alcoholist, heeft nog een vriendin… Dus, financieel aan de grond, vraagt zij haar oom of zij kan terugkeren naar hem. Het antwoord is enthousiast positief. Zij talmt; tot haar nicht zelfs persoonlijk met de uitnodiging aandringt. Maar het plan wordt gewijzigd: zij gaat tijdelijk in Kobe wonen, Frank (opnieuw in genade aanvaard) gaat naar Amerika en zal haar laten overkomen. Volgt nog een tragische scène: de poesjes van Mariko kunnen niet mee; hardvochtig, haar dochter niet ontziend verdrinkt Sachiko hen in de rivier terwijl het meisje toekijkt… de vermoorde baby…
Tussen dit gebeuren loopt het verhaal van het wekenlange bezoek van Etsuko’s schoonvader. Belangrijk omwille van de thematiek over de generaties. En de schildering van de figuur, evenals deze van de uitbaatster van het eethuisje, Fujiwara: prachtig getekende karakters. Alles wat in Japan speelt – de essentie van de roman – is herinnering die Etsuko beleeft naar aanleiding van het bezoek van haar jongste dochter Niki die zij heeft met haar tweede, Britse, echtgenoot. Deze is inmiddels overleden. Niki woont in Londen en is gedurende enkele dagen op bezoek bij haar moeder in Sharingham. Zij heeft het nooit kunnen vinden met haar halfzus Keiko die geboren werd uit het huwelijk van Etsuko met Jiro. Deze kon zich niet aanpassen aan Engeland, werd zeer eenzelvig, sloot zich steeds op in haar kamer waar zij ook niemand toeliet, had tenslotte geen contact meer met de familieleden. Als haar stiefvader stierf ging zij niet eens naar de begrafenis. Uiteindelijk ging zij alleen wonen in Birmingham. Twee jaren later pleegde zij zelfmoord; dat werd pas veel dagen later ontdekt: ook ginds had zij blijkbaar met niemand voeling. Maar al nam Keiko geen deel aan het familieleven, toch blijft zij als constante aanwezig. Op vraag van een onwetende buurvrouw hoe het met haar is antwoordt Etsuko dat zij nog steeds in Birmingham woont. En nu Niki in huis is horen de twee vrouwen ’s nachts steeds geluiden die hen laten denken aan Keiko ook al weten ze het lawaai of gerucht telkens te duiden. Niki kan ook niet slapen in de kamer tegenover de leegstaande van Keiko, die net zo afgesloten is als vroeger toen zij er verbleef – zij moet een andere kamer betrekken. De ‘aanwezigheid’ van Keiko is tastbaar. Zo ook in de weerkerende droom van Etsuko, een meisje op een schommel in het park.
Deze roman is spannend om meerdere redenen: de plot houdt de aandacht vast. Maar vooral de personages zijn intrigerend. Het blijft voor de lezer boeiend hen stap voor stap te volgen en te ontleden. En uiteraard is er de magie, al blijft alles psychologisch gemotiveerd. Die zorgt voor een mysterieuze, bijwijlen griezelige sfeer. Tenslotte – en hiertoe gebruikte Ishiguro de figuur van de vader van Jiro, een gepensioneerd leraar – is er het conflict tussen de traditie en het moderne Japan. De opvoedkundige waarden van het vooroorlogse Japan die, neigend naar het dictatoriale, voeding gaven aan de fascistische deelname aan de oorlog en de rampzalige gevolgen ervan, worden aan de kaak gesteld – of uitgespeeld tegen een vrijere levensvisie en andere moraal. Met vraagtekens over het veramerikaniseren weliswaar… Verhaal en personages blijven de essentie vormen van deze knap geconstrueerde roman.

Ronny De Schepper

(*) Uit een Britse documentaire van 2021 leer ik dat er nog méér overeenkomsten zijn. Ishiguro heeft het namelijk eerst als singer/songwriter geprobeerd. Hij heeft daarvoor zelfs enige tijd zijn geluk uitgeprobeerd in San Francisco, in volle flower power-tijd. Het grappige is dat voor de jonge Ishiguro het allemaal is begonnen met “Green green grass of home” van Tom Jones.

(**) En uiteraard heb ik het dan ook niet over de nadelen van roken waarover wordt gesproken op p.63. With hindsight weet je heel duidelijk dat er hier al knipogen naar wat later volgt instaan, maar als je dat niet zou weten, dan kan het natuurlijk ook gewoon als een waarschuwing tegen roken worden gelezen. Idem dito voor de verwijzing op p.66: “By then, of course, we all knew (…) that none of us could have babies”. In het licht van die verdomde voorkennis door Wikipedia is dit natuurlijk een onheilspellend omen, maar als men van niets weet, is het gewoon een feit. Een merkwaardig feit, jawel, maar toch doet het nog niet vermoeden waar het boek naartoe gaat.
(***) En ze heeft het boek uiteindelijk ook gelezen. Redelijk graag zelfs. Alleszins veel liever dan “De troostelozen”. Maar het had wel met een kortverhaal kunnen volstaan, vond ze. En daarbij kan ik me helemaal aansluiten.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.