Willem I der Nederlanden (1772-1843)

71 Willem_I_in_kroningsmantelVandaag is het 200 jaar geleden dat Willem Frederik Prins van Oranje-Nassau zichzelf, nog altijd als gevolg van de nederlaag van Napoleon in de Slag bij Leipzig in 1813, uitriep tot koning der Verenigde Nederlanden. Op 21 september 1815 werd hij in Brussel ingehuldigd als Koning Willem I. In hetzelfde jaar werd op het Congres van Wenen door de Europese mogendheden de koningstitel werd bevestigd. Hiermee was de kersverse Nederlandse monarchie binnen Europa formeel erkend. Deze fungeerde als buffer voor zowel Frankrijk als het Verenigd Koninkrijk. Voor wat de Zuidelijke Nederlanden aangaat, zal deze paradijselijke toestand helaas pas tot 1830 duren.
Lees verder “Willem I der Nederlanden (1772-1843)”

Christine D’haen (1923-2009)

09 christine d'haenVan Christine D’haen verschijnt morgen bij de KANTL de postume essaybundel ‘De Spiegel van Alexander’ in een eindredactie van Paul Claes en vast secretaris Willy Vandeweghe.
De boekvoorstelling vindt donderdag 10 oktober om 15.30 uur plaats in het Academiegebouw in Gent met referaten van Luc Devoldere en Hans Vandevoorde. Paul Claes leest er zijn ‘Animula’ voor. Guy Penson vertolkt op clavecimbel werk van Froberger, Gibbons en Scarlatti. Sylvester Beelaert neemt namens de familie het eerste exemplaar in ontvangst.
Meer informatie op de KANTL-website: http://www.kantl.be/index.php?pag=48&item=615#

De sociologische structuur van de taal

Het debat over het taalgebruik in het Hoger Onderwijs wordt gevoerd vanuit verschillende bezorgdheden. Enerzijds is er het marktgerichte denken van universiteiten en hogescholen dat het Engels als onderwijstaal ziet als instrument voor de internationalisering, anderzijds is er de zorg van de burger om voor zijn kinderen een hogere opleiding in de moedertaal gegarandeerd te zien.
De KANTL, vanuit haar bezorgdheid over kwaliteit en functionaliteit van het Nederlands als gebruikstaal in alle maatschappelijke domeinen, ook dat van de wetenschap, wil dat de overheid aan de bescherming van de moedertaal meer dan alleen lippendienst bewijst. Daarom dringt ze aan op een charter voor het Nederlands: een reeks van maatregelen die de toekomst van het Nederlands als taal van wetenschap en onderwijs veilig stellen.
De volledige tekst van dit KANTL-standpunt gaat mee als bijlage, en is te vinden op http://kantl.be/index.php?pag=141.
Voor meer informatie:
Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde
Koningstraat 18, B-9000 Gent
info@kantl.be
http://www.kantl.be
Of bij de voorzitter (foto): willy.vandeweghe@telenet.be
Lees verder “De sociologische structuur van de taal”