Dertig jaar geleden: “Christus wordt weer gekruisigd” in het Tolhuis

Dertig jaar geleden: “Christus wordt weer gekruisigd” in het Tolhuis

Ik heb het nog maar onlangs geschreven: soms verdwijnen artikels van mijn blog zonder dat ik weet wat ermee gebeurd is. Zo ook mijn recensie van “Christus wordt weer gekruisigd” van Nikos Kazantzakis door het NTG in het Tolhuis. Gelukkig heb ik nog een interview teruggevonden met regisseur Dirk Tanghe, waarin het stuk toch ook ter sprake komt.

Lees verder “Dertig jaar geleden: “Christus wordt weer gekruisigd” in het Tolhuis”

35 jaar geleden: “De burgemeester van Veurne”

35 jaar geleden: “De burgemeester van Veurne”

Het is vandaag 35 jaar geleden dat in de BRT-reeks “Made in Vlaanderen” “De burgemeester van Veurne” werd uitgezonden (foto YouTube). De regie was van Dré Poppe en Johan Boonen en Leo Dewals stonden in voor de herwerking. Ward de Ravet was de burgemeester, Ingrid de Vos zijn dochter en Paul Cammermans zijn aartsvijand Leonard Van Hamme. Op deze link vind je een bespreking van het werk van Georges Simenon door Johan de Belie.

Dertig jaar geleden: Michel Van Laer aan het (laatste) lijntje

Dertig jaar geleden: Michel Van Laer aan het (laatste) lijntje

Op zondag 25 december 1988 werd in de reeks « Made in Vlaanderen » « Zonderlinge zielen » uitgezonden. Op het inhoudelijke aspect (zowel artistiek als sociaal) werd in De Rode Vaan uitgebreid ingegaan (maar helaas bezit ik deze tekst niet meer). Het leek ons echter gepast om ook even de technische kant van de zaak te belichten. Dit werkwoord is wel goedgekozen, want we willen als allerlaatste lijntje in de geschiedenis van de Rode Vaan, cameraman Michel Van Laer aan het woord laten, een man die voor de prachtige fotografie instaat, niet alleen van deze « Zonderlinge zielen », maar ook nog van tal van andere bekroonde Vlaamse films. Dat hij het laatste woord krijgt, is meteen een beetje als een « Wiedergutmachung » bedoeld, want het is waar dat journalisten al te veel aandacht hebben voor het woord (scenaristen, schrijvers, ja zelfs acteurs en regisseurs vertrekken van een tekst) en te weinig voor de vormgeving, ongetwijfeld omdat ze met het eerste veel beter vertrouwd zijn dan met het tweede.
Lees verder “Dertig jaar geleden: Michel Van Laer aan het (laatste) lijntje”

Dertig jaar geleden: “Tot nut van ’t algemeen”

Dertig jaar geleden: “Tot nut van ’t algemeen”

Morgen zal het ook dertig jaar geleden zijn dat op de BRT “Tot nut van ’t algemeen” werd uitgezonden, een televisiefilm naar het toneelstuk van Walter Van den Broeck. Dat was in het kader van de reeks “Made in Vlaanderen”, een reeks die ontzettend belangrijk is geweest voor de ontwikkeling van de filmindustrie in Vlaanderen en het is dan ook schandalig hoe slordig de VRT met deze erfenis omspringt. Niet alleen van déze film, maar ook van tal van andere is het onmogelijk om illustratiemateriaal te vinden. Ikzelf had de film op de persvisie gezien (want bij de uitzending zat ik dus in Leningrad) en ook een klein interviewtje hierover gehad met de nog piepjonge Els Dottermans. Gelukkig was er nog Jo Clauwaert om dit op de gevoelige plaat vast te leggen.
Lees verder “Dertig jaar geleden: “Tot nut van ’t algemeen””

Veertig jaar geleden: “De dag dat het kamp. van België verreden werd”

Veertig jaar geleden: “De dag dat het kamp. van België verreden werd”

Op 26 februari 1978 speelde Bob De Moor de hoofdrol in “De dag dat het kampioenschap van België verreden werd”, een TV-spel van Dré Poppe, gebaseerd op het stuk van Mark De Bie (°1939). Deze bankbediende is vooral actief in het amateurtheater en schreef ook sportcursiefjes. Deze beide belangstellingssferen kwamen tesamen in dit stuk, waarin Bob De Moor alias ene André deelneemt aan het kampioenschap van België voor juniores wielrennen, wat echter de aanleiding vormt om een aantal latente conflicten weer naar boven te woelen. Zo is vader Valeer (Alex Wilequet) zelf ook wielrenner geweest, maar dat hij nu in een rolstoel zit, heeft niets te maken met een val, zoals b.v. bij de ongelukkige Berten Ramon, maar met een afrekening tijdens de bezetting. De BWB wilde trouwens enkel maar haar medewerking verlenen als het stuk niet over doping of over een wielerongeluk ging. Nee dus, en daarom werden de beelden van de wedstrijd “clandestien” in Sint-Niklaas gedraaid.

35 jaar geleden: “Leer om leer” in de reeks “Made in Vlaanderen”

35 jaar geleden: “Leer om leer” in de reeks “Made in Vlaanderen”

Aan de reeks “Made in Vlaanderen” besteedden wij destijds in De Rode Vaan telkens speciale aandacht. Terecht uiteraard, want dat was de leerschool die voorafging aan de “boom” die de Vlaamse filmindustrie later zou kennen. Dat wil echter niet zeggen dat alles rozengeur en maneschijn was, zoals blijkt uit deze bijdrage van Lode De Pooter…
Lees verder “35 jaar geleden: “Leer om leer” in de reeks “Made in Vlaanderen””