De leestips van Nonkel Fons (retro 129)

De leestips van Nonkel Fons (retro 129)

“Sociaaleconomische factoren als sluitende verklaring voor opkomend radicalisme volstaan niet om het fenomeen van radicalisering te begrijpen. Het debat zou veel rijker en veelzijdiger zijn indien theologische begrippen, of visies op hiërarchie en heteronomie erbij werden betrokken. Helaas wordt het thema godsdienst liever vermeden: kritisch denken over de islam wordt nog altijd als islamofobie beschouwd. Maar wie de hedendaagse wereld wil begrijpen; moet niet minder, maar juist meer onderzoek verrichten naar de evolutie van godsdienstige beleving.” (Tinneke Beeckman, Macht en onmacht – Een verkenning van de hedendaagse aanslag op de Verlichting)

Lees verder “De leestips van Nonkel Fons (retro 129)”

De leestips van Nonkel Fons (retro 116)

De leestips van Nonkel Fons (retro 116)

Luidens de flaptekst is het boek Islam voor ongelovigen van Lucas Catherine een frisse kijk op de geschiedenis van de islam. Waarin dat frisse bestaat is me niet duidelijk. Inderdaad brengt de auteur hier de geschiedenis van de islam maar soms gaat het meer over de geschiedenis van de Arabische wereld. Uiteraard zijn de twee erg verweven, echt helemaal overlappen ze niet. Zo heeft Catherine het ook over de rol van Uncle Islam (waarmee hij Uncle Sam bedoelt) en de oliebelangen. De auteur is heel goed thuis in de Arabische wereld en het boek bevat talrijke interessante weetjes en leuke anekdotes. Maar interessant is ook om te zien wat de auteur vergeet te vermelden of slechts eufemistisch benadert. Zoals het statuut van dhimmi wat hij als beschermeling duidt en aldus de hele vernederende en onderdanige positie van dhimmi’s (joden en christenen onder moslimbestuur) onvermeld laat.

Hij schrijft over de moefti El Hussein van Jeruzalem, maar vergeet diens contacten met Himmler en Hitler in de jaren veertig te vermelden. Over de Arabische slavenhandel lezen we niets. De auteur is eenzijdig bevooroordeeld voor de Arabieren/islam, zo betitelt hij de kruisvaarders als barbaren (wat ze wellicht ook waren) maar zwijgt hij in alle talen over de barbaarse wijze waarop de islam in de eerste decennia na Mohammed zich verspreidde over het Midden-Oosten, Perzië, Noord-Afrika en Spanje. Het boek dateert van 1997, dus recentere evoluties (de toename van islamterreur) blijft onbesproken, maar dat kan niemand hem ten kwade duiden.

Fons Mariën, 05/12/2018

De leestips van Nonkel Fons (retro 113)

De leestips van Nonkel Fons (retro 113)

De ondertitel van het boek “In naam van God” luidt: Elke dag een aanslag. Het boek bevat inderdaad een heel uitvoerige lijst van aanslagen gepleegd in het hele jaar 2017, aanslagen die gepleegd zijn in naam van God. Dit dagboek wordt voorafgegaan en gevolgd door meer theoretische hoofdstukken over geweldpleging in naam van een religie. De auteurs gebruiken hiervoor het begrip theoterrorisme (naar het Griekse theos). De auteurs, Paul Cliteur en Dirk Verhofstadt, zijn bekende vrijzinnigen en hebben een kritische houding tegenover godsdienst. In feite behandelen ze hoofdzakelijk de monotheïstische godsdiensten, die ze het meest voor geweld verantwoordelijk achten. Voor een deel behandelen ze dit vanuit de leerstellingen van de godsdienst, voor een deel ook historisch, met concrete gegevens over concrete gewelddaden (b.v. tegen Gandhi, Rabin, Sadat, Theo Van Gogh, de fatwa tegen Salman Rushdie…). Ze onderzoeken ten slotte ook nog de mogelijkheden om in casu de islam te hervormen, meer Europees of liberaal te maken, aan de hand van een aantal voorbeelden van dergelijke moslimhervormers uit Europa en de VS. Dit boek is boeiende lectuur en zet zich af tegen het postmoderne cultuurrelativisme die erop uit is godsdiensten (in casu vaak de islam) uit de wind te zetten als het om terrorisme gaat.

Fons Mariën, 15/11/2018

De leestips van Nonkel Fons (retro 109)

De leestips van Nonkel Fons (retro 109)

Kamila Shamsie groeide op in Pakistan en woont nu in Londen. Dit geeft meteen twee kenmerken van haar boek Home Fire aan: het gaat over personages in de Pakistaanse gemeenschap in Londen. Enerzijds is er Isma en haar veel jongere zus Aneeka en broer Parvaiz (een tweeling). Zij leven in de Pakistaanse gemeenschap, hun ouders zijn overleden. Over de vader – die niet echt veel omkeek naar zijn gezin – gaat het verhaal dat hij een jihadist was en in gevangenschap overleed. Maar over deze kwestie wordt vooral gezwegen.

Lees verder “De leestips van Nonkel Fons (retro 109)”

De leestips van Nonkel Fons (retro 106)

De leestips van Nonkel Fons (retro 106)

De ondertitel van het boek Het Westen en de islam luidt: Over globalisering en terrorisme. Auteur is de Engelse conservatieve filosoof Roger Scruton (foto YouTube). Hij brengt in eerste instantie veel politieke filosofie over democratie, met begrippen als sociaal contract, burgerschap, lidmaatschap, loyauteit… Dit confronteert hij met het gebrek aan politieke filosofie in de islam. Nochtans zorgt juist de globalisering ervoor dat er meer en meer contact en confrontatie komt tussen het Westen en de moslimwereld, met het moslimterrorisme als extreemste gevolg. Geregeld maakt Scruton ook enkele omwegen, zoals passages over feminisme, postmodern denken, de multiculturele samenleving, de Europese unie versus de natiestaat (het zou me niet verwonderen als hij voor de Brexit is). Al met al is dit een heel interessant boek voor wie geïnteresseerd is in politiek en de samenleving. Scruton betreurt vooral het teloorgaan van de loyauteit en het burgerschap in westerse democratieën.

Fons Mariën, 23/07/2018

De leestips van Nonkel Fons (retro 60)

De leestips van Nonkel Fons (retro 60)

In de periode vóór Fons Mariën op mijn blog zijn populaire “leestips” publiceerde, schreef hij er ook reeds een tweehonderdtal voor de website “Lezers tippen lezers”. Enige tijd geleden is deze website opgehouden met bestaan en het zou spijtig zijn om deze kleine pareltjes te laten verloren gaan. Daarom probeer ik er elke dag ééntje weer op te vissen. (RDS)

Lees verder “De leestips van Nonkel Fons (retro 60)”